Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2020

19 november 2019
Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2020

31 maart deadline voor indiening. Kom nog naar de workshops van ISB.

 

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (gemeente ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur.

 

De eerste 3 indienrondes resulteerden in meer dan 100 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 53 miljoen euro steun kregen van de Vlaamse overheid.

 

Dien in tegen 31 maart

31 maart 2020 is de volgende deadline voor indiening. Er zal minstens 5 miljoen euro beschikbaar zijn. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project.

 

Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een beoordelingscommissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

 

Workshops en helpdesk

Sport Vlaanderen organiseert 2 infosessies rond het decreet en 2 workshops rond het online aanvraagformulier. Daarnaast zal ISB extra ondersteuning voorzien. Zowel gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten zijn welkom.

 

Inschrijven kan via onderstaande link (voor de sessies via Sport Vlaanderen is er 1 inschrijvingslink - voor alle sessies ISB is er 1 andere inschrijvingslink). De sessies zijn gratis (tenzij bij een no-show). 

 

Onderwerp

Datum  

Inhoud

Schrijf in

Algemene infosessie decreet 20/11/2019 - VAC Gent - 9u30 - 13u00 (VOLZET)

Door Sport Vlaanderen.

Algemene toelichting over het decreet Bovenlokale sportinfrastructuur.

Schrijf in (via SV)

Algemene infosessie decreet 

29/11/2019 - VAC Hasselt - 9u30 - 13u00

Door Sport Vlaanderen. 

Algemene toelichting over het decreet Bovenlokale sportinfrastructuur.

Schrijf in (via SV)

Workshop Online aanvraagformulier

20/01/2020 - VAC Leuven

Door Sport Vlaanderen. Het hele online formulier wordt stap voor stap doorlopen. 

Schrijf in (via SV)

Workshop Online aanvraagformulier

22/01/2020 - VAC Gent

Door Sport Vlaanderen. Het hele online formulier wordt stap voor stap doorlopen. 

Schrijf in (via SV)

Workshop Criteria

13/12/2019 - Sportverblijf Sport Vlaanderen Gent - 13u - 16u

Door ISB. Inzicht in de subsidiecriteria en interactief

aan de slag om een vertaalslag te maken naar je eigen project.  

Schrijf in (via ISB)

Workshop Criteria

14/01/2020 - Provinciehuis Leuven - 9u30 - 12u30

Door ISB. Inzicht in de subsidiecriteria en interactief

aan de slag om een vertaalslag te maken naar je eigen project.  

Schrijf in (via ISB)
Workshop Schrijven/procesaanpak 

10/01/2020 - ISB Sint-Niklaas - 9u30 - 12u30

Door ISB. Proces van uitwerken van een project en schrijven van een dossier.

Een halve dag interactief aan de slag met je eigen project i.f.v. opmaken dossier.

Hoe zet ik een goed project op?

Schrijf in (via ISB)
Workshop Business/Exploitatieplan 

18/12/2019 - De Blauwput Leuven - 9u30 - 16u30

Door ISB en onder begeleiding van WES. Inzicht in de elementen van een degelijk businessplan/exploitatieplan. Interactieve workshop samen met andere projecten.

Schrijf in (via ISB)

Workshop Business/Exploitatieplan

16/01/2020 - Sportverblijf Sport Vlaanderen Gent - 9u30 - 12u30

1-daagse opleiding door ISB en onder begeleiding van WES. 

Inzicht in de elementen van een degelijk businessplan/exploitatieplan.

Interactieve workshop samen met andere projecten.

Schrijf in (via ISB)

Terugkomdag Businessplan

06/03/2020 - ISB Sint-Niklaas

9u30 - 12u30

Optionele terugkomdag als vervolg op Dag 1

Workshop Innovatie

31/01/2020 - ISB Sint-Niklaas - 13u - 16u

Door Tomorrowlab. Wat betekent 'innovatie' in kader van bovenlokale sportinfrastructuur.

Het is alleszins meer dan enkel technische ingrepen. 

Schrijf in (via ISB)

Workshop Innovatie

17/02/2020 - Provinciehuis Leuven - 9u30 - 12u30

Door Tomorrowlab. Wat betekent 'innovatie' in kader van bovenlokale sportinfrastructuur.

Het is alleszins meer dan enkel technische ingrepen. 

Schrijf in (via ISB)

Workshop Last Minute

9/03 - ISB Sint-Niklaas - 9u30 - 12u30 

Interactieve sessie door ISB waarbij je last minute nog begeleiding wordt geboden, 

vragen kan stellen en je projectplan finaliseert.

Schrijf in (via ISB) 


ISB neemt, door zijn rol als begeleider van indieners, geen rol op in de beoordelingscommissie.

 

Meer info

Alle info over het decreet en de indienformulieren bij Sport Vlaanderen 

 

Bij Sport Vlaanderen:

Sven Meert l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek

T 02 553 69 61 en sven.meert@sport.vlaanderen

 

Bij ISB kan je als helpdesk terecht via mail of telefoon. We helpen je zo naast de workshop graag verder via verwijzing naar diverse tools of inspiratie beschikbaar bij ISB.

 

Bekijk zeker ook de ISB-Kennisbank of tools in het kader van het eerdere begeleidingstraject zwembaden (o.a. een stappenplan intergemeentelijke samenwerking, afwegingskader exploitatievormen ...).

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken