Handboek sportbeleidsplanning

Handboek sportbeleidsplanning
Meer Minder

Het Handboek Sportbeleidsplanning (2007) verschaft informatie om op een wetenschappelijke en gefundeerde wijze een sportbeleidsplan op te stellen. Het boek kan beschouwd worden als een 'menukaart' waaruit gekozen wordt wat men nodig en nuttig acht in het opstellen van het sporteleidsplan.


ISB-leden: € 8,00

Niet ISB-leden: € 8,00