Geef legionella geen kans

10 november 2020

Nu de kleedkamers van sportinfrastructuur gesloten zijn, voorkom je het best legionellagroei.

 

Door een verminderd waterverbruik ontstaat er stilstand in de leidingen, waardoor de kwaliteit van het drinkwater vaak terugloopt en het risico op legionellagroei kan toenemen. Sporthallen, zwembaden, kleedaccommodaties ... Kortom: matig risico-inrichtingen dienen volgens de wetgeving geregeld verbruik te hebben op alle tappunten. Alle aftappunten moeten minstens één keer per week gebruikt zijn. Het warmwaterproductietoestel dient minimaal eens per week volledig op 60° C gebracht te worden.

 

En hoewel er de mogelijkheid bestaat om de warmwaterinstallaties stil te leggen (zie verder), horen we ook dat het principe 'beter voorkomen dan genezen' hier zeker van toepassing is. Beter de groei van legionallekiemen verhinderen, dan later een lang proces doorlopen om weer op een normaal niveau KVE Legionella pneumophila te komen. Dit doe je door, ook in perioden van sluiting, je leidingen regelmatig te spoelen. Zie het dossier op de ISB-website voor meer informatie over Legionella. Het is sowieso aangeraden om een week voor de heropening staalnames te laten doen zodat bij opening duidelijk is of de legionellanormen al dan niet zijn overschreden.

 

Wanneer je je warmwaterinstallatie stil legt*, moet vóór ingebruikname de volledige installatie gedurende minstens 1 uur op 65°C gebracht worden en dient men ze daarna te spoelen met een minimaal spoelvolume van 3 maal de leidinginhoud. Belangrijk is dus na eventuele stilstand álle leidingen en tappunten overmatig door te spoelen. Dus: alle wastafelkranen, toiletten, dubbeldienstkranen, douches en zeker ook koud water! Raadpleeg hier ook je risicoanalyse in jouw beheersplan.

 

Warm water circuits dienen thermisch gedesinfecteerd te worden. Bijvoorbeeld: 15 meter leiding van ½ inch heeft een waterinhoud van 3 liter, 3 keer deze inhoud is 9 liter - Spaardouchekoppen van 6l/min vragen dus een spoeling op 65° C van 1 ½ min.


Zie ook de Richtlijnen heropstart sanitaire installaties na periode van inactiviteit van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Tijdens de ISB-Bedrijfsweken gaven ISB-Master Partners Rada Sanitairtechniek en Schell hierover ook toelichtingen. Wil je hier meer over weten, contacteer hen gerust. 


*Voor uitzonderlijke situaties zoals de coronacrisis, is er in de BBT Legionella niet direct een richtlijn terug te vinden. Wel kunnen we verwijzen naar de uitzondering voor scholen. Daar mag bij vakantieperiodes langer dan 8 dagen de warmwaterinstallatie stil gelegd worden. 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken