Sport en bewegen in de bijzondere jeugdzorg

Gedurende 2 jaar (2015-2017) legden 10 CANO-organisaties (Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling- en Omgevingsondersteuning) in de bijzondere jeugdzorg een gezamenlijk sporttraject af onder begeleiding van ISB met steun van de Vlaamse overheid.

 

De infografiek en fiches met goede praktijken, het flankerend onderzoek en de online opleiding 'Omgaan met opvallend gedrag' zijn resultaten van dit traject. 

 

  • Infografiek sport en jeugdzorg + infofiches

  Infografiek sport en jeugdzorgDit stappenplan helpt jouw organisatie om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een sport- en beweegaanbod binnen de bijzondere jeugdzorg.

   

  Centraal staat de jongere en het traject dat hij of zij er doorloopt.

  Een sport- en beweegaanbod kan 1 of meer van de volgende 4 doelen hebben: 

  • Kennismaken met sport/bewegen
  • (Toeleiden naar) duurzaam sporten en bewegen
  • Aangrijpingspunt voor begeleiding
  • Attitudes en competenties versterken

   

    

   

  Ook het personeelsbeleid, het intern overleg en de sportvriendelijke omgeving van de bijzondere jeugdzorg organisatie kunnen een invloed hebben.

   

  Verder staat de jeugdzorgorganisatie in verbinding met andere maatschappelijke organisaties. Ook hier liggen kansen tot (sportieve) samenwerking.

  Bij de verschillende onderdelen van de infografiek staan groene cijfers. Deze verwijzen naar de fiches die bij deze infografiek horen. Op deze fiches vind je enerzijds goede praktijken van het tweejarig 'Sport en CANO-project' die met de steun van de Vlaamse overheid onder begeleiding van ISB tot stand kwamen. Anderzijds vind je ook een aantal infofiches met meer informatie over bepaalde organisaties.

   

  Fiche 5: Traject van de jongereFiche 1: Personeelsbeleid
  Fiche 2: Intern overleg
  Fiche 3: Sportvriendelijke omgeving (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 4: CANO-samenwerkingsverband

  Fiche 5: Traject van de jongere (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 6: Kennismaken met sport/bewegen (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 7: (Toeleiden naar) duurzaam sporten en bewegen (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 8: Aangrijpingspunt voor begeleiding (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 9: Attitudes en competenties versterken (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 10: Rots, water & vechtsport (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 11: Samenwerking met sportdienst (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 12: ISB (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 13: Clubs (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 14: Vrijwilligers & stagiars (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 15: Sport Vlaanderen/SNS (pagina 1/pagina 2)
  Fiche 16: VIGeZ (pagina 1/pagina 2)

 • Flankerend onderzoek: ervaringen van de jongeren

  Flankerend wetenschappelijk onderzoekCANO in beweging
  Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen


  In opdracht van Sport Vlaanderen voerde DSP-groep tussen november 2015 en december 2016 een onderzoek uit naar de ervaringen van jongeren in de CANO-voorzieningen met sporten en bewegen in het door Sport Vlaanderen gefinancierde project ‘Sport in de jeugdzorg’.

   

  De focus van het onderzoek lag op het perspectief van de deelnemende jongeren met betrekking tot 3 doelstellingen van het project: het vertrouwd maken met sport en bewegen, het stimuleren van de motivatie voor duurzaam sporten en het versterken van competenties en attitudes.

   

  In het onderzoek zijn 3 vragen beantwoord:

  1. Wat levert deelname de jongeren op in termen van sportmotivatie, (duurzaam) sportgedrag, attitudeverandering en verworven competenties?
  2. Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om met sport een positief effect bij deze jongeren te kunnen realiseren?
  3. Welke tips en handvaten kunnen worden gegenereerd vanuit het perspectief van de jongeren voor het in de praktijk invoeren van dergelijke projecten?

   

  Bekijk de managementsamenvatting (11 blz.)

  Bekijk het volledige rapport (67 blz.)

 • Online opleiding: omgaan met opvallend gedrag

  Omgaan op opvallend gedragDe vermaatschappelijking van de zorg was 1 van de doelstellingen van dit project. Tijdens de loop van dit project werd beslist om ook de vermaatschappelijking van de sport een duw in de rug te geven.

   

  Dit doen we door een gratis, laagdrempelige online introductiecursus aan te bieden rond het thema 'Omgaan met opvallend gedrag'. Deze cursus wil buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers kennis laten maken met 'opvallend gedrag' zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen als introductie en sensibilisering voor dit complexe thema.

   

  Deze online introductiecursus bestaat uit 20 korte video-presentaties die als volgt opgebouwd zijn:

  • Eerst komt de opvoedende rol van de trainer/coach/sportbegeleider aan bod aan de hand van de 'Circle of courage'.
  • Vervolgens belichten we enkele handige opvoedingsstrategieën en geven we uitleg over het 4G-model met een uitgewerkt voorbeeld.
  • Dan worden 3 soorten specifiek opvallend gedrag besproken. Het gaat over ADHD, ASS en gedrags- of emotionele stoornissen. Telkens wordt kort stilgestaan hoe je deze kan herkennen én hoe je er best om mee kan gaan.
  • Tot slot wordt nog verwezen naar aanvullend online materiaal en aanvullende opleidingen. Het is de bedoeling dat deze lijst ook verder aangevuld wordt.

   

  De lesgevers:

  • Rob Toelen, docent KNVB en Psychomotorisch therapeut Koninklijke Kentalis
  • Seppe Verhaaren, Pedagogisch directeur MFC Sint-Jozef en docent van de module 'Omgaan met diversiteit' van vzw Voetbal in de Stad, de Communitywerking van KAA Gent

   

  > Naar de online cursus (gratis na registratie)

 • Studievoormiddag 'Sport en beweging en/in CANO-organisaties'

  Op 15 februari 2017 werden tijdens een studievoormiddag in Brussel de resultaten van het sport- en beweegtraject in tien CANO-organisaties voorgesteld. Hier vind je de presentaties van die bijeenkomst.

   

  Programma:

  10u00: Opening en welkom

  Philippe Muyters, Vlaams minister van sport, en Luc Deneffe, directeur van CANO-organisatie De Wissel uit Leuven, heten iedereen welkom.

  > Presentatie

   

  10u30: Voorstelling infografiek en stappenplan

  Goede praktijken uit het project werden gevat in een infografiek met bijhorende fiches. Twee CANO-organisaties lichten hiervan een onderdeel toe en schetsen ook wat het experimenteel project teweeg bracht in hun organisatie.

  > Presentatie

  In dit schema past ook 'Gezonde gasten', een nieuwe methodiek die jeugdhulporganisaties helpt met het opzetten van een gezondheidsbeleid. Anneleen Allart van VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, licht toe.

  > Presentatie

   

  11u30: Resultaten flankerend onderzoek (DSP-Groep Nederland)

  Om ook de ervaringen en het perspectief van de deelnemende jongeren in beeld te brengen voerde DSP-groep een flankerend wetenschappelijk onderzoek uit. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in wat de deelname aan sport bij de jongeren van de CANO-voorzieningen teweeg brengt, welke methodieken werken wel en welke niet voor verschillende doelgroepen en onder welke condities. Dit leverde hefbomen, hinderpalen en randvoorwaarden op die op hun beurt weer leiden tot concrete tips en handvatten.

  > Presentatie 

   

  12u30: Voorstelling online introductiecursus 'Omgaan met opvallend gedrag'

  De vermaatschappelijking van de zorg was één van de doelstellingen van dit project. Tijdens de loop van dit project werd beslist om ook de vermaatschappelijking van de sport een duw in de rug te geven. Dit doen we door een gratis, laagdrempelige online introductiecursus aan te bieden rond het thema 'Omgaan met opvallend gedrag'. Deze  cursus wil buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers kennis laten maken met 'opvallend gedrag' zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen als introductie en sensibilisering voor dit complexe thema. Lesgevers Rob Toelen, docent KNVB en Psychomotorisch therapeut Koninklijke Kentalis, en Seppe verhaaren, Pedagogisch directeur MFC Sint-Jozef en docent van de module 'Omgaan met diversiteit' van vzw Voetbal in de Stad, de Communitywerking van KAA Gent, lichten toe.

  > Presentatie

Contact

Van der Sypt

Piet Van der Sypt
medewerker Buurtsport
T 03/780.91.08

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken