Corona - sportpromotie: veelgestelde vragen

FAQ's

Waar kan ik afstemmen of mijn sportkampen deze zomer veilig doorgaan volgens de maatregelen?

Alle richtlijnen vind je terug in het Protocol - externaatszomerkampen voor kinderen door lokale besturen (selectie van de algemene protocols) en Protocol voor sportkampen kinderen.

 

Mogen we sportkampen van Antwerpse verenigingen nog steeds laten doorgaan in onze niet-Antwerpse gemeente ? 

De protocollen die werden opgemaakt voor de jeugd- en sportkampen zorgen er voor dat de verenigingen niet in contact komen met de lokale gemeenschap. Er is bovendien geen verbod om de provincie Antwerpen te verlaten. Antwerpse verenigingen zijn dus nog steeds welkom om hun kamp te laten doorgaan in jouw gemeente. Je kan wel uit extra voorzorg een bericht sturen naar de betrokken vereniging(en) om hun kampdraaiboek nog een te checken op het vermijden van mogelijke contacten met de lokale bevolking.

 

Is sporten met contact toegestaan op sportkamp? 

Volgens de federale beslissingen is sporten met contact nog steeds mogelijk, zowel tijdens trainingen als op sportkamp. In de provincie Antwerpen is sporten met contact tijdens de sport - en jeugdkampen (dus kampen tot 18 jaar) ook mogelijk, ook al is sporten met contact in alle andere gevallen verboden voor alle leeftijden.    

Zijn aanwezigheidslijsten en medische fiches verplicht op de sportkampen?

Ja, het werken met een aanwezigheidslijst en medische fiche zijn verplicht, dit voor elke deelnemer én elke begeleider.

 

Wat moet er extra op die medische fiche staan?

  • Aanduiding of een deelnemer tot een risicogroep behoort (Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?)
  • Toestemming ouders om als organisatie snel te schakelen indien nodig
  • Suggestie: Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod…
  • Voor de overheid is het heel belangrijk om mogelijke besmette personen te traceren om bepaalde versoepelingen mogelijk te maken. Ga dus met heel veel zorg om met deze nieuwe vorm van administratie. Respecteer de privacyregels (= GDPR), pas je privacyverklaring aan indien nodig.
  • Aanvullingen: De Ambrassade en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
  • Voorbeeld van een medische fiche (zonder extra Corona-vragen)

Wat houdt de noodprocedure bij vermoeden van besmetting in?

Vanuit pragmatisch standpunt bekeken, adviseren wij jullie deze zaken:

 

Gelden er nog afstandsregels bij het sporten in bubbels?

Om te sporten moet je vooral rekening houden met de bubbel van 50 vanaf 1 juli.

 

Voor + 12 jarigen:

De social distance binnen deze bubbel valt weg, maar daarbuiten blijft dit nog aangehouden.

Daarnaast is het zelfs binnen die bubbel niet de bedoeling om permanent zeer nauw fysiek contact te hebben. Ook al mogen op dat moment contactsporten en is de afstandsregel weggevallen, toch wil men nog steeds adviseren om nauwer fysieke contact af te wisselen met activiteiten zonder contact, en zo veel mogelijk buiten.

Om diezelfde regel wordt ook dikke bertha op jeugdkampen dit jaar afgeraden.  

 

Voor -12-jarigen

De afstandsregel is nu al weggevallen (bubbels van 50 is hier dus nu de enige regel).  

 

Het opzet is nog steeds om besmetting binnen groepen te houden, als er besmetting is, dus vandaar de bubbels.

Kan het virus overgedragen worden door zweet?

De besmetting met COVID-19 gebeurt door virussen die in de druppeltjes zitten die bij besmette personen vrijkomen bij het hoesten, niezen en spreken. Die druppeltjes kunnen ook op nabijgelegen voorwerpen terecht komen. De aanraking van die oppervlakken gevolgd door het aanraken van het aangezicht kan voldoende zijn om besmet te worden. Lichaamsvochten zoals zweet, vaginaal vocht en moedermelk bevatten geen coronavirussen. Men kan dus niet besmet geraken door contact met deze lichaamsvochten.

 

Kan ik mijn lessen legaal uitzenden via sociale media?

In principe betaal je billijke vergoeding om muziek te mogen afspelen in de openbare ruimten en dus niet om die online te gaan verspreiden. Het gaat hier echter om livestreamen en delen met je deelnemers, waardoor we dat in deze periode als thuisgebruik kunnen zien. Het kan wel zijn dat dit technisch voor problemen zorgt. Zo zal Facebook muziek herkennen en automatisch dempen. Andere manieren om te livestreamen zijn YouTube of een blog. Die media zullen vaak voor minder problemen zorgen. 

 

Wat met de indiendatum van 30 april voor nieuwe dossiers en uitbreidingsdossiers voor Bewegen Op Verwijzing?

Die wordt gewijzigd. Er komt een ruimere indienperiode: van 1 april tot 17 augustus kunnen nieuwe en uitbreidingsdossiers op elk moment ingediend worden. Er zal natuurlijk op dezelfde manier beoordeeld worden. Een aantal data blijven wel behouden:

  • De vorming voor nieuwe coaches van 24/08, 28/08 en 12/09.
  • De indiendatum van 2/10

 

 


 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken