Handleiding voor tussentijdse evaluatie sportbeleidsplannen

Handleiding voor tussentijdse evaluatie sportbeleidsplannen
Meer Minder

Met de 'Handleiding voor tussentijdse evaluatie sportbeleidsplannen' (2010) wil ISB de sportdiensten een concrete houvast bieden voor het uitvoeren van de tussentijdse evaluatie in het kader van het decreet, maar ook ruimere ondersteuning bieden aan sportdiensten op het vlak van beleidsevaluatie in het algemeen.

 

In de handleiding vindt u een mogelijk kader voor het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie (en optimalisatie) van de lokale sportbeleidsplannen. Aan de hand van concrete voorbeelden, methodieken en sjablonen trachten we bruikbare en praktijkgerichte informatie aan te reiken voor het uitvoeren en indienen van een tussentijdse evaluatie.

 

ISB-leden: € 4,00

Niet ISB-leden: € 4,00