Hoe besteedt de lokale sportsector het Corona Noodfonds?

23 november 2020
Hoe besteedt de lokale sportsector het Corona Noodfonds?

Lees hier meer over de eerste resultaten van de ISB-bevraging over de besteding van het noodfonds.

 

Tijdens de coronacrisis ondersteunen de lokale besturen de sportverenigingen om de schade te beperken en hun voortbestaan te verzekeren. Ze doen dit zowel met middelen uit het Corona Noodfonds als met eigen middelen. In de ISB-bevraging over de besteding van het Corona Noodfonds peilden we naar de manieren waarop dit in de lokale sportsector gebeurt. We lichten hier alvast een tipje van de sluier. In het VTS 276, dat binnenkort in je bus valt, lees je er meer over.

  • 96% van de 108 steden en gemeenten die de ISB-enquête invulden, gebruikt het Corona Noodfonds om sportverenigingen financieel te ondersteunen. 58% gebruikt deze middelen ook voor andere vormen van extra ondersteuning.
  • De lokale besturen die ook eigen middelen inzetten voor de ondersteuning van sportverenigingen in deze coronatijden (31%) zetten deze eigen middelen verhoudingsgewijs iets vaker in voor andere dan rechtstreekse financiele ondersteuning.
  • Gemiddeld gaat er 36% van het Corona Noodfonds naar sport en bewegen. Bij ruim een kwart van de diensten sport die de bevraging invulden, was de verdeling over de beleidsdomeinen heen nog niet duidelijk.
  • Voor de financiële ondersteuning combineren steden en gemeenten verschilllende initiatieven. Verhoging van de standaardsubsidie, een tussenkomst voor geleden schade en extra subsidie onder voorwaarden werden het vaakst aangevinkt.
  • Bij andere vormen van de ondersteuning valt de grote verscheidenheid op, al hebben ze gemeen dat ze als doel hebben om de kosten voor de sportverenigingen te helpen drukken (aankoop en ter beschikking stellen van materiaal, flexibiliteit, kosten kwijtschelden …). Daarnaast worden er ook inspanningen gedaan om accommodaties coronaveilig te maken en extra sportruimte te voorzien.
  • Gederfde inkomsten worden maar bij 28% van de steden en gemeenten deels gecompenseerd met het Corona Noodfonds.

In dit overzicht ligt de focus op de globale resultaten en de ondersteuning van sportverenigingen. Hierdoor staat de brede waaier van initiatieven die er genomen worden – onterecht – wat op de achtergrond. Deze veelheid van ondersteuningsvormen is de kracht van het lokale niveau: inspelen op de noden en behoeften die er lokaal leven. In de antwoorden kwamen ook interessante praktijkvoorbeelden naar boven zoals het opstarten van begeleidingstrajecten voor sportverenigingen, het inzetten van een verenigingsondersteuner, werken met ‘corona-adviseurs’, etc. Deze goede praktijken laten we natuurlijk niet verloren gaan en komen later aan bod.

 

Marjolein van Poppel bespreekt de resultaten van deze bevraging ook in onze nieuwste podcastaflevering. Beluister hem hier! 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken