Green Deal Sportdomeinen: stap jij mee in?

19 januari 2021
Green Deal Sportdomeinen: stap jij mee in?

Interesse? Schrijf in voor het online infomoment op 2 februari 2021.

 

Van 2021 tot 2023 willen we in Vlaanderen werken rond een Green Deal Sportdomeinen. De aanleg van en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijft. Cruciaal is kennis over aanleg en onderhoud, het waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden.


Deze Green Deal omvat het volledige sportdomein waarbij we ook inzetten op het verhogen van biodiversiteit en op circulariteit zowel qua materiaalgebruik als qua watergebruik (bijvoorbeeld gesloten circuit). Innovatie loopt als rode draad doorheen deze Green Deal. We willen ook een sensibiliseringscampagne uitrollen naar de sportbeoefenaar en de bezoeker van het sportdomein.

 

Via een online infomoment willen we meer in detail voorstellen wat de Green Deal Sportdomeinen inhoudt. We zijn immers op zoek naar partners die een bepaald engagement willen aangaan om te werken aan een duurzamer sportdomein. Partners kunnen afkomstig zijn van bedrijven, lokale besturen, onderzoeksbureaus, sportverenigingen ... 


Deze Green Deal wordt zo een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die oplossingen zoeken om het hoogwaardig karakter van onze Vlaamse sportinfrastructuur te behouden en onder wijzigende randvoorwaarden een hoogkwalitatieve, aangename, gezonde en klimaatbestendige sportomgeving te kunnen blijven garanderen en aanbieden aan de enthousiaste sporter.

 

We voorzien een looptijd van 2 à 3 jaar.

 

Wil je graag wat meer weten?  Schrijf in voor het (gratis) online infomoment op 2 februari 2021 om 14.00 uur.

 

Deze Green Deal is een initiatief van Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, ISB en VMM.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken