Andere EU-programma’s waarop de sport een beroep kan doen

 

Als organisatie die werkt rond sport maak je ook kans op projectsubsidies bij andere EU-programma’s dan het sportprogramma van Erasmus+.

 

Steeds meer zijn de EU-programma’s immers gericht op de doelen die je via een EU-project wenst te bereiken.

 

 

Onderwijs en vorming

Voor kansen binnen het onderwijs- en vormingsprogramma van Erasmus+ kan je terecht bij EPOS. EPOS is het Vlaams Agentschap voor het onderwijs- en vormingsprogramma van Erasmus+.

 

Als je een sportprojectidee hebt waar opleiding centraal staat, kan je voor EU-projectsubsidie soms terecht bij het onderwijs- en vormingsprogramma van Erasmus+.

 

www.epos-vlaanderen.be

 

Jeugd

Voor kansen binnen het jeugdprogramma van Erasmus+ Jeugd kan je terecht bij JINT. JINT is het Vlaams Agentschap voor het jeugdprogramma van Erasmus+.

 

Vrijwilligerswerk van jongeren in een sportorganisatie, groepsuitwisselingen van jongeren waarbij sport een middel is voor het verwerven van vaardigheden, leermobiliteit van jongeren in een sportomgeving en studiereizen van sociaal geïnspireerde sportprojecten … zijn alle voorbeelden waarbij je voor EU-projectsubsidie soms terecht kan bij het jeugdprogramma van Erasmus+.

 

www.jint.be

 

Andere

Ook bij geheel andere EU-programma’s dan Erasmus+ kan je uitzonderlijk terecht voor het indienen van een sportprojectvoorstel. Bijvoorbeeld:

  • Horizon 2020 (wetenschap en technologie)
  • Het Europees Sociaal Fonds
  • Fondsen voor regionale en interregionale ontwikkeling
  • Het EU Burgerschap-programma
  • ...

De EU-subsidiegids van vleva geeft een goed overzicht van alle EU-subsidieprogramma’ voor de EU-beleidsperiode 2014-2020. Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) is het informatieplatform en de brug tussen Vlaanderen en Europa voor alle kansen van Vlaamse organisaties in Europa.

 

www.vleva.eu

  •  ShareDelen
  • Afdrukken