Corona - zwembaden: veelgestelde vragen update

FAQ's

Bestaat er een protocol voor de heropstart van de zwembaden?

Ja, je vindt het protocol voor zwembaden hier (update 17 juli). De update van 29 juli komt er asap aan.

Hoeveel personen kan ik in mijn zwembad toelaten?

De algemene richtlijn om de capaciteit van het zwembad te bepalen is 1 persoon per 10 m² wateroppervlakte en kade. De oppervlakte van de kleedkamers, inkom, … worden niet meegerekend. Het basisprincipe van 1,5 meter afstand houden geldt ook nog. Als beheerder moet je dus ook evalueren hoeveel personen je aankan met respect voor de afstandsregel en dit niet alleen in de zwemhal zelf, maar ook in de kleedkamers, inkomhal, etc.

 

Wat zijn de aandachtspunten bij schoolzwemmen in coronatijden?

Raadpleeg de infofiche ‘schoolzwemmen in coronatijden’ die je wegwijs maakt in de regels die in het onderwijs gelden. We maken ook de link naar wat dat voor zwembaduitbaters die het schoolzwemmen moeten inplannen, betekent.

 

Is het verplicht om voor de toegang tot het zwembad te werken met reservaties? Is het nodig om de zwemmers te registreren?

Je bent niet verplicht om met een reservatiesysteem te werken. Al is dat wel een handig instrument om de capaciteit in het zwembad te beheersen en wachtrijen en teleurstellingen aan de kassa te vermijden. Zo'n reservatiesysteem hoeft niet per se online, er zijn ook zwembaden waar er telefonisch gereserveerd kan worden. Werk je zonder reservatie, dan is het voor de bezoekers wel interessant om te weten wat de drukke en rustige momenten zijn. Er zijn ook zwembaden die op de website een teller hebben staan om aan te geven hoeveel plaats er nog is. Met kleurcodes werken is ook een mogelijkheid.

Dataverzameling van zwemmers is vanaf 29 juli ook verplicht, met het oog op contact tracing. Achterlaten van een e-mailadres of telefoonnummer is hier voldoende. De informatie mag je enkel gebruiken i.f.v. bestrijding van het Coronavirus en na 14 dagen vernietigen. Bezoekers die weigeren om te registreren, of niet willen instemmen met het bewaren van de gegevens, moeten de toegang tot het zwembad geweigerd worden. 
Werk je met reservatie, dan is registratie niet moeilijk. 

Zijn waterattracties (opblaasstructuren) in het zwembad toegelaten?

In het Ministerieel Besluit staat hier niets over vermeld. Om hier een antwoord op te geven, baseren we ons op de algemene maatregelen en de richtlijnen voor speeltuinen.

  • Hoeveel personen je op de attractie toelaat hangt natuurlijk af van de grootte en type attractie, maar top het maximum sowieso af op 20 personen.
  • Beperk de toegang tot kinderen tot en met 12 jaar, zij kunnen gewoon samen spelen en moeten onderling de afstandsregels niet volgen (mogen fysiek contact hebben).
  • Voor kinderen uit (sport)kampbubbels gelden de algemene capaciteitsbeperking en leeftijdsgrenzen niet.
  • Duid - afhankelijk van het type attractie - aan waar je de attractie op moet gaan en waar je ze moet verlaten. Geef waar mogelijk de voorkeur aan het betreden en verlaten van de attractie via het zwembadwater i.f.v. desinfectie.
  • Voorzie - zoals VLAREM het ook voorschrijft - extra toezicht.

 

Moeten de sporters mondmaskers dragen? 

Alle +12-jarigen moeten mondmaskers dragen wanneer ze hun sport niet beoefenen. Dit wil zeggen dat ze een mondmasker moeten dragen van bij het betreden van de accommodatie tot aan de omkleedcabines en omgekeerd van de omkleedcabines tot het verlaten van de accommodatie. 

Moeten de redders een mondmasker dragen?

Als de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden, moet er geen mondmasker gedragen worden. Voor de redders is dat – op basis van de info waar we nu over beschikken - geen verplichting. Ze hebben er wel best eentje bij de hand.

 

Moeten lesgevers van een zwemclub (ze gaan dus niet in het water met de zwemmers) een mondmasker dragen?

Als de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden, moet er geen mondmasker gedragen worden. Voor lesgevers op de kant is een mondmasker dragen niet nodig. Men heeft wel best een mondmasker bij de hand om aan te doen indien men de afstand niet kan garanderen bij een instructie of als men toch eens een beweging moet begeleiden. Voor lesgevers die mee het water in gaan i.f.v. begeleiden van een beweging of ondersteunen, adviseert de Zwemfed om dit enkel in het ondiep te doen en dan wel een mondmasker te dragen omdat er meer onverwachte situaties zijn waarbij assistentie noodzakelijk is. Indien bij instructies de kinderen in een opstelling staan waarbij de lesgever op 1,5 m blijft (kinderen zitten op trapje/staan tegen de rand en lesgever staat ervoor op afstand), dan kan het mondmasker even uit. Naar analogie met de situatie in het kleuteronderwijs, is het dragen van een mondmasker door trainers die met kleuters (tot 6 jaar) omgaan niet nodig. Zie ook de gedragsode voor trainers en sportbegeleiders.

Mag de tribune open?

Vanaf 29 juli mogen wedstrijden doorgaan in aanwezigheid van 100 personen indoor en 200 personen outdoor. Social distance zal dan nog steeds van toepassing zijn. De tribunes blijven gesloten voor gewoon publiek. Eerst moet je als beheerder bekijken hoeveel personen je aankan met respect voor de afstandsregel (kan dus ook minder dan 100 resp. 200 zijn), en dit niet alleen op de tribune zelf, maar ook in de doorstroming van de supporters, en rekening houdend met verschillende activiteiten en bubbels in je accommodatie. 
De sportsector adviseert om voorlopig geen publiek toe te laten in de accommodaties.

Waar moeten we op letten bij de heropstart van de sanitaire installaties in accommodaties?

Door een verminderd waterverbruik ontstaat er een zeker stilstand in de leidingen, waardoor de kwaliteit van het drinkwater vaak terugloopt en het risico op legionellagroei kan toenemen. Sporthallen, zwembaden, kleedaccommodaties ... Kortom: matig risico-inrichtingen dienen volgens de wetgeving geregeld verbruik te hebben op alle tappunten. Alle aftappunten moeten minstens één keer per week gebruikt zijn. Het warmwaterproductietoestel dient minimaal eens per week volledig op 60° C gebracht te worden.

 

Aangeraden is om een week voor opening staalnames te laten doen zodat bij opening duidelijk is of de legionella normen zijn overschreden.

 

Meer informatie over Legionella.

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleerde een advies voor het heropstarten van de sanitaire installaties:

 

Moet ik mijn hygiëneplan van het zwembad aanpassen bij heropening?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleerde enkele adviezen voor zwembaden over reinigen en desinfecteren in een zwembadomgeving.

Deze kan u terugvinden op onze website https://www.zorg-en-gezondheid.be/zwem-en-recreatiewater bij de veelgestelde vragen. 

Kunnen ook de cafés in sportinfrastructuur en bij sportclubs open?

Ja, ook de horeca bij sportinfrastructuur en clubs mogen open sinds 8 juni. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden van de horeca om herop te starten. De vraag blijft of clubs hier kunnen aan voldoen.

Wij verwijzen hiervoor graag naar Horeca Vlaanderen - https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

Het kan interessant zijn om als sportdienst hier toch ook te vragen naar hun heropstartplan voor de kantine, zodat clubs zich bewust zijn dat ze niet zomaar 'een koffie' mogen verkopen.

 

Zijn er richtlijnen voor de zwem- en watersportclubs?

Hier vind je alle richtlijnen van Zwemfederatie

 

Draagt zweet het virus over?

Neen, zweet draagt het virus niet over.

 

Is het noodzakelijk om een tijdsslot tussen clubs te hanteren?

Het is in veel infrastructuren wel aangewezen om met een tijdsslot te werken om zo te vermijden dat bubbels vermengd worden (aan de in en uitgang van het complex of bij betreden van de zaal(eenheden)). Voor die aanpak lijkt een kwartier tussen groepen voldoende.  Sommige gemeenten passen het uurschema niet aan, maar vragen aan clubs om 5 minuten vooraf de zaal te verlaten, en de volgende club om de zaal slechts 5 minuten later te betreden. 

 

Wie staat in voor de aankoop van het materiaal voor ontsmetting ? 

Veel gemeenten voorzien zelf het materiaal wat eigen is aan de infrastructuur (denk aan de inkomhal, aan de toiletten, ...) en vragen clubs om dit zelf voor hun eigen leden te voorzien, of afspraken te maken met de leden om hierin te voorzien. Voor het desinfecteren van het sportmateriaal zou je ook kunnen kiezen om dit vanuit de gemeente te voorzien zodat materiaal niet wordt aangetast door gebruik van foute producten. 

 

Wat zijn de aandachtspunten als we na een lange sluiting het zwembad weer openen?

Als het einde van de maatregel nadert die het sluiten van sportinfrastructuur oplegt, schakel dan tijdig over van de huidige stilstand (in feite een verlengd nachtregime qua water- en luchtkwaliteit) op de normale situatie. Het duurt al gauw enkele dagen vooraleer dat bereikt wordt. Voor het beheersen van legionella zijn ofwel de automatische spoelingen doorgelopen of moet er bij het terug in dienst gaan goed doorspoelt worden. 

 

De specifieke richtlijnen voor de heropstart van zwembaden kan je ook rechtstreeks terugvinden via https://www.zorg-en-gezondheid.be/zwem-en-recreatiewater

 

Zijn er ISB-bedrijfspartners die kunnen helpen met de desinfectie of met de legionella materie?

U vindt hier de partners in schoonmaak en hier de partners in legionella en sanitaire installaties.  


Moeten de redders van het zwembad specifiek bijgeschoold worden?

De redders zijn een cruciale schakel in de uitbating van de zwembaden. Er werden nieuwe reanimatierichtlijnen opgemaakt in functie van Covid-19 en het is belangrijk dat redders de kans krijgen om daarover een bijscholing te volgen vooraleer ze opnieuw aan het bad moeten staan. Er werden in het voorjaar, voor de opening van de zwembaden, zoveel mogelijk redders bijgeschoold. Deze Covid-19 bijscholing wordt ten zeerste aangeraden aan alle redders. Op iets langere termijn kan het interessant zijn om ook toezichters of kassapersoneel de bijscholing te laten volgen, gezien een reanimatie wordt aangeraden met 2 personen.

 

De aangepaste bijscholing duurt slechts 2 uur in plaats van de gebruikelijke 4 uur (er is geen watergedeelte). Deze bijscholing zal ook uitzonderlijk gelden als officiële bijscholing voor 2020 voor wie er in 2020 nog geen volgde. Deze aanpak geldt voor alle bijscholingen tot en met 31/12/2020. Je vindt hier het aanbod ISB-reddersbijscholingen.

 

Komt de uitbater van de cafetaria in de sporthal of het zwembad in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid?

Zelfstandigen, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene in dienst en verenigingen met economische activiteit (vzw) met minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene in dienst komen in aanmerking voor de hinderpremie. Horecazaken die uitgebaat worden door vrijwilligers vallen op dit moment dus uit de boot. Meer info hierover vind je via de website van het Dynamo project en VLAIO. 


Onze stad of gemeente heeft een PPS-overeenkomst voor de exploitatie van het zwembad. Welke invloed heeft de sluiting omwille van de Corona-maatregelen op de afgesproken subsidie/beschikbaarheidsvergoeding? 

Wat staat er in de overeenkomst?

Elke PPS-overeenkomst is er een op maat, dus hier kunnen we geen algemeenheden opsommen. Passages om onder de loep te nemen zijn die over 'overmacht' (vallen de coronamaatregelen onder het contractueel gedefinieerde 'geval van overmacht'?) en die over 'wijziging regelgeving'. Onderstaande zaken zullen wel op een of andere manier aan bod komen:

  • Limitatieve opsomming van onvoorziene omstandigheden die kunnen leiden tot een verhoging van de algemene werkingssubsidie / het opstarten van een dialoog / een aanpassing van de subsidie i.f.v. vaste kosten / ...
  • Specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden

Hoe zul je je opstellen? Doe je zelf een voorstel of laat je de private partner een voorstel doen?

Ga in (open) dialoog en handel de zaken correct af. Een PPS-overeenkomst loopt over ettelijke jaren, een constructieve basishouding van de verschillende partijen zal de verstandhouding in de toekomst mee bepalen. De coronacrisis is zowel voor jouw als opdrachtgever (overheid) als de opdrachtnemer (private partner) een moeilijke situatie. Niemand weet hoe lang de maatregelen nog zullen gelden en hoe lang de sluitingsperiode zal zijn. Als je weet dat je in de toekomstig een bepaalde gunst zal vragen, is het het moment om je 'gun-factor' in het oog te houden. Het zal vooral zoeken zijn naar een parameter om tot een bedrag te komen dat voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Noch de opdrachtnemer noch de opdrachtgever hebben er belang bij dat de opdrachtgever richting een faillissement zou dreigen te gaan. Gezien de heel speciale situatie lijkt het aangewezen om binnen de contractuele grenzen soepel om te gaan met de te nemen maatregelen.

 

Tot slot is het duidelijk dat juridisch advies inwinnen een goede zet is. De overeenkomst is dan als het ware het juridisch handboek, al kunnen bepalingen ook voor interpretatie vatbaar zijn. Voorzichtig/informeel wat zaken aftoetsen bij de private partner is ook zinvol.

 

Bronnen: enkele gemeenten met een PPS-zwembad, PPS Kenniscentrum

 

Bestaat er communicatiemateriaal met gedragscodes voor sporters in sportinfrastuctuur?

Ja, je vindt het communicatiemateriaal voor de sportsector hier (Update 1 juli)

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken