Kortingstarief voor kinderen van gescheiden ouders

29 februari 2016

Geen discussies meer aan de kassa van het zwembad, aan de inschrijvingsdesk van het sportkamp ... 

 

Sinds 15 februari kunnen gemeenten een verblijfsregister bijhouden voor kinderen van gescheiden ouders. Op die manier kunnen kinderen die gedomicilieerd zijn bij een ouder in gemeente X ook in gemeente Y, bij de domicilie van de andere ouder (de 'verlenende ouder' in dit voorbeeld), genieten van voordelen, kortingen en reducties.

 

Opname in het register gebeurt voor zover wij weten enkel op vraag en initiatief van de betrokken ouders. Vraag gerust meer info aan jouw dienst bevolking. Op die manier beschik je over de meest correcte informatie om mensen op weg te zetten om de registratie te regelen.

 

De dienst bevolking zal in de nabije toekomst een 'attest gedeeld verblijf' kunnen aanleveren. Handig als bewijs aan jouw kassa of inschrijvingstafel. Opgelet, het uitprinten van zo'n attest moet bij sommige gemeente nog softwarematig geregeld worden.

 

Verblijfsregister?

In elke Belgische gemeente komt er dus een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. In het dossier van het kind wordt het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dat wordt dan automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem of haar verblijft. De vermelding verschijnt dan ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is.

  

Een fiscale oplossing biedt het register echter niet. Aan het verblijfsregister worden geen fiscale of sociaalrechtelijke voordelen gekoppeld. Een ouder die bijvoorbeeld plots meer belastingen moet betalen omdat zijn of haar kind(eren) niet meer bij hem of haar gedomicilieerd zijn, ziet met dit register zijn of haar problemen niet opgelost.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken