Tendensen lokaal sportbeleid

In het kader van de lokale verkiezingen van 2018 ontwikkelt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) enkele ondersteuningstools. Het concreet planningsinstrument ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’ is er hier één van. Deze uitgaven is vanuit sport ontwikkeld in functie van een sterk lokaal sportbeleid, maar bevat ook materiaal waarmee je collega’s uit andere sectoren kan helpen of inspireren.


De inspirerende en praktische fiches zijn telkens volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Een expert situeert de algemene tendens, een case illustreert wat deze tendens ‘ideaal’ voor de lokale sportsector zou kunnen betekenen en het derde luik omvat achtergrondinformatie of toelichting bij enkele begrippen. Deze fiches worden in een volgende fase aangevuld met concrete tips en voorbeelden.


De ‘9 tendensen lokaal sportbeleid’ is een ‘papieren’ uitgave met een parallel digitaal luik in de vorm van filmpjes waarin experts hun kijk op een tendens geven en animatiefilmpjes over hoe de toekomst er uit kan zien. De filmpjes kan je gebruiken bij wijze van inleiding op een gesprekavond, als opwarmer voor een brainstorm, als inspiratiebron om je blikveld te verruimen, als start voor een uitwisselingsmoment met collega’s uit de sportsector of andere sectoren, enzovoort. De fiches zijn ook online in handig printformaat beschikbaar zodat je ze gemakkelijk kan delen.

 

De aangereikte ondersteuningstools kunnen gebruikt worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (verkiezingsprogramma’s, ambitienota’s, memoranda, stof tot nadenken), maar ook na de verkiezingen kunnen deze tools als leidraad gebruikt worden (omgevingsanalyse, luik sport in het meerjarenplan).

 

Dit ondersteuningsmateriaal werd in maart 2018 gerealiseerd door ISB en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken