Corona - werking van de sportdienst: inspiratie • Stad Borgloon ondersteunt het verenigingsleven

  De stad Borgloon gaat maatregelen nemen om haar lokale economie en verenigingsleven te ondersteunen. Het bestuur wil een budget vrijmaken ten belopen van 110 000 euro. 

  De verengingen, actief op het grondgebied van Borgloon, worden in hun werking ondersteund. De erkende verenigingen zoals in de sport en de cultuur, jeugdverenigingen en de seniorenkringen krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 voor 2020 de werkingstoelage van 2019 plus 50% extra. Zij kunnen immers enkele maanden geen activiteiten organiseren en kunnen voor 2020 geen werkingsverslag voorleggen met een degelijke werking.

  Het stadsbestuur denkt ook aan de voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon. Zij krijgen naast de toelage eveneens een kwijtschelding van de huur voor 2020 voor hun velden. Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Wat de Loonse tennisclub en HIH Hoepertingen betreft moet dit geregeld worden in het AGB. Tenslotte zal de stad geen terrasbelasting innen voor 2020. Het pakket maatregelen zal op de gemeenteraad van 28 april besproken worden, en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

 • 5 tips voor het ideale thuiswerk

  Nu we steeds meer moeten thuis moeten samenwerken om de verspreiding van het coronavirus in te perken, wordt ook op sportdiensten massaal thuisgewerkt. Hoe maak je er nu het beste van? 5 tips voor het ideale thuiswerk. Heb je zelf nog andere tips? Deel ze op het ISB-Forum.

   

  1. Kies de juiste tool voor je teamvergadering

  • Google Hangouts Meet is vooral handig voor organisaties die al met Google producten werken.
  • Microsoft Teams is vergelijkbaar met Slack en maakt naast videogesprekken ook chats en bestanden delen mogelijk. De toepassing zag in China alleen al het aantal gebruikers vervijfvoudigen.
  • Dat geldt ook voor WebEx van Cisco.
  • Ook Discord en Whereby zijn zeer gebruiksvriendelijk. 
  • VRT Innovatie zal bijvoorbeeld een dagelijkse sessie organiseren in Fortnite, de populaire computergame. Waarom dit niet laten uitgroeien tot een virtuele workout? 

  2. Kies voor een stille ruimte

  Een thuiskantoor hoef je niet meteen te hebben, maar het is handig om thuis een ruimte in te richten waar je ongestoord kan werken. Elk storend geluid kan een meeting bemoeilijken. Om je goede nachtrust te garanderen vermijd je best je slaapkamer voor online vergaderingen (tenzij je natuurlijk voor een bepaalde entertainmentindustrie werkt).


  3. Leg doelstellingen vast van de online meeting

  Om duidelijkheid te scheppen is het goed om eerst de verwachtingen te bespreken van de virtuele vergadering. Die zijn vaak anders dan bij echte vergaderingen. Probeer ook enkele duidelijke richtlijnen af te spreken waardoor de gebruikerservaring voor iedereen zo optimaal mogelijk is. Een richtlijn kan bijvoorbeeld zijn dat iedereen de micro afzet wanneer die niet aan het woord is.


  4. Deel notities
  Het kan nuttig zijn om een deel van je scherm te gebruiken voor aantekeningen, bijvoorbeeld met een pagina in Google Docs waarin deelnemers aantekeningen maken in realtime. Dat document is zichtbaar voor iedereen, maar vooral de gespreksleider houdt zicht op de notities die gebruikt kunnen worden om het gesprek te voeden. Andere samenwerkingstools die gebruikt kunnen worden zijn Office 365 en Trello.

   

  5. Bepaal je grenzen
  Beperk het aantal virtuele vergaderingen en hou jezelf aan rustpauzes. Werk voor jezelf een schema uit. Kies ervoor om op tijd en stond even buiten een wandeling te maken, of om een babbeltje te slaan met een ander gezinslid. Tijdens deze coronacrisis komt je gezondheid op de eerste plaats. En vergeet niet op het einde van de dag je computer uit te schakelen.

   

  Meer tips? De uitgebreide info vind je op VRT NWS

 • Zwembad- en sporthalpersoneel Dendermonde springt bij in triagecentrum

  Om de drukte de baas te kunnen, springt het zwemabd- en sporthalpersoneel van Dendermonde bij in de huisartsenwachtpost die dienst doet als triagecentrum. Daarmee gaan ze in op de vraag van de huisartsenwachtpost, die het stadsbestuur om versterking vroeg. De zwembad- en sporthalmedewerkers bemannen het callcenter om telefoontjes van patiënten aan te nemen en een afspraak te regelen. Ze helpen ook aan het triagecentrum, waar patiënten naartoe komen die mogelijk besmet zijn met corona, en ontsmetten de kabinetten van de dokters. Zwembadcoördinator Tijs Robbens legt uit wat het zwembadpersoneel precies doet:

 • Sportpersoneel Wevelgem pakt zwerfvuil aan

  Normaal zijn het de medewerkers van een maatwerkbedrijf dat het zwerfvuil in Wevelgem opruimt, maar door de coronacrisis liggen de activiteiten van dat bedrijf tijdelijk stil. Doordat het zwembad en de sportcentra dicht zijn, hebben sommige van sportmedewerkers de handen vrij om enkele andere taken op te nemen. Een deel van hen werd daarom ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen. Concreet gaat nu elke voormiddag een redder op pad en neemt een zaalwachter het na de middag van hem over. Via een beurtrolsysteem kunnen alle personeelsleden die voor de zwerfvuilronde in aanmerking komen ook effectief hun steentje bijdragen. Zo kan de hele zwerfvuilronde aangehouden worden.

 • Redders voegen tegels in zwembad Dilbeek

  Nu het zwembad in Dilbeek dicht is door de coronamaatregelen, maakt de gemeente van de nood een deugd. Het zwembadpersoneel wordt er ingezet voor het groot onderhoud van het zwembad, dat normaal in juni gepland was. Zo kan het zwembad in juni openblijven en dat is goed nieuws voor de zwembadbezoekers.

   

 • In Mol wordt met poules gewerkt

  In Mol werden 2 poules gemaakt voor werknemers die niet voldoende taken hebben. Voor zij die telewerken gelden de regels dat zij een minimum van 80% moeten werken. Indien dat niet meer kan, komen zij in de poule terecht.  

  • Poule 1: ondersteuning triagecentrum (in het sportcentrum) 

  • Poule 2: brede ondersteuning van de organisatie (boodschappen doen, ondersteuning uitvoerende diensten, instellingen, call center, ondersteuning senioren, naaien en stikken van mondmaskers en pakken ...). Er wordt gestreefd dat iedereen zo veel mogelijk zijn taken kan uitvoeren cfr zijn prestatiebreuk. Hier wordt een minimum van 60% aangehouden.  


  Technisch werkloosheid is in Mol een keuze. Indien een personeelslid met geen of onvoldoende zinvol takenpakket bewust kiest om niet naar de poule te gaan, dan kan hij of zij kiezen om verlof/overuren/glijuren/afwezigheid op te nemen of in tijdelijke werkloosheid te gaan als dat mogelijk is. Bij die laatste optie zijn olgende criteria zijn bepalend: 

  • Betreft het een dienst waar overmacht (bv. dienstverlening is gesloten zoals cultuurcentrum) of economische oorzaken (bv. omwille van minder klanten is er onvoldoende werk) van toepassing is. 

  • Gaat het om een contractueel of statutair personeelslid. Tijdelijke werkloosheid is enkel van toepassing bij een contractueel personeelslid. In geval van een statutair personeelslid zal in dialoog worden getreden zodat deze toch naar de poule gaat of een afwezigheid opneemt. 

 • Poetspersoneel wordt anders ingezet

  Het poetspersoneel dat in Dilbeek normaal aan de slag is in de sporthallen, wordt nu ingezet om woonzorgcentrum Breugheldal proper te houden.   


  Het poetsteam van vrijetijdscentrum De Mixx in Herselt blijft volledig aan het werk en doet soms zelfs extra uren. Ze worden ingezet om de verschillende kinderopvangen te reinigen en ontsmetten. Ze reinigen dagelijks de toiletten en hebben bv. ook de gemeentelijke parochiezalen een grondige poetsbeurt gegeven. Het poetsteam is uitgerust met volledig pak, mondbescherming, veiligheidsbril.  

 • Zaalwachters worden ingezet in eigen huis of extern

  In Merksplas is de sporthal omgebouwd tot triagewachtpost. De zaalwachters worden ingeschakeld als parkeerwachter, om - in geval van drukte - de patiënten aan te manen om in hun auto te wachten en mee aan te sturen wie wanneer naar binnen mag gaan. De sportdienst heeft vooraf bij de preventie-adviseur afgetoetst of het oke is om de zaalwachters dat soort werk te laten doen.  


  In Herselt doen de zaalwachters nu al grote schoonmaak van het vrijetijdscentrum in plaats van in juni. Daarbij staan ze per ruimte wel alleen. Ze passen de algemene richtlijnen toe. Ze werken minder uren en nemen hun overuren op als dat kan. Ze kiezen dus zelf hun werkuren op basis van hun urensaldo en thuissituatie.  

   

  In Mechelen kiezen ze ervoor om de grote schoonmaak maar te organiseren als duidelijk is wanneer de sporthallen en het zwembad opnieuw open gaan. 


  In heel wat gemeenten zijn toezichters, zaalwachters en redders op tijdelijke werkloosheid gezet. Dat vooral omdat de periode waarin de accommodaties gesloten zijn, nog langer zal duren en de opgelijste taken niet voldoen om 100% aan de slag te zijn. Op het ISB-forum vind je hierover een aantal discussies.


   

   


 • Personeel helpt mondmaskers maken

  Mondmaskers zijn er altijd te kort. Daarom maakten de redders en toezichters van de Torhoutse sportinfrastructuur maakten een lading mondmaskers


 • Laat je sportkampbegeleiders online bijscholen

  Grijp deze periode om online aan de vaardigheden van je begeleiders te werken. Deel de specifieke online training: European Youth Health Champions (EYHC)*

   

  Deze online vorming bevat 6 interactieve modules om kennis en vaardigheden bij jonge vrijwilligers verder te ontwikkelen. Het helpt hen om de deelnemers van je activiteiten en hun eigen vrienden beter te helpen om positieve welzijns- en gezondheidskeuzes te maken. Peereducatie staat hierbij centraal. Elke module bevat een mix van video en korte tekstjes.

   

  Jongeren kunnen zichzelf eenvoudig inschrijven en op hun eigen tempo de online cursus volgen. Je moet wel eerst inloggen om de volledige inhoud te kunnen zien. Wil je ze goed kunnen ondersteunen, gebruik dan de lesgeversfiches. Zodat je als professionele begeleider de nodige online begeleiding kan voorzien.

    

  Jongeren en hun begeleiders uit Mechelen en Kortrijk waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze cursus. "De opleiding werd ontwikkeld met een hart voor jongeren", klinkt het. "We hebben naar hen geluisterd tijdens de try-out en hebben op basis daarvan aanpassingen gedaan, om er zeker van te zijn dat alles op hun maat is."

   

  CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75* De EYHC-opleiding werd in 2019 ontwikkeld als deel van een Erasmus+ Sport project met 8 Europese partners uit het Verenigd Koninkrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Italië en Malta. De inhoud van de cursus werd uitgebreid getest en verbeterd door 55 jongeren en 10 internationale lesgevers. ISB volgde heel dit project op vanuit België. 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken