Vraag je subsidies aan voor bovenlokale sportinfrastructuur

20 maart 2020
Vraag je subsidies aan voor bovenlokale sportinfrastructuur

De deadline van 31 maart komt nu snel dichterbij. Bijlagen kunnen eventueel uitgesteld ingestuurd worden. 

 

De volgende beslissingen werden genomen voor het indienen van een dossier ikv de oproep bovenlokale sportinfrastructuur 2020.

 

Er werd beslist om de deadlines van indiening voor de oproep bovenlokale sportinfrastructuur 2020 te behouden, d.w.z.:

  • Online indienen tegen uiterlijk 31 maart 2020;
  • Ondertekend hard copy exemplaar opsturen tegen uiterlijk 30 april 2020 naar Sport Vlaanderen.         

Indien verplichte documenten niet tegen 31 maart 2020 online geldig kunnen worden ingediend, krijgen indieners wél de mogelijkheid om deze documenten - die een formele goedkeuring van bijvoorbeeld een gemeenteraad, een Raad van Bestuur of een ander orgaan vereisen - later aan het ingediende dossier toe te voegen.

 

Dit kan t.e.m. 30 kalenderdagen nadat de Nationale Veiligheidsraad België heeft beslist dat men in navolging van de Coronacrisis de normale activiteiten terug kan/ mag opstarten in België. Sport Vlaanderen zal deze datum ook proactief meedelen aan de indieners van een dossier.

 

Meer info

Hier vind je alle info terug over het decreet bovenlokale sportinfrastructuur.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met de afdeling sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen of met ISB. 

  • Bij ISB kan je terecht via mail of telefoon voor inhoudelijke vragen over je dossier.
    Nu de workshops voorbij zijn, kan je contact opnemen met Lien op GSM 0472/520658. 
  • Bij Sport Vlaanderen kan je terecht voor technische vragen rond de indiening, vragen rond ontvankelijkheidscriteria of rond het decreet:

Sven Meert l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek - sven.meert@sport.vlaanderen

Stijn Boons l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek - stijn.boons@sport.vlaanderen

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken