Inspiratie voor je Multimovedossier

04 februari 2013
Inspiratie voor je Multimovedossier

Enkele suggesties om een innovatief dossier in te dienen.

 

We zijn op zoek naar zowel grote als kleine gemeenten die iets vernieuwend doen met het project Multimove. Innovatie moet daarbij niet per definitie iets groots of duur zijn.

 

Innovatie kan op allerlei vlakken: op vlak van aanpak, werkvorm, partnership, doelgroepen, setting, accommodatie, communicatie ... of combinaties hiervan.

 

Hierbij geven we enkele suggesties over mogelijke lokale partners en mogelijke settings.

 

Innovatieve partnerships

 • Het is logisch dat je ook aandacht besteedt aan maatschappelijk kwetsbare kinderen. Werk hiervoor samen met verenigingen die actief zijn om mensen in armoede te helpen, organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren, OCMW, sociale diensten, organisaties voor kinderen met een beperking, CLB …
 • Een partnership kan in verschillende gradaties: van toeleiding van de doelgroep tot echt samen het project uitwerken. Bv. je doelgroep aanspreken en bereiken, begeleiders of infrastructuur voorzien, een nevenprogramma rond gezondheid, cultuur, veilig verplaatsen op openbare weg … aanbieden, mee promotie voeren ...
 • Spreek mensen uit partnerorganisaties aan die als vrijwillige lesgever of begeleider kunnen fungeren, bv. jongeren (min. 16 jaar als assistent lesgever, min. 17 jaar als hoofdlesgever), studenten uit een pedagogische of LO opleiding, begeleiders van een kinderopvang …
 • Schakel senioren van een rusthuis of woonzorgcentrum in.

 

Werk samen met

 • Lokale private partners, bv. fitnesscentrum, binnenspeeltuin …
 • Onthaalouders, kinderopvang
 • Jeugdbewegingen, speelpleinwerking
 • Muziekscholen
 • Een bepaalde instelling in de gemeente
 • Een bedrijf: bedrijf stelt bedrijventerrein, zaaltje of andere locatie ter beschikking, een aantal bedrijven bieden samen Multimove aan voor kinderen van het personeel, bedrijven kunnen mee sponsoren, …
 • Een Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg): bekijk samen hoe je gezondheidsdoelstellingen kan opstellen, Multimove kan kaderen in een breder gezondheidsbeleid ...  

 

Innovatieve settings:

 • Buurthuis / wijkhuis
 • Binnenspeeltuin
 • Een speeltuin naast het sportcentrum
 • Een laag touwenparcours
 • Een speelplein - park - bos
 • Kinderopvang
 • Scholen
 • Een rusthuis
 • Een oud fabriekspand
 • Een kinderboerderij
 • Een revalidatiecentrum
 • Een zwembad
 • Het strand

Wees vrij om de rijtjes aan te vullen met eigen goede ideeën!

 

Meer over Multimove

 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken