Factsheets lokaal sportbeleid

De factsheets ‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid.’ bieden je hapklaar materiaal aan om te gebruiken in je omgevingsanalyse voor de sportelementen in het bestuursakkoord en/of het gemeentelijke meerjarenplan. De onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid  van de KU Leuven stond in opdracht van ISB in voor de samenstelling van deze e-publicatie. Zij bundelden hun beschikbaar materiaal in deze overzichtelijk en praktische e-tool.

 • Hetgeen in dit overzicht aan bod komt, is een selectie van gegevens die voor het lokaal sportbeleid relevant zijn. Klik met de handige hyperlinks vooruit en achteruit naar de onderwerpen die je interesseren.
 • De gegevens geven de situatie weer zoals ze is en helpen je om je eigen situatie in te schatten. Pik er die elementen uit die voor jouw context relevant zijn en je kunnen helpen bij het kaderen van bepaalde (te maken) beleidskeuzes op het vlak van sport in jouw stad of gemeente.
 • De facts & figures zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken waarbinnen telkens twee of drie thema’s behandeld worden
  • Sport: participatie, infrastructuur en opleiding
  • Maatschappelijke thema’s: (good) governance en innovatie en diversiteit
  • Extra thema’s: financiën en samenwerking
 • Elk hoofdstuk is op zijn beurt (waar mogelijk) opgedeeld in
   • vraag (bv. sportdeelname, -frequentie en –voorkeur, verplaatsingsbereidheid)
   • aanbod (bv. clubsport, vrijwilligers, type infrastructuur, trainers)
   • beleid (bv. sportdiensten, adviesraden, sportaccommodatie, beleidsthema’s)
Download de e-publicatie 'Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid.’


‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid.’ maakte deel uit van het ondersteuningsaanbod van ISB in de aanloop naar de lokale verkiezingen 2018. Via www.isbvzw.be/tendensen kan je de tools ‘5 bouwstenenen voor een sterk lokaal sportbeleid’ en ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’ raadplegen. Dat ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door ISB en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

 

 • ShareDelen
 • Afdrukken