Bouwstenen lokaal sportbeleid

ISB presenteert 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen.

 

De bouwstenen kunnen de basis vormen voor verkiezingsprogramma's, ambitienota's sport, het luik sport in het bestuursakkoord of voor het meerjarenplan van je gemeente.

 

Raadpleeg de brochure 'Zet je gemeente in beweging' met 5 bouwstenen lokaal sportbeleid


Zelf aan de slag met de powerpoint

De brochure met de 5 bouwstenen is ook vertaald in een een handige powerpoint. Ga er zelf mee aan de slag in je werkgroep, op de sportraad of een andere adviesraad, op een Algemene Vergadering, op een vergadering met collega-diensthoofden, als schepen naar collega-schepenen of gemeenteraadsleden, op burensportdiensten of regiovergaderingen ...


Dit ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door ISB en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

 

 

 

 

 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken