De nieuwe visie op leren zwemmen: 'water safety' en motorische basisvaardigheden

06 september 2013

ISB investeert in de praktische vertaalslag van de nieuwe visie op zwemonderricht.

De hervorming van het zwemonderricht in Vlaanderen kwam recent in de media. ISB geeft daarover graag wat duiding.

 

Zwemonderwijs in Vlaanderen

Gecoördineerd zwemonderricht in Vlaanderen

Als ledenvereniging en kenniscentrum voor beheerders en verantwoordelijken van publieke zwembaden vinden wij het belangrijk dat er een gecoördineerd en kwaliteitsvol zwemonderricht gebeurt in de zwembaden. In publieke zwembaden wordt namelijk gezwommen vanuit diverse waardevolle doelstellingen: zwemmen als basisvaardigheid, zwemsport, recreatie, gezondheid … en in diverse contexten: school, club, vrijetijd, vereniging …

 

Om die coördinatie van het zwemonderricht te bewerkstelligen, sloot ISB in mei van dit jaar een overeenkomst met Baan Vier. We zullen een praktische vertaalslag en handleiding uitwerken op basis van de nieuwe leerlijn.

 

Overleg met alle betrokkenen

Deze nieuwe visie op leren zwemmen werd door de experten van Baan Vier uitgedacht en momenteel getest. Vorig jaar vond reeds verkennend overleg plaats met alle betrokken actoren: onderwijs, sportfederaties, Vlaamse overheid … ISB start dit najaar het vertaalproces op van de nieuwe visie naar de praktijk, in nauw overleg met alle actoren. Samen zullen we kijken waar er kansen liggen om ieders doelstellingen te versterken vanuit een gemeenschappelijke basis.

 

Als ISB zijn we overtuigd van de krachtlijnen van de nieuwe visie van Baan Vier op zwemonderricht: het belang van ‘water safety’ en de focus op motorische basisvaardigheden. De vertaalslag naar de praktijk doen we graag in overleg met ervaringsdeskundigen uit clubs, scholen en zwembaden.

 

Ook zwembrevetten zullen op termijn hier een belangrijke plaats in krijgen - in eerste instantie als blijvende stimulans en motivatie voor het zwemmen maar ook als ankerpunten in de leerlijn.

 

Contact

Nassen

David Nassen
directeur
T 03/780.91.05

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken