Corona - sportclubondersteuning: inspiratie • Conclusies uit de uitwisselingsmomenten met ISB-leden

  Enkele digitale uitwisselingen met ISB-leden zorgden voor heel wat ideeën over de besteding van de middelen van het coronanoodfonds voor verenigingen.
  6 conclusies:

  1. Lokale besturen willen hun tijd nemen om de middelen op een goede en doordachte manier in te zetten.
  2. De deelnemers willen gaan voor gefaseerde inzet van middelen, gespreid over een ruimere periode.
  3. De meeste besturen kiezen voor een mix van rechtstreekse subsidies (verhoging subsidiepot), onrechtstreekse subsidies (verlaging huurgelden), coaching (begeleiding van besturen & vrijwilligers om 'coronaproof' te worden) en logistieke steun (coronapakketjes of materiaal).
  4. Overal gaan ze voor een integrale aanpak voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.
  5. Ook doelgroepen krijgen een belangrijke plaats via de verhoogde inzet op de UiTPAS, acties naar kansengroepen of samenwerking OCMW.
  6. Lokale besturen hebben de voorbije maanden al heel wat investeringen en inspanningen gedaan om verenigingen te helpen.

 • Hoe kan je verenigingen ondersteunen via het coronanoodfonds (naast rechtstreekse financiële steun)?

  Lees het artikel op de ISB Kennisbank!

 • Stad Borgloon ondersteunt het verenigingsleven

  De stad Borgloon gaat maatregelen nemen om haar lokale economie en verenigingsleven te ondersteunen. Het bestuur wil een budget vrijmaken ten belopen van 110 000 euro. 

  De verengingen, actief op het grondgebied van Borgloon, worden in hun werking ondersteund. De erkende verenigingen zoals in de sport en de cultuur, jeugdverenigingen en de seniorenkringen krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 voor 2020 de werkingstoelage van 2019 plus 50% extra. Zij kunnen immers enkele maanden geen activiteiten organiseren en kunnen voor 2020 geen werkingsverslag voorleggen met een degelijke werking.

  Het stadsbestuur denkt ook aan de voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon. Zij krijgen naast de toelage eveneens een kwijtschelding van de huur voor 2020 voor hun velden. Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Wat de Loonse tennisclub en HIH Hoepertingen betreft moet dit geregeld worden in het AGB. Tenslotte zal de stad geen terrasbelasting innen voor 2020. Het pakket maatregelen zal op de gemeenteraad van 28 april besproken worden, en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

 • ShareDelen
 • Afdrukken