Projectoproep naschoolse sport

 

ISB kreeg een begeleidende opdracht bij de projectoproep ‘naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs’ van minister Muyters. 

 

Laat je inspireren over ‘lerende netwerken’, 'leerlingen-/jongerenparticipatie’ en ‘naschools sporten’.  

  • Tips


  TIP 14: Ziekenhuizen zien meer kinderen uit hun bed vallen, dan uit een boom.

  Om een open deur in te trappen 'We bewegen te weinig'. Dat was ook het centrale uitgangspunt van het MOVE Congres op 16,17 en 18 oktober in Boedapest. Laurens Debonne van Buurtsport Brugge was aanwezig. Hij schreef hierover een artikel in de VTS 272, waarin hij met een kritische blik 5 lessen deelt. Lessen die breed gaan en inspireren, maar die we zeker ook kunnen integreren in de naschoolse sport en beweegprojecten. 

  En die vreemde titel? Lees het artikel en je ontdekt het antwoord! Veel leesplezier!


  TIP 13:  Ons kent ons!

  Het blijft een uitdaging om de ‘juiste’ mensen te leren kennen in de scholen. Mensen die verschillende rollen kunnen opnemen in het naschools sport en beweeg project. Vertrek eens van het simpele, lokale principe… ons kent ons!

  Stap 1: Vraag aan je collega’s van je team, de sportdienst, jeugddienst,… welke 3 mensen zij kennen van de deelnemende scholen uit je project. Kennen kan via het werk of privé.

  Stap 2: Leg die informatie eens samen en kijk welke nieuwe verbindingen je naar de scho(o)l(en kan leggen. Zeker weten dat er nieuwe opportuniteiten naar voren komen!

  Stap 3: Plan in januari een moment in om deze ‘nieuwe mensen’ te contacteren: mail, telefoon, ga eens langs,…

  Tip in de tip: Al eens nagedacht om een kleine bedanking te versturen naar de deelnemende scholen voor de samenwerking dit jaar?

  Succes!


  TIP 12: Die ene jongere?


  Jan, Nele, Whalid, Els… zijn ‘niet sport actieve leerlingen’.  Hoe goed kennen we hen?

  - Nele is 12 woont en met haar 4 zussen en broers in een sociale woning. Haar ouders hebben het niet te breed, geld en tijd voor een sportclub is er niet. Het liefst van al danst ze thuis met haar jongere zussen op video’s van Youtube en maken ze filmpjes met Tiktok.
  - Whalid is 13, is gepassioneerd bezig met het bespelen van gitaar en piano. Zijn droom is een eigen muziekband. Sporten zegt hem weinig, maar hij fiets wel iedere dag 8 km van en naar zijn school.
  - ...

  Zorg dat ‘die ene mens, die ene jongere’ in beeld komt. Dat kan het gesprek veranderen. Het voorkomt, dat we spreken in algemene termen als ‘DE niet sport actieve leerling’.

  Tip in de tip: Bezorg deze info aan je contactpersonen in de scholen, je collega’s en mensen uit je Lerend Netwerk overleg. Ook zij kunnen hiermee aan de slag!


  TIP 11: Ik ben op zoek

  Al eens gedacht om volgende boodschap tot bij de leerlingen van je project te brengen?

  We zijn op zoek naar ‘influencers’ voor het naschools sport en beweegproject (gebruik ook gerust de naam van jullie project!) in jullie school. We zoeken een 2 tal Instagram influencers met een bereik van minimaal 500 volgers en met interesse in sport en bewegen. 

  Wie kan ons helpen?

  Hoe?
  Via de leerlingenraad, je contactpersonen in de school, je eigen Instagram account van je project, facebook, face to face contact, boodschap op infoborden op de school, geschreven op het bord in de klas, ….

  Waarom?
  - Probeer de influencers mee te betrekken in je project als communicatiebron.
  - De kracht van peergroup communicatie benutten: via leerlingen, andere leerlingen bereiken.
  - Vraag de influencers input over hoe je best leerlingen kan bereiken.
  - Je schakelt ‘nieuwe media’ in.
  - Je gebruikt communicatietools op maat van de jongeren.
  - ...


  TIP 10: Jongeren voor jongeren

  Jongeren van de derde graad gaan naschool aan de slag als begeleider/animator. Ze begeleiden de leerlingen van de eerste graad bij een sport- en beweeg activiteiten. Of ze nemen een rol op als begeleider van de school naar de activiteit. Je geeft leerlingen zelf verantwoordelijkheid en prikkelt hun creativiteit door mee te werken aan een naschools sport- en beweegaanbod. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om kennis te maken met vrijwilligerswerk en verantwoordelijkheid. 

  Kortom, initiatieven die maximaal inzetten op leerlingenparticipatie.


  TIP 9: Meer zicht krijgen op leerlingenparticipatie in je scholen? 

  Het is niet makkelijk om zicht te krijgen op leerlingenparticipatie in de scholen. Dat geldt zowel voor de lokale overheid, ondersteunende professionals als de scholen zelf. 

  Hier vind je een document om een situatieanalyse uit te voeren over leerlingenparticipatie in de scholen. Ga ermee naar je contactpersonen in de scholen. Het wordt best uitgevoerd in de scholen, bij voorkeur door directies, leerkrachten. Ga er eventueel samen mee aan de slag. Het zet aan om na te denken over leerlingenparticipatie, het is weer een gelegenheid om met je scholen in dialoog te gaan, het levert misschien zinvolle informatie op om op verder te bouwen.

  Succes!  TIP 8: De laatste tip?

  In de afgelopen weken werden 7 tips verzonden, vandaag bezorg ik jullie de laatste.
  Mijn voorlopig laatste tip voor jullie is de volgende!

  Ga aan de slag met de 7 tips, en deel ze met al de mensen die lokaal betrokken zijn in dit project naschools sporten en bewegen.  Hoe meer mensen geïnspireerd worden met informatie over leerlingenparticipatie, Lerend Netwerk, jongerencommunicatie,… hoe beter. Jullie nemen een rol op als trekker of als professioneel ondersteuner. Het zijn vaak andere mensen die lokaal en in de scholen aan de slag moeten gaan. Inspireer met goede voorbeelden en deel kennis en informatie die voor hen nuttig kan zijn.

  Concreet: bereid een mailing voor naar al je contactpersonen die betrokken zijn op dit project en bezorg hen de 7 tips! Spreek er regelmatig over en pas ze vooral toe!

  Succes!


  TIP 7: Een verfrissende stem binnen je project!

  Afgelopen maand bevroeg ISB zijn leden over het thema Buurtsport en de resultaten zijn vers van de pers. Van de de 26 deelnemende lokale overheden aan dit naschools sport en beweegproject beschikken er 14 over een Buurtsportwerking.  

  Zijn deze buurtsportwerkingen al betrokken in dit naschools sport en beweeg project? Zitten ze misschien al mee aan tafel tijdens het Lerend Netwerk? 

  Waarom Buurtsport? Buurtsport heeft heel wat troeven en bevat 8 bouwstenen die bijna allemaal te linken zijn met de opdracht in dit project (een breed sportbegrip, werkt participatief, heeft doelstellingen gericht op sport als middel, vertrekt van intensieve en integrale samenwerkingsverbanden met een gedeelde verantwoordelijkheid, … ).  Check het volgende artikel en laat je inspireren.

  Geen buurtsportwerking? Zoek binnen je eigen gemeente of stad lokale diensten of organisaties die volgens enkele van de 8 bouwstenen van Buurtsport werken.

  Gegarandeerd een verfrissende stem binnen je project EN Lerend Netwerk !


  TIP 6: online bevraging 

  Tip 6 is een online bevraging gericht naar de 25 deelnemende projecten. Hoezeer is het 'lokale beleid' - na 1 jaar - op de hoogte en betrokken bij het project naschools sporten en bewegen?

  Het heeft enerzijds als doel jullie als deelnemer attent te maken op het belang van de betrokkenheid van je lokaal beleid (dus toch een beetje een tip). Anderzijds is deze bevraging een tool om informatie te verzamelen waar we vanuit ISB weer mee aan de slag kunnen gaan.

  Alvast bedankt om de vragenlijst in te vullen. (Het duurt echt maar maximum 5 minuten!)  TIP 5: Tiktakkers en Tiktokkers…

  Voor de bijna dertigers en veertigers onder ons klinkt Tiktak heel bekend in de oren. Van 1981 tot 1991 werd dit Belgisch kinderprogramma uitgezonden op de toenmalige BRT. Een kleine sprong voorwaarts met de teletijdmachine van professor Barabas brengt ons bij Tik Tok. Tik Tok is een app die in 2018 één van de meest gedownloade apps ter wereld was. En toch zijn er nog een pak mensen die de wenkbrauwen fronsen bij het horen van de naam Tik Tok. Jij ook?

  Hier vind je meer info over de app, die populairder is dan Instagram, en vast en zeker wordt gebruikt door de leerlingen op jullie scholen. Laat het jullie inspireren om dit uit te testen of ja zelfs te gebruiken om in contact te komen met de doelgroep uit dit project! Zo veranderen jullie misschien van Tiktakkers naar Tiktokkers!

  Tip: Ga op zoek naar gebruikers van TikTok in je scholen en kijk zeker eens naar de volgers van deze accounts. Dit zijn niet uitsluitend leerlingen! Partnerorganisaties, ondersteunende diensten en scholen volgen soms mee. Dit draagt dus ook bij aan het versterken van je Lerend Netwerk!

  Succes!

   

   

  TIP 4: Juiste profielen in je project?

  Ga op zoek naar mensen die je project kunnen versterken. Die je project kunnen inspireren vanuit hun kennis en expertise over jongeren, participatie, sport- en beweegaanbod, ….  Die je in contact kunnen brengen met andere personen of organisaties ter versterking van je project. 

  Denk vanuit mogelijkheden. Wat kan de inbreng zijn (tijd, middelen, infrastructuur, mensen, …) van deze profielen. Hoezeer moet je ze betrekken? Is het belangrijk om ze in je Lerend Netwerk te hebben, of is ze kennen en inschakelen voor bepaalde thema’s en opdrachten voldoende?

  Hieronder 3 profielen met enkele troeven die misschien een klein/groot verschil kunnen maken. 

  Vb 1: Een Schepen van jeugd, die LO leerkracht is op een secundaire school, en voordien jarenlang op een andere school binnen het project les gaf.  Troeven?
  • Kent de schoolse context
  • Een netwerk van mensen in scholen
  • Kennis van de doelgroep
  • Gekend bij de doelgroep
  • Affiniteit met sport
  • Invloed op beleidsvlak: vb invloed op duurzaamheid van dit project
  • Bredere visie vertrekkend vanuit de doelgroep jeugd, participatie,
  • Vertrouwd met inspraakorganen voor jeugd zoals de jeugdraad.
  • ….


  Vb 2: Een leerkracht LO die ook leerkracht ICT is. Troeven?
  • Kan misschien makkelijker de link leggen tussen bewegen en alternatieve nieuwe spelvormen: fortnite, VR, Tag games, …?
  • Kan ondersteuning bieden bij de uitwerking van de sociale media voor het project.
  • Zijn lessen kunnen een plaats zijn waar leerlingen kunnen werken aan de opmaak en inhoud van een online bevraging. 
  • ….


  Vb 3: Een secretariaatsmedewerker in een school,  die sportief is en vroeger voorzitter was van een jeugdhuis. Troeven?
  • Kent heel wat kinderen en jongeren uit de doelgroep vanuit zijn rol als secretariaatsmedewerker. 
  • Is ‘lokaal gekend’. Vanuit zijn engagement in het jeugdhuis.
  • Is gekend binnen de school, want iedereen kent toch de secretariaatsmedewerker?
  • Heeft ervaring vanuit het jeugdwerk.
  • Heeft een groot netwerk van mensen en organisaties, die weer zinvol kunnen zijn voor je project.


  Wie zijn in jullie project de ‘gangmakers’, de ‘verbinders’, de ‘juiste profielen’ voor jullie project? Nog niet gevonden of gezocht? Ze zijn te vinden in scholen, in partnerorganisaties, binnen je lokale diensten en vooral via mensen. Ook in jullie project zijn ze aanwezig!

  Heb jij ook dit soort verbindende profielen? Laat het mij weten!

     TIP 3 : Naschools sport en beweegaanbod: een eigen Instagram en Facebook account

   

  Als kenniscentrum deelt ISB graag good practices. Vandaag een voorbeeld uit Brasschaat …

  Het project naschools sporten en bewegen kreeg in Brasschaat de naam ‘Instamove’ mee.
  Instamove begint een eigen leven te leiden met een eigen Facebook pagina en Instagram account.

   

  Wat?

  • Beide accounts werden aangemaakt door de projectcoördinator binnen de sportdienst. Hij staat ook in voor het beheer.
  • Deze 2 sociale media worden voorlopig als communicatiekanaal naar de leerlingen gebruikt om activiteiten te promoten en een terugblik te posten op de activiteiten die hebben plaats gevonden.

  De 2 belangrijkste effecten sinds het gebruik van beide sociale media in dit project

  • De leerlingen hebben via deze sociale media nu een rechtstreeks communicatiemedium met de organisatie van de sportactiviteiten. Het is een heel laagdrempelige manier om vragen te stellen en informatie te bekomen.
  • Door het posten van een terugblik op een voorbije activiteit wordt er ook een 'beeld' gegeven aan leerlingen die de stap nog niet hebben genomen om mee te doen. Dit in de hoop ook hen te overtuigen.

  Waarom andere projecten ook een facebookpagina of Instagram account moeten maken?

  • Het is een communicatiekanaal waar de leerlingen van onze doelgroep heel gemakkelijk toegang tot hebben en waarmee ze vertrouwd zijn. De ideale manier om promotie te maken en informatie te verspreiden.
  • Zorg voor een dynamisch sociale media profiel. De leerlingen houden niet van een “stilstaand” profiel, zorg voor voldoende en gevarieerde posts.

   

  Neem dus zeker een kijkje op de Facebook en Instagram account van Instamove Brasschaat!

     TIP 2: Bekijk het eens door de ogen van een kind of jongere?


  • Al gehoord van de categoriale jeugdreflex?
  • Zou een belevingsonderzoek voor kinderen en jongeren voor jouw lokale overheid een goed idee zou zijn?
  • Hoe zeer is de jeugdraad bij jullie een echt inspraak orgaan voor jongeren? Weet dat de jeugdraad een netwerk heeft van jongeren en verenigingen. Gebruik hen dus ook voor het project naschools sporten en bewegen! 
  • De jeugdambtenaar als spilfiguur, logisch toch? Hij kent als geen ander de noden en behoeften van kinderen en jongeren. Zet deze expertise breed in. Is deze persoon al lid van je lerend netwerk voor het naschools sport en beweegproject.


  Lees het artikel "bekijk het eens door de ogen van een kind" van Jurgen Sprangers, directeur van Bataljong.

  Hier vind je nog meer inspiratie.   TIP 1: Opendeurdagen

  De paasvakantie is gepasseerd en de rechte lijn naar het einde van het schooljaar is ingezet. De komende 2 weekenden (28-29 april en 4-5 mei) organiseren heel wat scholen opendeurdagen voor nieuwe leerlingen. 

  Een ideaal moment om het naschools sport en beweegaanbod in the picture te zetten.
  • Organiseer een activiteit en betrek je huidige leerlingen daar ook bij! (mee doen)
  • Toon videobeelden, foto’s … van het huidige aanbod. Laat leerlingen, begeleiders en ouders aan het woord. (mee weten - mee doen)
  • Ga in dialoog met toekomstige leerlingen en hun ouders. Wanneer zouden zij deelnemen aan een naschools sport- en beweegaanbod, welke activiteiten vinden ze de moeite waard, willen ze ervoor betalen …? (mee weten, mee denken)
  • Gebruik de communicatiekanalen van je school om naar aanleiding van een opendeurdag, nieuwe potentiële kandidaten te bereiken en te informeren dat er een naschools sport en beweegaanbod aanwezig is op school. (mee weten)
  • ...

   

  Staat het al in de agenda? Prima!

  Zo niet, neem contact op met je school en kijk wat haalbaar is.

  Te kort dag? Misschien organiseert je school wat later op de maand een opendeurdag!

   

   

  Succes!

 • Vind inspiratie  De Lerend Netwerk Scan

  Binnen het project sport na de bel was en is er een belangrijke rol weggelegd voor een ondersteunend Lerend Netwerk.

   

  Ik ontwikkelde een instrument om het menselijk potentieel van je Lerend Netwerk te visualiseren:

  De Lerend Netwerk Scan.

   

  Hoe sterk je Lerend Netwerk is zal in grote mate afhangen van de manier waarop je samenwerkingsverband samengesteld is.

  Wie zijn de mensen met wie je samenwerkt? Van welke partnerorganisaties maken ze deel uit? Wat is hun achtergrond?

  Wat zijn hun expertises? Het zijn allemaal belangrijke vragen. Want het is de combinatie van de verschillende beleidsdomeinen, individuele rollen en achtergronden die maakt dat er een dynamiek op gang komt. Waar ervaringen en inzichten uitgewisseld worden, krijg je een kruisbestuiving

  van meerdere perspectieven. Het ideale kader voor een krachtige leeromgeving!

   

  Wil je het potentieel van je samenwerkingsverband optimaliseren? De Lerend Netwerk Scan helpt je alvast op weg!

   

  Hier vind je de handleiding en de bijhorende Excel tool.
  Project sport na de bel, in gesprek met Schoolmakers!


  Het begeleidingstraject van Schoolmakers in 2 scholen uit het project ‘Sport na de bel’ is ten einde. ISB & Schoolmakers maakten samen een podcast om de opgedane kennis en ervaringen te borgen en te delen. In deze podcast gaat Roel Noukens, projectbegegleider bij ISB in gesprek met Lydwin Bulckens, procesbegeleider bij Schoolmakers.

   

  Hier kan je hem beluisteren en kom je te weten waarom je dat ook moet doen!

   

  Ideaal tijdens een sport of beweegmoment…
  Vorming Mediaraven - Waarom jongeren van Tiktok houden! (Dinsdag 23 februari 2021)
  • 10-14 jarigen gebruiken Tiktok het meest! Het is dus een ideaal medium om je doelgroep van tieners te bereiken.
  • Wist je dat Tiktok niet in het rijtje past van Facebook, Google, Instagram! Waarom? Tiktok komt uit ... China
  • Corona was een echte katalysator voor het Tiktok gebruik in Vlaanderen van 1 miljoen gebruikers in september 19 naar 3 miljoen in september 2020
  • Op Tiktok kan je alles vinden: recepten, info over boeken, dansjes, grappige filmpjes,...
  • Je kan er heel laagdrempelig mee aan de slag. Maak een account en scrollen maar en vooral probeer zelf de knoppen uit.
  • Een tiktok filmpje kan echt wel een activiteit zijn tijdens je sport of beweegmoment.
  • Voor je organisatie liggen er kansen
   • In zelf content aan te maken als een soort 'digitaal' venstertje' op je organisatie.
   • In het samenwerken met jongeren
   • door zelf een challenge te organiseren

   

  Hier vind je de bijhorende presentatie. Neem zeker eens een kijkje!


  Vorming Mediaraven - Waarom jongeren van Instagram houden! (Dinsdag 9 februari 2021)
  • Als 10 jongeren allemaal dezelfde accounts volgen, krijgen ze elk toch een andere sortering en berichtgeving! Dus de digitale wereld ziet er voor iedere jongere anders uit, en dus ook de beleving.
  • Blijkbaar zijn er 3 verschillende 'tags': Location, Profile en Hash tags.
  • In deze sessie zorgde Mediaraven ervoor dat een jongere halverwege de groep kwam vervoegen. Zij sprak over haar Instagram gebruik, ervaringen en beleving. "Instagram is de plaats en een belangrijke tool om het sociale leven te managen. Het zorgt voor interactie en relaties met vrienden. Maar ook een beetje het volgen van 'realitysterren"
  • Sociale media = een Marathon. Bouw aan een vertrouwensband tussen jouw organisatie en de groep die je wil bereiken. Overlaad ze dus niet in 1 keer met alle info. Laat jongeren 'indirect' bezig zijn met het thema. Oftwel, babbel over alles waar je het over wil hebben, behalve de 'directe' boodschap.

   

  Hier vind je de bijhorende presentatie. Neem zeker eens een kijkje!  Vorming Mediaraven - De digitale leefwereld van jongeren (Dinsdag 2 februari 2021)

  Wat nemen deelnemers mee uit deze vorming?
  • Handig om te weten met welke kanalen jongeren bezig zijn.
  • Het zet aan tot actie, ik moet er echt iets mee DOEN.
  • Jongeren hebben precies nooit nog een rustmoment...
  • Ik onthoud vooral: toon interesse en ga de dialoog aan met jongeren over de digitale leefwereld.
  • Interesse in de leefwereld, zorgt voor opbouw tot relatie met de jongeren, en dat is de voorwaarde om verder mee aan de slag te kunnen gaan.
  • Ik ben een stukje gerustgesteld, want via sociale media vb youtube of tik tok worden ook heel veel jongeren door jongeren gestimuleerd tot sporten en bewegen.
  • Het besef dat wij als sportdiensten jongeren ook nog 'fysiek' samenbrengen en dat is ook heel waardevol.
  • Dat de digitale leefwereld van jongeren 'heel veel' is en dat het snel gaat en moeilijk is om mee te blijven.
  • Met jongeren in gesprek gaan vanuit authenticiteit (leer mij, help mij). Jongeren vinden het super als ze iets aan jou kunnen leren en bijbrengen. Je geeft hen zo  een stuk autonomie - wat ze belangrijk vinden - in een rol als 'expert'. 


  Hier vind je de bijhorende presentatie. Neem zeker eens een kijkje!


  De output van online uitwisselingsmomenten in de week van 26 oktober 2020

  In de week van 26 oktober werden 6 online uitwisselingsmomenten georganiseerd over de 4 onderstaande thema's:

  • Corona: zien we wel of geen kansen voor een aanbod?
  • Leerlingenparticipatie & jongerencommunicatie.
  • Werking Lerend Netwerk: relatie lokale overheid & scholen.
  • Verankeren van het project: nu al bezig met de toekomst?

   

  De output vind je in deze infographic

   

   

  Begeleidingstraject Mediaraven - 1e coachingssessie


  Binnen het project sporten na de bel zorgt Mediaraven voor een begeleidingstraject bij de projecten Waregem, Pajottenland en Antwerpen.

  Na 3 intakegesprekken in september-oktober werd de 1e coachingssessie op vrijdag 23 oktober digitaal georganiseerd.

   

  Hier vind je de bijhorende presentatie. Neem zeker eens een kijkje!

   

   

  Wat te onthouden?
  - Mediatiseer je aanbod: Krijg een antwoord op de vraag 'wat maakt het leuk voor jongeren'. Voeg een spelelement toe! Gamification!
  - Jongeren zijn 'het' klankbord: creëer dit samen met hen, vraag feedback, maak zichtbaar dat je het doet, zo maak je duidelijk dat je voor hen open staat.
  - Activeer jongeren: laat ze mee content creëren en content delen. Jaja, durf de zaken een stukje uit handen te geven!
  - Schakel rolmodellen in: gebruik de sterkte en kracht van 'personen': jongeren, leerkrachten, schoolmedewerkers, influencers, ... Mensen overtuigen mensen!


  Jongerencommunicatie 

  Op maandag 2 (Gent) en woendag 4 december 2019 (Leuven) namen een 30 tal mensen van lokale overheden, Sport Vlaanderen, MOEV, deel aan de vorming 'straffe jongerencommunicatie' van Mediaraven.

  Welke 9 geleerde lessen kunnen we meenemen? 

  # Jongeren zijn prikkeljunkies. Hun beloningscentrum moet worden geprikkeld! Kunnen ze iets winnen, zorgt de activiteit voor een kick,…
  # Vrienden zijn het allerbelangrijkste. Maak het mogelijk om samen met vrienden deel te nemen aan het aanbod.
  # Jongeren vind je terug in subgroepen (skaters, metal, main stream,…) . Als je de een bereikt, bereik je de ander niet. Scheer ze dus niet allemaal over dezelfde kam!
  # Instagram is – vandaag de dag – HET medium voor jongeren. Gebruik ‘stories’, ze zijn nog populairder dan foto’s, want deze verdwijnen na 24 uur. Prikkeljunkies remember.
  # Creëer in je project een ‘jongerenpool’ om je producten, ideeën,.. af te toetsen! 
  # Maak je een filmpje om je project voor te stellen? Ondertitel dit en maak het zeker niet te lang!
  # Communiceer je over je aanbod? Sta dan stil bij de ‘what’s in for me’ vraag voor een jongere. Rationele argumenten vb ‘het is goed voor de gezondheid’ werken NIET!
  # Dit project mikt op jongeren. Heb jij jezelf al eens verdiept in de leefwereld van jongeren? Bekijk eens een filmpje van WTFOCK, ga eens op zoek naar de bekendste vloggers bij de jeugd,…
  # Uitbreiding van de woordenschat: OK Boomer (Een cynisch grapje van jongeren (generatie Z en Y) richting starre, conservatieve, betweterige babyboomers en betekent het zoveel als ‘Whatever, ’t is goed met je, skeer (armoedig), yeet (joepie), hayek (overdreven) 

  Klik hier voor de presentatie uit de vorming. 
  Mediaraven heeft ook net zijn trendrapport 2019 gepresenteerd. Wat waren de trends en wie waren de trendsetters in 6 mediakanalen dit jaar.

  Veel succes met jullie eigen ‘straffe jongeren communicatie’!


  Lerende netwerken

   

  Leerlingen-/jongerenparticipatie

   

  De Vlaamse Scholierenkoepel vzw of kortweg VSK is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van alle leerlingenraden in Vlaanderen en versterkt leerlingenparticipatie op school. VSK geeft opleidingen, workshops en bijscholingen aan leerlingen en leerkrachten. Bovendien is het bestuur van de vereniging volledig in handen van scholieren.

   

  Vanuit hun expertise rond leerlingenparticipatie werd VSK betrokken bij de opmaak van de workshops voorafgaand aan het indienen van de projecten.

     

  Bataljong (het vroegere VVJ) informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Bataljong levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

   

  Vanuit deze hoedanigheid werd er door ISB op hen beroep gedaan omtrent jongerenparticipatie. Hun inbreng vind je terug in de presentatie van de workhops. Meer info?


  Pimento (vroegere Jong van Zin) heeft als leuze 'versterkt wie met jongeren werkt'. Via hun website kan je een leerrijk en boeiend infodocument vinden over jongerenparticipatie. 

   

  Naschools sporten

 • Ondersteuning door ISB bij de projectoproep naschoolse sport

  2e projectoproep

  Workshops voor indiening 

  • 26/03/19 Berchem
  • 27/03/19 Brugge
  • 01/04/19 Genk 

   


  Deelnemers kregen een antwoord op volgende vragen:

  • Een lerend netwerk, wat bedoelen ze daar nu mee en hoe kan zoiets vorm krijgen, wie zit daar dan het best in?
  • Hoe maak je leerlingen- en jongerenparticipatie concreet voor jullie project?
  • Wat leren we nu al uit de eerste projectoproep?
  • Welke professionals kunnen je project ondersteunen?

   

  Tot slot was er ook tijd om interactief aan de slag gaan rond je eigen project en de mogelijkheid om vragen stellen. Wil je de info nalezen, klik dan op volgende link voor de presentatie van deze workshops.

   

  1e projectoproep 


  Intervisie 4

  • 4/10/19 Leuven
  • 11/10/19 Antwerpen

   

  In dit vierde intervisiemoment werden thema's als 'samenwerken' en 'interessante profielen in je Lerend Netwerk' toegelicht.  Er was ruimte voor een oefening over de samenstelling van je Lerend Netwerk. Er werd afgerond met een Pecha Kucha. De bedoeling was een antwoord te formuleren op volgende vraag. Wat ga je anders doen in je tweede t.o.v. je eerste projectjaar? Volgende onderwerpen mochten aan bod komen: leerlingenparticipatie, relatie met je scholen, overlegmomenten van je LN, uitwerking van je aanbod. De presentatie van dit 4e intervisiemoment vind je hier terug.
  Intervisie 3

  • 20/05/19 Berchem
  • 21/05/19 Brugge
  • 22/05/19 Leuven

   


  In dit derde intervisiemoment kregen voornamelijk de deelnemers het woord. Opdat anderen konden leren werden eigen (kleine) successen gedeeld. Op elkaars uitdagingen en prangende vragen werd feedback gegeven. Net zoals het in je Lerend Netwerk een stukje ‘geven en nemen’ is, was dat ook van toepassing in dit intervisiemoment. Klik hier voor de presentatie van dit 3e intervisiemoment. Het resultaat van de oefening 'ideeënraamwerk' met vragen en oplossingen op prangende vragen van de deelnemers vind je hier terug. 

   

   

  Intervisie 2 

  • 15/02/19 Brugge
  • 18/02/19 Berchem
  • 19/02/19 Diest

   


  In het tweede intervisiemoment werd samen met de projecten een round up gemaakt van de eerste maanden. Leren van en met elkaar stond  centraal. Er werden concrete tips meegegeven rond jongerencommunicatie en er werd tijd vrijgemaakt om samen aan de slag te gaan en enkele acties uit te werken voor de komende maanden. Dit allemaal in functie van de werking en verdere uitbouw van ieders Lerend Netwerk. Klik hier voor de presentatie van dit 2e intervisiemoment. 

   

   

  Intervisie 1 

  • 26/09/18 Diest
  • 27/09/18 Berchem
  • 28/09/18 Brugge

   


  In dit eerste intervisiemoment werden de algemene modaliteiten van het project overlopen. De ondersteunende en begeleidende rol en het aanbod van ISB werd toegelicht. De kernpunten en accenten van de projectoproep werden besproken en van dichtbij bekeken. Tot slot werden de deelnemers bevraagd hun huidige knelpunten en uitdagingen te formuleren om deze nadien in groep terug te koppelen. Klik hier voor de presentatie van het 1e intervisiemoment.  Trajectbegeleiding op maat voor 7 projecten 

   

  ISB biedt een trajectbegeleiding aan op maat voor 7 projecten. Het doel is om hen te ondersteunen, te begeleiden en te inspireren bij de opstart en uitbouw van het Lerend Netwerk. Volgende projecten nemen hieraan deel:

   

  • Brugge
  • Kapelle Op Den Bos
  • Nijlen-Berlaar
  • Zaventem & Tervuren-Overijse
  • Torhout
  • Brasschaat

    

  Workshops voor indiening 

  • 14/5/18 in Leuven
  • 15/5/18 in Gent
  • 16/5/18 in Berchem
  • 17/5/18 in Hasselt
  • 18/5/18 in Waregem

   

  5 workshops waarin zoveel mogelijk de vertaalslag werd gemaakt naar de projectideeën van de aanwezige lokale overheden. De kernpunten van de projectoproep werden nog eens overlopen, maar er werd vooral concreet ingezoomd op enkele specifieke thema's zoals 'lerende netwerken' en 'leerlingen-/jongerenparticipatie'.

   

  Zoek je nog tips voor het samenstellen van een lerend netwerk? Ben je nog op zoek naar concrete vormen van leerlingenparticipatie? Of zoek je nog inspiratie voor je naschools aanbod? Herbekijk dan de presentatie uit de workshops.

   

  De workshops kwamen tot stand met medewerking van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) en VSK (Vlaamse Scholierenkoepel).

 • Subsidie naschoolse sport voor leerlingen van de 1e en 2e graad SO

  Coördineer, organiseer naschoolse sport voor leerlingen secundair!

  Als gemeente- of stadsbestuur kan je subsidies aanvragen voor naschoolse sport in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs en Buso. Zo kunnen middelbare scholen in jouw stad of gemeente een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren.

   

  De lokale actoren verenigen zich in een ‘lerend netwerk’ met gemeente(n), de scholen, en bv. de lokale sportclubs, de FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach, Huis van het Kind, OCMW, CAW en eventuele andere partners. Dat netwerk organiseert en volgt de samenwerking op, ondersteunt het naschools sport- en beweegaanbod en zorgt voor een structurele verankering op lokaal niveau na de projectperiode. 

   

  Alle info om in te dienen tegen 1 juni

  Wil je mee instappen in dit project? Dien uiterlijk op 1 juni 2018 een project in.

   

  Alle gemeenten (fusiegemeenten en hoofdgemeenten/steden) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs), met scholen secundair onderwijs op hun grondgebied, kunnen een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen.

   

  Bij Sport Vlaanderen vind je alles over het subsidiereglement, op welke manier je kan indienen en aan welke voorwaarden je als organisator moet voldoen.

   

  Alle info ivm Projectoproep Naschoolse Sport - Sport Vlaanderen.

 • ShareDelen
 • Afdrukken