Openstellen van schoolsportinfrastructuur

 

Scholen en gemeenten die er samen werk van willen maken om de bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen, vinden hieronder alle informatie en documenten. ISB kreeg een begeleidende opdracht bij de door ministers Muyters en Crevits gelanceerde projectoproep 'Openstellen Schoolsportinfrastructuur' van zowel 2016 als de onlangs herhaalde oproepen van 2017 en 2018. 

 

Hieronder vind je praktische informatie over de subsidieoproep. Je leest hier ook hoe ISB jou daarbij kan helpen.  • 3de subsidieoproep naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  Na het overweldigend succes van de eerste 2 projectoproepen, willen Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters, en Vlaams minister bevoegd van Onderwijs, Hilde Crevits, scholen opnieuw een duw in de rug geven. Scholen kunnen een subsidie krijgen om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken. De ministers trekken opnieuw 3 miljoen euro uit.

   

  Het geld kan onder meer dienen voor werken die de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk maken, zoals deuren of een badgesysteem. Scholen kunnen met de subsidie ook werken uitvoeren aan het sanitair. Of ze kunnen er de personeelskosten mee betalen om de infrastructuur effectief naschools open te stellen. Ook hogescholen en universiteiten kunnen aan de oproep deelnemen.

   

  Focus op kleinere sportzalen


  Nieuw aan de subsidieoproep is de focus op kleinere sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². De bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt. Dit jaar komen ook de kosten in aanmerking voor groot sportmateriaal dat clubs of sportwerkingen nodig hebben voor naschoolse sport, zoals spiegels, vechtsportmatten of trampolines.

   

  Bij de toekenning van de subisies ligt de klemtoon ook op de minder kansrijke buurten, net als op participatie van kinderen/mensen van kansengroepen. Als een school een aanvraag doet, wordt nagegaan in welke mate de buurt van de school geconfronteerd wordt met aspecten van kansarmoede. Op welke manier bevordert het subsidieproject de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod?

   

  Dien een aanvraag in


  Scholen die een aanvraag willen indienen, kunnen dat nog doen tot 21 februari 2019 om 12u. Alle nodige documenten en het volledige reglement kan je vinden op de website van Sport Vlaanderen.

   

  ©Nena Driehuijzen

 • Ondersteuning door ISB bij 3de subsidie naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  ISB kreeg een begeleidingsfunctie toegekend voor de praktische ondersteuning van scholen (en gemeenten). Interesse? Je kan vooral bij ISB terecht voor de voorbereiding van je subsidieproject en het indienen van je aanvraagdossier.

   

  Infomomenten

   

  In de eerste plaats waren er 2 infomomenten om de oproep in detail toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

  • 13 november in Leuven
  • 22 november in Gent

   

  Bekijk de presentatie van de infosessies

   

  Regionale workshops

   

  ISB biedt ook regionale workshops aan. Daar kan je als school of gemeente/stad ondersteuning krijgen bij het maken van bepaalde keuzes of afwegingen. We geven enkele aandachtspunten om jouw project naar een hoger niveau te tillen. Verder leggen we samen met jou de juiste accenten en zorgen we er samen voor dat de juiste mensen betrokken zijn.

   

  We hopen zoveel mogelijk scholen te helpen om samen met hun partners een sterk dossier op te stellen, want dat is de basis van een goeie openstelling. ISB wil met jou de denkoefening maken op weg naar een goed plan van aanpak. Zo heb je een sterke basis voor de openstelling, zelfs als er geen middelen voor jouw project beschikbaar zijn.

   

  Wil je graag gastheer zijn van een van de regionale workshops?

  Zijn er in jouw buurt een aantal scholen of gemeentes met interesse om een project in te dienen? Ben je directeur van een scholengroep en wil je jouw directeurs ondersteunen? Als de scholen uit de buurt ook welkom zijn ben jij de perfecte gastheer. Misschien kan je deze workshop combineren met een vaststaand overlegmoment van je sportregio of scholengroep? We stellen de inhoud zoveel mogelijk af op jouw vragen.

   

  Interesse? Neem dan contact op met Klaas Verstraete (klaas.verstraete@isbvzw.be) voor praktische afspraken. 

   

 • Ontwikkelde kennis naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  Ben je op zoek naar meer informatie voor het openstellen van jouw schoolsporthal? Hieronder vind je een heleboel documenten, artikels, en verslagen. ISB kon tijdens het begeleiden van de opdrachten heel wat informatie verzamelen. Hieronder een greep uit deze kennis... 

   

  Studiedag schoolsportinfrastructuur openstellen

  In oktober organiseerde ISB 3 studiedagen over het openstellen van schoolsportaccomodaties. diverse thema's kwamen hier aan bod. Zo stonden we stil bij mogelijke ondersteuning door de gemeente. Ook voor het uitbouwen van een naschoolse sportaanbod kregen we tips. de juridische kant van de openstelling en de impact op verzekeringen kwam ter sprake. Als laatste luisterden we naar lokale regiseurs sociale economie. 

  Lees het verslag hier.

   

  Inschakelen van sociale economie

  Een samenwerking met een sociale economiebedrijf kan op verschillende manieren de kwaliteit van jouw openstelling ten goede komen. Naast het kwalitatieve werk dat door deze bedrijven afgeleverd wordt is er ook een maatschappelijke meerwaarde waar je als school aan bijdraagt. 

  Het departement onderwijs maakte samen met Departement werk en sociale economie een overzicht van verschillende mogelijkheden voor het inzetten van doelgroepmedewerkers
  bekijk de informatiefiche

  Er zijn verschillende lokale regisseurs sociale economie actief in Vlaanderen. Afhankelijk van je regio kan je bij deze personen terecht met vragen over de inschakeling van sociale economie in jou project. Deze regisseurs gaan samen met jou op zoek naar een bedrijf geschikt voor de taken die je voor ogen hebt. zoek jouw lokale regisseur op, voor een oplossing op maat.
  Lijst lokale regiseurs 


  Voorbeeldovereenkomsten

  ISB ontwikkelde samen met advocatenkantoor GD&A enkele voorbeeldovereenkomsten. Er zijn gebruiks- en huurovereenkomsten. Deze zijn een goeie basis wanneer je als school een contract wil afsluiten met een gemeente, of rechtstreeks met een gebruiker. Een ander voorbeeld is een overeenkomst tussen gemeente en een club die via de gemeente schoolsportinfrastructuur wenst te gebruiken.  Quickscan van je bestaande overeenkomsten

  Heb je al eigen overeenkomsten of wil je een overeenkomst opstellen? Neem ze met deze quickscan onder de loep en denk aan alles!

  Quickscan

   

  Infofiche Onroerende Voorheffing en Rechtspersonenbelasting

  Openstellen van je schoolinfrastructuur heeft invloed op de onroerende voorheffing en rechtspersonenbelasting. Wil je goed inschatten wat voor jou het gevolg kan zijn? 

  Bekijk de infofiche onroerende voorheffing en rechtspersonenbelasting

   

  Oplossingen voor toezichtsproblemen

  Koudwatervrees voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor naschools gebruik is van alle tijden. Vooral aspecten met betrekking tot het (ontbreken van) toezicht blijken cruciale drempels te zijn. In dit verslag een overzicht van aandachtspunten en mogelijke oplossingen.

  Bekijk slides van op het ISB-congres

   

  Checklist voordelen, nadelen en oplossingen openstelling
  Wil je jezelf wapenen voor onderhandelingen? In dit document ontdek je verschillende voordelen en valkuilen per partner betrokken bij openstelling van schoolsporthallen. We hebben er steeds enkele mogelijke oplossingen bij geplaatst.
  Bekijk voor- en nadelen van naschools openstellen

   

  Onbemande sporthallen en vliegende zaalwachters

  Geen zaalwachter beschikbaar? In dit artikel bekijken we enkelen aanpakken om dit op te vangen. Efficiëntieverhoging en creativiteit als basis voor mogelijke oplossingen.
  Lees het artikel Over vliegende zaalwachters en onbemande sporthallen

   

  10 goede praktijken
  Daarnaast beschreef ISB 10 goede praktijken. 10 verschillende scholen deelden hun ervaringen en geven hun beste tips. Kan jij er uithalen wat interessant is voor jouw school?

  Bekijk de 10 praktijkvoorbeelden

   

  Op zoek naar andere informatie ?
  Kijk in de ISB-Kennisbank. Je vindt er tal van interessante artikels en documenten die je helpen bij een succesvolle openstelling van schoolsportinfrastructuur.

  • Ga snel kijken! Zoek met trefwoord: 'schoolsportinfrastructuur'

 • 2de subsidie naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

   

  Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de 2de projectoproep 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur' goed.

  Gezien het overweldigend succes van de eerste projectoproep (159 ingediende dossiers) willen de Vlaamse minister bevoegd voor sport, Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw samen scholen een duw in de rug te geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.

   

  De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen.

   

  Nieuw ten opzichte van de eerste oproep is dat nu ook hogescholen en universiteiten in aanmerkingen komen en ook schoolzwembaden.

  Er wordt ook extra belang gehecht aan de samenwerking met het gemeentebestuur. Dit gebeurt o.a. via een gevraagde nota van het College van Burgemeester en Schepenen rond de samenwerking en een advies van de adviesraad bevoegd voor sport, zodat alle mogelijke gebruikers in de gemeente gehoord worden.

  Een belangrijke focus ligt ook op de invulling van de zalen vlak na schooltijd door naschools sportaanbod.

   

  Bij Sport Vlaanderen vind je hier alle subsidievoorwaarden en formulieren.

  Indienen kan tot 27 februari 2018.

   

 • Ondersteuning door ISB bij 2de subsidie naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  Voor de praktische ondersteuning van scholen (en gemeenten) werd een begeleidingsfunctie toegekend aan ISB. Projecten zullen vooral begeleid worden bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier.

   

  Infomomenten

  Allereerst waren er 3 infomomenten om de oproep in detail toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

  27/11 in Antwerpen Berchem
  30/11 in Gent
  1/12 in Leuven

  Bekijk alle info over de infosessies. 

   

  Regionale workshops

  Op deze workshops zullen scholen en gemeenten/steden ondersteuning krijgen bij het maken van bepaalde keuzes of afwegingen. Er worden aandachtspunten gegeven om jouw project naar een hoger niveau te brengen. We zorgen dat de juiste accenten gelegd worden en de juiste mensen betrokken zijn…

  Alle info over de regionale workshop en de planning

   

  Wil je graag gastheer zijn voor een van deze regionale workshops?

  Zijn er in jouw buurt een aantal scholen of gemeentes met interesse om een project in te dienen? Ben je Directeur van een scholengroep en wil je jouw directeurs ondersteunen? Als de scholen uit de buurt ook welkom zijn ben jij de perfecte gastheer. Misschien kan je deze workshop combineren met een vaststaand overlegmoment van je sportregio of scholengroep? 

  Neem contact op met Roel Noukens (roel.noukens@isbvzw.be) voor praktische afspraken. 

   

  (veelgestelde) vragen en antwoorden uit de regionale workshops

  Uit de eerste regionale workshops kwamen reeds enkele interessante vragen naar boven. We formuleerden een antwoord op al deze interssante vragen. 
  Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden. 

   

   

  Info nota college Burgemeester en Schepenen + adviesnota lokale adviesraad sport

  Doe inspiratie op voor beide verplichte nota's van de subsidieaanvraag.

   

 • 1ste subsidie naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  De subsidie oproep kwam tot stand uit een samenwerking tussen ministers Crevits (onderwijs) en minister Muyters (sport). 

   

  De kern van de oproep kan je hier nalezen. 

   

  ISB informeerde in opdracht van de Vlaamse overheid scholen en gemeentes die een project wilden indienen. De geselecteerde scholen worden ook begeleid en ondersteund door ISB.


  Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan ISB verschillende documenten en instrumenten maken ter ondersteuning van scholen en gemeenten die willen inzetten op naschools openstellen van schoolsport infrastructuur. ISB zal ook instaan voor het vastleggen van goede praktijken. Er wordt samengewerkt met de verantwoordelijke diensten van Agion en het GO! Het ondersteuningstraject loopt van zomer 2016 tot eind 2018.

   

   

  Er waren 145 dossiers ontvankelijk, die werden beoordeeld door een jury met Sport Vlaanderen, Departement Onderwijs, Agion en GO!. ISB was adviserend aanwezig bij de jury vanuit haar ondersteunende rol.

  Gezien de vele degelijke dossiers adviseerde de jury om meer projecten te subsidiëren en indien mogelijk het voorziene budget te verhogen. De Vlaamse regering, minister van Sport Muyters en minister van Onderwijs Crevits namen dit in overweging en verhoogden vanuit sport het oorspronkelijke infrastructuurbudget van 1.000.000 euro met meer dan 700.000 euro. Ook Agion en GO! verhoogden het budget om extra projecten te kunnen co-financiëren. Eind december 2016 werd vanuit sport het budget voor tussenkomst in exploitatiekosten reeds verhoogd van 300.000 naar 600.000 euro.

  Bekijk de lijst van de gesubsidieerde projecten

  Raadpleeg hier de beslissing van de Vlaamse regering van 31 maart (o.a. met alle beoordelingen).

   

 • Ondersteuning door ISB bij 1ste subsidie naschools openstellen schoolsportinfrastructuur

  ISB kreeg ook bij de oproep van 2016 een begeleidende taak. Hiervoor organiseert ISB verschillende ontmoetings- en vormingsmomenten. Sommige zijn voor alle gemeenten, steden en scholen toegankelijk. Andere activiteiten zijn enkel voor de geselecteerde projecten. Daarnaast worden 15 van de 57 geselecteerde projecten door ISB actief begeleid in een begeleidingstraject.

  Met plaatsbezoeken, intervisiemomenten, uitwisseling en ontmoetingsdagen begeleidt ISB deze projecten naar een succesvolle uitvoering van het project.

  • Bekijk het verslag van de afgelopen infosessies op voor geselecteerde projecten.
   • Je vindt in dit verslag een toelichting bij de spelregels van de subsidie, antwoorden op FAQ’s, een samenvatting van het ondersteuningsmateriaal, …
  • Op 26 september kwamen de begeleide projecten een eerste keer samen in Aalst.
  • ISB gaat momenteel bij de 15 projeten op bezoek. 

  • In julli (2018) komen de 15 geselecteerde projecten nog eens bijeen.

  • In het najaar van 2018 wordt alle verzamelde kennis gepresenteerd op een slotmoment.

   

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken