De jeugdsportcoördinator, visie en praktijk : 8 lokale projecten rond de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider

De jeugdsportcoördinator, visie en praktijk : 8 lokale projecten rond de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider
Meer Minder

'De jeugdsportcoördinator, visie en praktijk' (2010) is een neerslag van het begeleidingstraject jeugdsportcoördinator, in het kader van het impulsbeleid in het decreet Sport voor Allen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van 8 gemeenten wordt geïllustreerd hoe het impulsbeleid en -subsidies concreet vorm kunnen krijgen. Door enkele gemeenten samen te brengen werd heel wat nuttige informatie, tips en weetjes rond hun initiatieven verzameld.

 

ISB-leden: € 4,00

Niet ISB-leden: € 4,00