Ontdek de ISB-Ambitienota voor de nieuwe regeringen

25 juni 2019

Onze speerpunten voor een sterk sportbeleid.

 

Op 26 mei trokken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Als bijdrage aan de onderhandelingen presenteren we de ISB-Ambitienota Sportbeleid, want kansen creëren voor lokaal sportbeleid is een van kernelementen van onze collectieve ambitie.

 

De voorbije jaren toonden we permanent de kracht van steden en gementen op het vlak van sportbeleid. Dat deden we via opleidingen, tools en veel sterke praktijken van onze leden. Op het voorbije ISB-Congres in Brussel organiseerden we ook een beleidsforum met politici om hen te stimuleren tot een sterk sportbeleid.

 

Uit al die kennis en ervaringen kwamen 3 grote pijlers naar voren. Ze vormen de speerpunten van de ISB-Ambitienota, met het oog op coalitievorming en sterke regeerakkoorden.

 

3 speerpunten voor een sterk sportbeleid

  1. Sportbeleidskracht vanuit een breed sportbegrip. Een sportminister, een volledige Vlaamse regering en een sportbeleid vóór en mét sport.
  2. Meer middelen voor sport. Naar 1% van de Vlaamse begroting en meer '1 euro + 1 euro'-initiatieven met andere beleidsdomeinen.
  3. Inzetten op het opschalen van lokale praktijken die werken.

Download de ISB-Ambitienota Verkiezingen 2019

De ISB-Ambitienota is een korte nota met 3 speerpunten, aangevuld met een brede waaier van sterke lokale praktijken. Die werden aangereikt door ISB-leden uit het werkveld. Ze kunnen opgeschaald worden voor een sterk sportbeleid vóór sport en samen met andere beleidsdomeinen, vanuit een integraal beleid mét sport.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken