Jouw praktijk in het regeerakkoord?

26 augustus 2019
Jouw praktijk in het regeerakkoord?

Onderhandelaars krijgen ISB-Ambitienota met meer dan 50 praktijken.

 

Na de startnota van Bart De Wever (N-VA) werden de gesprekken voor een Vlaams regeerakkoord en een nieuwe Vlaamse regering concreet opgestart. Formateur Jan Jambon (N-VA) zit momenteel aan tafel om coalitiegesprekken voeren met vertegenwoordigers van N-VA, CD&V en Open VLD. Naast een kerngroep zijn er 15 verschillende werkgroepen die thema's voorbereiden.

 

Als bijdrage aan die onderhandelingen presenteren we de ISB-Ambitienota Sportbeleid, want kansen creëren voor lokaal sportbeleid is een van kernelementen van onze collectieve ambitie. Voor de zomer verspreidden we onze nota al, maar de voorbije weken werd die ook rechtstreeks bezorgd aan vertegenwoordigers van de partijen die deelnemen aan de gesprekken.

 

De voorbije jaren toonden we permanent de kracht van steden en gemeenten op het vlak van sportbeleid. Dat deden we via opleidingen, tools en veel sterke praktijken van onze leden. Op het voorbije ISB-Congres in Brussel organiseerden we ook een beleidsforum met politici om hen te stimuleren tot een sterk sportbeleid.

 

Meer dan 50 goede praktijken in ISB-Ambitienota

Uit al die kennis en ervaringen kwamen 3 grote pijlers naar voren. Ze vormen de speerpunten van de ISB-Ambitienota, met het oog op coalitievorming en sterke regeerakkoorden. Die 3 speerpunten worden aangevuld met meer dan 50 lokale praktijken van ISB-leden die de kracht van lokaal tonen. ISB probeert zo de onderhandelaars voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord te inspireren met praktijken van gemeenten en steden als Brecht, Kortrijk, Mol, Antwerpen, Damme, Nijlen of Hasselt.

 

3 speerpunten voor een sterk sportbeleid

  1. Sportbeleidskracht vanuit een breed sportbegrip. Een sportminister, een volledige Vlaamse regering en een sportbeleid vóór en mét sport.
  2. Meer middelen voor sport. Naar 1% van de Vlaamse begroting en meer '1 euro + 1 euro'-initiatieven met andere beleidsdomeinen.
  3. Inzetten op het opschalen van lokale praktijken die werken.

Download de ISB-Ambitienota Verkiezingen 2019

De ISB-Ambitienota is een korte nota met 3 speerpunten, aangevuld met sterke lokale praktijken. Die werden aangereikt door ISB-leden uit het werkveld. Ze kunnen opgeschaald worden voor een sterk sportbeleid vóór sport en samen met andere beleidsdomeinen, vanuit een integraal beleid mét sport.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken