Beweegvriendelijke ruimte: goede praktijken en stappenplan

 

Als we mensen willen aanzetten om meer te sporten en bewegen, dan moeten ook ruimtelijke planners en ontwerpers daarmee aan de slag. Vanuit sport willen we beweegvriendelijkheid stimuleren in elk aspect van de publieke ruimte, terwijl het voor ruimtelijke planning essentieel is dat ook de sportsites een meer publieksgericht karakter krijgen. Beide sectoren hebben elkaar dus nodig om tot een optimaal ontwerp te komen.

 

Het afgelopen jaar coachte ISB 5 lokale besturen om een ontwerp op te maken van beweeg- en sportvriendelijke publieke ruimte. Binnen dat kader werd een partnership aangegaan met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP).

 

Enerzijds was het de bedoeling om een beweeg- en sportvriendelijke publieke ruimte te creëren die ook open en integraal toegankelijk is. Anderzijds was het belangrijk om bestaande sportieve sites open en integraal toegankelijk te maken en om te vormen tot een publiek beweegvriendelijk sportpark. Naast de coaching ontwikkelden we tegelijkertijd instrumenten die nuttig kunnen zijn bij andere lokale projecten om tot een ontwerp te komen dat ‘klaar voor realisatie’ is.

 

 

@Yannik Wenk • De projectdefinitie: sjabloon voor een goede omschrijving van de opdracht

  De projectdefinitie is een cruciaal document als je een bestek uitschrijft voor het aanstellen van een ontwerper. Je kan er de opdracht nauwgezet mee afbakenen. Bovendien zorgt de projectdefinitie ervoor dat het resultaat van de opdracht overeenstemt met de verwachtingen van de gemeente of een andere opdrachtgever. Het sjabloon voor de projectdefinitie kwam tot stand in samenwerking met een ontwerpbureau en VRP. Op die manier maken de belangrijkste aandachtspunten van ontwerpers deel uit van het document.

 • Participatie als hefboom naar een geslaagd project

  In de verschillende projecten hebben we sterk ingezet op participatie. Dat deden we vanuit de overtuiging dat daardoor meer mensen de ruimte zullen gebruiken die jij wil inrichten. Kind & Samenleving werd aan boord genomen om de insteek van participatie op een kwaliteitsvolle manier aan bod te laten komen in de projecten. Zij begeleidden de participatiesessies in de gemeenten.

   

  We geven je graag de essentiële elementen mee om tot een productieve participatie te komen bij trajecten om publieke en sportieve ruimte toegankelijk en beweegvriendelijk te maken.  

   

   

  Wil je bestaande pleinen herinrichten naar meer gezonde pleinen in een participatief traject?

  De tool Plein vol Gezondheid’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven helpt je hierbij verder op weg.

 • Stappenplan voor een beweegvriendelijke publieke ruimte

  Nu je de achtergrondinformatie hebt om een project in de publieke ruimte beweegvriendelijk in te richten, willen we je enkele handvaten aanbieden om zelf aan de slag te gaan. Daarvoor maakten we een stappenplan dat samenvat hoe je een beweegvriendelijk project in de publieke ruimte kan realiseren. Uiteraard is elke lokale situatie anders, maar het plan vormt een goede leidraad om een project op te starten, net als de tips en tricks die uit verschillende gemeenten.

   

 • Goede praktijken in 5 pilootprojecten

   

  In Wommelgem werd een deel van de publieke ruimte beweegvriendelijker. Een verwaarloosd voetbalveld werd er omgetoverd tot een actief ontmoetingspark.

   

  Herselt koos er dan weer voor om de dorpskern beweegvriendelijker in te richten. De omgeving van een school en een buitenschoolse kinderopvang wordt gecombineerd met een openbaar groenplein. Trage fiets- en wandelverbindingen vormen er de basis, zodat bewoners zich binnen het centrum op een actieve manier kunnen verplaatsen.

   

  In Sint-Gillis-Waas willen ze de sportieve ruimte meer publiek maken. Daarom nemen ze hun sportsite onderhanden en richten ze die in als sportpark.

   

  Ook in Denderleeuw wordt het sportpark omgetoverd. Net als in Sint-Gillis-Waas wordt de sportieve ruimte er publiek en toegankelijk gemaakt. Het masterplan focust ook op de mobiliteitsproblematiek rond de sporthal.

   

  Tot slot wil Merelbeke de speelplaats van een school omvormen tot een beweegvriendelijke en toegankelijke site. Ze wordt ook opengesteld voor de buurt.

 • Richtlijnen voor een open sportsite

  Wil je een sportsite meer open maken voor publiek? Dan hebben 8 richtlijnen opgesteld voor jou. Via onderstaande link vind je ze terug in onze Kennisbank.

   

  @Felipe Santana

 • Ruimte en buurtsport

  Het Expertisecentrum Buurtsport wil jou graag helpen bij zowel het (buurt)sportbeleid als bij de ruimtelijke planning in jouw stad of gemeente. Op die manier willen we visie, kennis en expertise aanreiken aan de betrokken partijen om elkaar beter te begrijpen. Naast het boek 'Sport en ruimte in beweging' bieden we een intersectorale workshop aan. 

 • Gezonde publieke ruimte

  Wil je meer lezen over gezonde en beweegvriendelijke publieke ruimte?

  Neem dan zeker ook een kijkje op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

   

  Je vindt er meer info over beweging in de publieke ruimte en hoe je beweging kan stimuleren door mee te werken aan een gezonde ruimtelijke planning en in te zetten op een gezond en beweegvriendelijk mobiliteitsbeleid, groenbeleid  en actief vrijetijdsbeleid.

   

  • Lokale besturen vinden alle info rond het opzetten van een integraal preventief gezondheidsbeleid gebundeld bij Gezonde Gemeente.
  • Je kan terecht bij jouw plaatselijk Logo voor meer ondersteuning.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken