Stel je kandidaat als partner voor de Green Deal Sportdomeinen

15 februari 2021
Stel je kandidaat als partner voor de Green Deal Sportdomeinen

Via de Green Deal brengen we knelpunten in kaart en zoeken we samen met partners naar oplossingen.

 

De Green Deal in 't kort

Van 2021 tot 2023 willen we in Vlaanderen werken rond een Green Deal Sportdomeinen. De aanleg van en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijft. Cruciaal is kennis over aanleg en onderhoud, het waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden.

 

Deze Green Deal omvat het volledige sportdomein waarbij we ook inzetten op het verhogen van biodiversiteit en op circulariteit zowel qua materiaalgebruik als qua watergebruik (bijvoorbeeld gesloten circuit). Innovatie loopt als rode draad doorheen deze Green Deal. We willen ook een sensibiliseringscampagne uitrollen naar de sportbeoefenaar en de bezoeker van het sportdomein.

 

Deze Green Deal wordt zo een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die oplossingen zoeken om het hoogwaardig karakter van onze Vlaamse sportinfrastructuur te behouden en onder wijzigende randvoorwaarden een hoogkwalitatieve, aangename, gezonde en klimaatbestendige sportomgeving te kunnen blijven garanderen en aanbieden aan de enthousiaste sporter.

 

We voorzien een looptijd van 2 à 3 jaar.

 

Partner worden bij de Green Deal

Je kan je hier kandidaat stellen om partner te worden voor deze Green Deal, of je kan er ook je interesse uiten. 

Partners kunnen afkomstig zijn van bedrijven, lokale besturen, onderzoeksbureaus, sportverenigingen ...

Je geeft dan aan welke ideeën er bij jullie leven om rond te werken. Dit kan gaan om ruimere ideeën waar je wil rond werken, of concrete sites, technieken, aanpak … waar je mee aan de slag zou willen gaan. Zoals aangegeven willen we het breed benaderen, binnen de doelstellingen van de Green Deal.

 

Na je kandidaatstelling nemen wij contact op (ten vroegste vanaf half februari) en bekijken we hoe we dit kunnen inpassen in de Green Deal.

We willen engagementen van verschillende partners op elkaar afstemmen en zo gezamenlijke projecten uitwerken die tot meer kennis kunnen leiden.

Daarvoor hebben we engagementen nodig van verschillende soorten van ondertekenaars.  

 

Wil je de presentatie herbekijken, of zelf delen met één van jouw collega’s? Dan vind je ze ook daar terug.

https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein

 

Heb je nog vragen, dan vind je ook contactgegevens van de verschillende initiatiefnemers terug op de site.

 

Twijfel niet en stel je kandidaat (bij voorkeur voor 1 maart 2021)!

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken