Corona - werking van de sportdienst: veelgestelde vragen

FAQ's

Welke richtlijnen kunnen gegeven worden aan werknemers (technisch personeel, poetspersoneel, groenonderhoud …) ? Moet dat op papier?

De meeste gemeenten hebben voorlopig enkel mondelinge afspraken gemaakt omtrent de maatregelen. Wil je toch iets op papier meedelen, dan kan onderstaande een mooie opsomming aan richtlijnen zijn. Let wel! Het bestuur moet dan ook zorgen dat de richtlijnen kunnen nageleefd worden (omtrent handschoenen, ontsmettingsmateriaal ...). 

 

Was heel grondig je handen met zeep, meerdere keren per dag.
 • Werk je op locatie in een stadsgebouw, was daar dan je handen. 
 • Voor buitenwerk kan je best het nodige materiaal voorzien in de wagens. 
 • Droog je handen af met wegwerpdoekjes. 
 • Was je handen zeker ook telkens vóór je iets gaat eten. 
Respecteer overal en altijd de afstand van minstens 1,5 meter.
 • Doe geen taken waarbij je dicht bij elkaar moet staan. 
 • Neem afstand tijdens een gesprek of bij pauzes. 
 • Neem je pauze maximaal buiten.
Rij apart. Per 2 rijden kan enkel in een wagen met een achterzit.
 • Zet de ramen op een kier. 
 • Zet de ventilatie voldoende hard.  
 • Neem de fiets. 
Reinig grondig en altijd het materiaal dat je met collega’s deelt en dat je zonder handschoenen gebruikt.
 • Reinig alles wat je hebt vastgenomen: stuur, handgreep en versnellingspook van de wagen, een  schop, een emmer, een boormachine … 
Gebruik handschoenen als je andermans materialen vast neemt: vuilbakken leeg maken, sluikstort opruimen, een bureau verplaatsen … 
 • Ontsmet de handschoenen voor je ze uitdoet of verwijder ze op zo’n manier dat ze je handen niet besmetten. 
 • Spreek met je leidinggevende af om je handschoenen heel geregeld te vervangen of te ontsmetten.
Hoesten en niezen in nabijheid van collega’s of burgers …  
 • doe je niet
 • of je verwijdert je
 • of je hoest in je elleboog. 
Voel je je ziek: blijf thuis en overleg met je leidinggevende 
 • Kom niet ziek werken! 
 • Word je ziek tijdens het werken: ga snel naar huis, bel je leidinggevende en je huisarts. 

 

 

Wat met sportkampen?

Tijdens de zomervakantie mogen sportkampen georganiseerd worden op voorwaarde dat ze voldoen aan de nodige veiligheidsprotocollen


Kan ik als organisatie nog altijd een fiscaal attest geven voor onze activiteit die niet is doorgegaan? En als we een deel van de kosten terugbetalen? Of als we onze activiteit onder een andere vorm organiseren?

Voor een sportactiviteit kunnen ouders (of andere betalers) een fiscaal attest krijgen waarmee ze een belastingsvermindering krijgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar met een zware beperking. Voor geannuleerde activiteiten waarbij de initiatiefnemer zelf (dus vzw’s of lokale besturen) annuleert en geen terugbetaling doet kan dit uitzonderlijk nog uitgereikt worden. Kiezen mensen zelf om te annuleren, dan wordt er geen fiscaal attest of terugbetaling ziekenfonds opgemaakt.


Voor die fiscale attesten gelden wel een aantal criteria. Zo laat de FOD Financiën weten dat het belangrijk is dat je de ouders een duidelijk betaalbewijs kan geven van het uiteindelijke bedrag dat betaald is (voor als er controle zou komen). Klik hier voor alle criteria. Betalen ouders (of andere betalers) een ander bedrag dan oorspronkelijk in de overeenkomst stond (bv. als je een alternatieve activiteit voorziet en daar minder kosten voor aanrekent of als de ouders uit solidariteit bv. 75% van de kostprijs betalen)? Zorg ook dan voor een juist betaalbewijs.

Hoe loopt die uitdeling van fiscale attesten?

 1. De federale overheidsdienst bezorgt de attesten bij de stad of gemeente en zij bezorgen die aan jou als organisatie.
 2. De stad of gemeente OF Vlaamse overheid erkennen jou als organisatie.
 3. Daarna vul jij als organisatie ook informatie in, daarin kan je dus het bedrag aanpassen voor de juiste mensen per kind, per periode, per activiteit.

Zoals je op de webiste van de FOD Financiën ziet, bestaat er bv. wel een maximale dagprijs. Ook daarmee moet je dus rekening mee houden: ouders zullen niet meer fiscale attesten krijgen dan ten belope van die maximale dagprijs x het aantal dagen dat de activiteit normaal gezien gepland was. Dat vraagt wel wat papierwerk, maar de maatregel bezorgt veel mensen wel een financiële steun. Klik hier voor meer info over de fiscale attesten

 

Zal de mutualiteit/het gezondheidsfonds de dagkost nog altijd terugbetalen als (een deel van) de kosten door de ouders betaald zijn?

De verschillende mutualiteiten hebben daar geen overschrijdende afspraken over. Het kan dus een beetje afhangen van de mutualiteit in kwestie. Maar de meeste mutualiteiten behouden hun tussenkomst als er een vorm van activiteit plaatvindt. Denk bijvoorbeeld aan een online alternatief voor een sportles. De meeste ziekenfondsen behouden ook de tussenkomst als de deelnameprijs of kosten veranderd zijn. Geef als organisatie dus altijd duidelijk aan of je activiteit op een of andere manier is kunnen doorgaan. Helaas kunnen niet alle activiteiten op afstand doorgaan. Neem dus zeker geen risico's en houd altijd alle veiligheidsmaatregelen in overweging.

 

Wat met afgelaste activiteiten? Stellen we die uit naar het najaar of kunnen we ze beter helemaal afgelasten?

Die keuze maak je zelf als organisatie. Maar houd er rekening mee dat het najaar al behoorlijk druk is door de start van het nieuwe sportseizoen en andere activiteiten die al gepland waren. Prop het najaar van 2020 dus niet helemaal vol. Denk ook goed na of het voor je organisatie echt noodzakelijk is dat een activiteit nog doorgaat. Heeft het zin? Kan je team dat dragen? Of kan je nu misschien een vervangend alternatief voorzien?

 


Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen. Deze regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Als deze maatregelen niet nageleefd worden, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk. Bij een tweede inbreuk moeten ze sluiten.


Moet ik de afgelaste of uitgestelde activiteiten melden binnen de ISB-sportverzekering?

Afgelaste evenementen, lessenreeksen of sportkampen hoef je niet te melden. Wanneer je bepaalde activiteiten uitstelt, moet je dat wel doen. Zo zijn we op de hoogte van de nieuwe datum van de uitgestelde activiteit. 


Blijven de meldingsperiodes voor de ISB-sportverzekering voor 2020 gelden?

Ja, de melingsperiodes blijven behouden. Meld vóór 1/9 de activiteiten voor september, oktober, november en december(derde meldingsperiode). Extra activiteiten kunnen tot 7 dagen voor de activiteit gemeld worden blijft ook behouden.

 

Indien activiteiten toch niet kunnen doorgaan door opgelegde richtlijnen van bovenaf, dan volgen we dezelfde procedure als de vraag hierboven.


Zijn deelnemers verzekerd als ze thuis lessen van de sportdienst volgen?

Nee. Als deelnemers een schema volgen of via online lessen thuis gaan sporten, staan ze niet onder rechtstreeks toezicht en zijn ze dus niet verzekerd. Wanneer je een van de gezondheidssporten* stimuleert, kan je je deelnemers wel aansporen om zich via de eigen website van zeker sporten te verzekeren (www.zekersporten.be/gemeentenaam).


*Gezondheidssporten zijn wandelen, joggen, fietsen, rolschaatsen, zwemmen, fitness en yoga.


Moeten de redders van het zwembad opnieuw bijgeschoold worden vooraleer ons zwembad opent?

Er werden nieuwe richtlijnen uitgewerkt voor reanimatie. De redders zijn een cruciale schakel in de heropening van de zwembaden. Er werden nieuwe reanimatierichtlijnen opgemaakt in functie van Covid-19 en het is belangrijk dat redders de kans krijgen om daarover een bijscholing te volgen vooraleer ze opnieuw aan het bad moeten staan. 

 

De aangepaste bijscholing zal slechts 2 uur duren in plaats van de gebruikelijke 4 uur (er is geen watergedeelte). Het doel moet zijn in de komende periode zoveel mogelijk redders bij te scholen vóór de zwembaden terug open gaan, of toch zo snel mogelijk. 

 

In overleg met Redfed wordt nu een bijscholingsplan uitgewerkt. Redfed neemt hier met haar bijgeschoolde docenten een grote rol op, ook naar gemeentelijke zwembaden. Daarnaast organiseert ISB een aantal provinciale bijscholingen. We trachten samen te zorgen dat elke redder die dat wil, kan bijgeschoold worden. Op iets langere termijn kan het ook interessant zijn om ook toezichters of kassapersoneel de bijscholing te laten volgen, gezien een reanimatie wordt aangeraden met 2 personen.
Je vindt hier alvast het ISB-aanbod dat nog verder wordt aangevuld.

 

De bijscholing wordt ten zeerste aangeraden aan alle redders. Deze bijscholing zal ook uitzonderlijk gelden als officiële bijscholing voor 2020 voor wie er in 2020 nog geen volgde.

 

We behouden voorlopig ook het ISB-aanbod voor het najaar. Vermoedelijk schakelen we dan opnieuw over naar de gebruikelijke bijscholingen, met de aanpassingen rond coronaproof redden ingewerkt in de bijscholing. 

 

Welke deadlines voor het indienen van projectdossiers worden uitgesteld?

De coronacrisis kan het indienen van projectdossiers bemoeilijken, daarom stelden een aantal organisaties hun deadlines uit:

 • Bewegen op Verwijzing: ruimere indienperiode voor nieuwe en uitbreidingsdossiers van 1 april 2020 tot 17 augustus 2020 – meer info


 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken