Corona - sportclubondersteuning: veelgestelde vragen

FAQ's

 

Komen vzw's die bijvoorbeeld een sportkantine uitbaten ook in aanmerking voor de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid? 

Vzw’s komen in aanmerking voor de hinderpremie als ze aan een aantal voorwaarden voldoen (o.a. minstens 1 VTE tewerkstelling). Horecazaken van sportclubs die uitgebaat worden door vrijwilligers vallen op dit moment echter uit de boot. Meer info vind je op de website van het Dynamo project en VLAIOIn de nieuwsbrief van het VSDC (studie- en documentatiecentrum voor vzw’s) lezen we dat ze nog niet op de hoogte zijn van een algemene steunmaatregel voor de kleine vzw. Ze volgen de situatie op en polsen naar de mogelijkheden bij verschillende instanties. Lokale overheden kunnen bekijken of en hoe ze lokale steunmaatregelen kunnen uitwerken.


Wat met sportactiviteiten, wettelijke en decretale aspecten en compenserende maatregelen voor sportclubs?

De verstrengde maatregelen rond het coronovirus roepen natuurlijk een pak vragen op bij sportfederaties en sportclubs. Dynamoproject maakte een mooi overzicht van wat sportorganisatie moeten weten.

 

Kan vechtsport in coronatijd? Krijg je aanvragen van een club die binnenkort al graag aan de slag wil gaan in open lucht?

Vechtsport is veel meer dan enkel een ‘contactsport’. Lees hier meer over de vragen en mogelijkheden voor jouw vechtsportclubs!

 

 

Wanneer moeten de middelen van het coronanoodfonds voor het lokale verenigingsleven besteed zijn? Moet dit gerapporteerd worden?

De middelen moeten deze legislatuur besteed zijn.

 

Vanuit de uitgangspunten lokale autonomie en vertrouwen in de lokale besturen zijn de middelen van het coronanoodfonds niet geoormerkt. De besteding ervan moet dus niet verantwoord of specifiek gerapporteerd worden. De besteding ervan zal wel gemonitord worden op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen.

 

 

Wat met de subsidies voor organisatoren van sportieve evenementen die door de coronamaatregelen afgelast zijn?

Hoe je dit aanpakt is natuurlijke een keuze die lokaal gemaakt wordt en in het totale beleid van je stad of gemeente moet passen. Idealiter wordt naar alle verenigingen/organisatoren over de beleidsdomeinen heen (sport, cultuur, jeugd, buurt, …) dezelfde lijn doorgetrokken. Hieronder geven we op basis van een rondvraag bij een 20-tal gemeenten een aantal mogelijke pistes mee.

 • Gedeeltelijke subsidiëring:
  • Reeds gemaakte kosten (dossier, huur materiaal, communicatie, …) die bewezen kunnen worden, worden terugbetaald
  • Als de subsidie in schijven uitbetaald wordt: de ontvangen subsidie mag de organisator houden, de rest wordt niet uitbetaald als het evenement niet kan/mag doorgaan
  • Een percentage van de voorziene ondersteuning uitbetalen – de grootte van het percentage kan samenhangen met de timing van het evenement
 • Overdracht subsidie
  • Subsidie-aanvragen die reeds goedgekeurd waren worden meegenomen naar volgend jaar
  • Samen met de organisatoren een alternatieve datum in dit jaar zoeken zodat de subsidie kan uitbetaald worden
 • Annulatie subsidie
  • Evenementen die niet doorgaan krijgen normaal geen subsidie. Een tussenkomst in niet recupereerbare kosten behoort na advies van de sportraad tot de mogelijkheden
  • Er wordt geen subsidie uitbetaald omdat het subsidiereglement dat niet toelaat en het reglement ook niet aangepast wordt
  • Behoud van budget voor ondersteuning:
   • Er kan voor geijverd worden om het budget te behouden zodat er bekeken kan worden hoe eventueel toch uitgekeerd kan worden of omgezet worden in ondersteuning
   • Wanneer de ‘subsidiepot evenementen’ niet opgebruikt wordt, verschuiven die middelen naar andere ondersteuningsposten waardoor het totale subsidiebedrag wel besteed wordt

Op zoek naar tips om jouw sportclubondersteuning te versterken?

http://www.isbvzw.be/nl/press/7152/ideale-tijd-om-jouw-sportclubondersteuning-een-boost-te-geven.html?theme[]=

 

 

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken