Deelnemen aan een Europees project

Kerninfo

 

Wegwijzer

Het sportprogramma van Erasmus+ biedt je de kans om jouw doelstellingen beter te realiseren via een project met partners uit andere Europese landen. Ook verschillende andere Europese programma’s bieden je kansen om jouw doelstellingen mee te helpen realiseren.

 

Hier vind je tips als je een EU-project wil indienen of aan een EU-project wil deelnemen. Voor andere kansen in Europa neem je rechtstreeks contact op met EU Sport Link.

 

Van EU-programma's ...  

Elk EU-programma heeft specifieke doelstellingen. Het sportprogramma van Erasmus+ biedt je kansen als je wil inzetten op:

 • Het bevorderen van wat goed is in en door de sport
 • Het bestrijden van gevaren in en door de sport
 • Het goed beheer van sportorgansaties
 • De dubbele loopbanen van atleten

Andere EU-programma’s richten zich op doelstellingen zoals onderwijs, opleiding, jeugd, burgerschap, onderzoek … waar ook jouw sportfederatie of -club een beroep op kan doen.

 

Als je een EU-project wenst in te dienen, of als partner aan een EU-project wil deelnemen, dan is het goed dat je je informeert over jouw kansen binnen verschillende EU-programma’s.

 

Via een EU-projectoproep ...

De verschillende EU-programma’s lanceren regelmatig EU-projectoproepen. In elke oproep (call) vind je de criteria waaraan jouw project moet voldoen: doelstellingen, activiteiten, aantal partners, duurtijd, subsidie die je kan krijgen, datum van indiening, enzovoort.

 

... en een EU-projectvoorstel naar jouw EU-project

Bij zo’n EU-projectoproep van een EU-programma kan je een EU-projectvoorstel indienen, of je kan je als partner aansluiten bij een andere organisatie of instelling die een EU-project indient.

 

Je hebt een EU-project als een EU-projectvoorstel, dat werd ingediend in antwoord op een EU-projectoproep van een EU-programma, is goedgekeurd.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

EU-subsidies kan je enkel krijgen voor:

 • Projecten die nog moeten starten, niet voor projecten die reeds bezig zijn
 • Projecten van een bepaalde duur, niet voor projecten zonder een specifieke einddatum
 • Projecten die geheel passen binnen het kader van een EU-projectoproep van een EU-programma

EU-programma’s bieden je vooral kansen als je wil vernieuwen, ontwikkelen, ontdekken, uitwisselen en experimenteren.

 

Om kans te maken dat jouw projectvoorstel wordt goedgekeurd, moet je aantonen hoe je jouw doelstelling binnen de duurtijd van het project zal realiseren én hoe je die doelstelling maximaal aan derden ter beschikking zal stellen.

 

Toon in jouw projectvoorstel zeker ook aan dat je binnen het project aan een blijvend netwerk zal bouwen, liefst zelfs met actoren van andere maatschappelijke sectoren dan de sport alleen.

 

Er bestaan geen EU-subsidies voor de dagdagelijkse werking van jouw organisatie of instelling.

 

Eenzelfde EU-projectvoorstel kan ingediend worden bij EU-projectoproepen van verschillende EU-programma’s, maar een EU-project kan nooit ‘dubbel’ gesubsidieerd worden vanuit meerdere EU-programma’s.

 

Leidraad: een EU-projectvoorstel in 13 stappen

 


Uit 't veld

 

Erasmus+ Sport projecten met deelname van lokale besturen

Van 2014 tot 2017 financierde Erasmus+ Sport 36 projecten met minstens één lokaal bestuur als projectleider of projectpartner.  Het overzicht en de details in de voorgaande link geven je inzicht over de lokale besturen en het type projecten die alvast in het verleden succesvol waren.

 

Erasmus+ Sport projecten met deelnemers uit Vlaanderen

De voorbeelden van Vlaamse (en Belgische) deelnemers aan door de EU goedgekeurde projecten binnen het sportprogramma van Erasmus+, kunnen je een inzicht geven over het type projecten die alvast in het verleden succesvol waren.

Erasmus+ Sport projecten van de gehele EU sedert 2014

Deze overzichten en details van de binnen het sportprogramma van Erasmus+ goedgekeurde projecten kunnen inspirerend zijn als je overweegt ook aan een project binnen het sportprogramma van Erasmus+ deel te nemen.

 

Voor 2018:

Voor 2017:

Voor 2016:

Voor 2015:

Voor 2014:


Alle Europese sportprojecten sedert 2009 met een Vlaamse deelnemer

Meer dan 50 Vlaamse organisaties namen de voorbije jaren deel aan Europese projecten. De diversiteit van het soort projecten waaraan ze deelnamen is groot: vrijwilligersuitwisseling, studiereizen, groepsuitwisselingen, samenwerkingsverbanden, onderzoek … 

 

Deze projecten werden gesubsidieerd vanuit verschillende EU-programma’s: het sportprogramma van Erasmus+, Youth in Action, Salto, European Voluntary Service, het onderwijs- en vormingsprogramma van Erasmus+, het EU Burgerschap programma, European Social Fund … 

 

Het overzicht en het detail van de Vlaamse EU-projectdeelnames van de voorbije jaren kan inspirerend zijn als je overweegt ook aan een EU-project deel te nemen.

 

Alle Europese sportprojecten sedert 2009 van de gehele EU

Ook binnen andere programma's van de EU dan het sportprogramma van Erasmus+ worden soms sport(gerelateerde) projecten goedgekeurd.  Op de webpagina Erasmus+ Project Results van de Europese Commissie kan je midden in de pagina jouw zoekterm invullen (bv. 'sport') waarbij je uit de sedert 2009 meer dan 50.000 goedgekeurde projecten de selectie krijgt waar jouw zoekterm in voorkomt.  Grasduinen door deze projecten kan voor jou inspirerend zijn als je overweegt ook aan een Europees project deel te nemen.

 

De Nationale Agentschappen van Erasmus+

Voor Erasmus+ Onderwijs, Erasmus+ Opleiding en Erasmus+ Jeugd hebben de EU-lidstaten 'Nationale Agentschappen'.  Deze agentschappen worden deels door de EU gefinancierd en staan in voor het informeren, begeleiden, verbinden, ..., m.b.t. de mogelijkheden binnen Erasmus+.  Voor het sportprogramma van Erasmus+ zijn er geen Nationale Agentschappen in de EU-lidstaten.  Toch zijn er veel Nationale Agentschappen voor onderwijs, opleiding en jeugd die ook taken opnemen voor Erasmus+ Sport, of weten wie binnen hun land ondersteuning biedt m.b.t. Erasmus+ Sport.  In jouw zoektocht naar een leider of partners voor jouw projectidee, kan het handig zijn deze agentschappen te contacteren.  Veel van die agentschappen hebben immers een 'partner search tool' waarin ze kunnen overwegen jouw zoektocht op te nemen.  Omdat je op deze site land na land moet aanklikken om de gegevens van de nationale agentschappen te bekomen, maakten we voor jullie een overzicht van de nationale agentschappen van Erasmus+ op 31/10/2016.  Belangrijk ! mogelijk zijn er inmiddels wijzigingen in de data van dit overzicht t.o.v. de enig geldende EU-database van de Nationale Agentschappen voor Erasmus+ Onderwijs, Erasmus+ Opleiding en Erasmus+ Jeugd.

 

 

Extra info

 

Internationaliseren, hoe verloopt dat?

Internationaliseren verloopt dikwijls als volgt:

 1. Een medewerker van de organisatie is erg enthousiast over de bijkomende kansen die EU-projectdeelname voor het realiseren van een doelstelling van de organisatie kan betekenen. Hij of zij doet opzoekingswerk, volgt infosessies, werkt ideeën uit.
 2. De leidinggevende van deze medewerker is door een concreet EU-projectidee overtuigd van de kansen die EU-projectdeelname voor het realiseren van een concrete doelstelling kan betekenen.
 3. De directie en het bestuur van de organisatie geloven in de bijkomende kansen die EU-projectdeelname biedt voor het realiseren van een concrete doelstelling van de organisatie en besluiten het EU-projectvoorstel te ondersteunen.
 4. De organisatie wordt partner in een EU-projectvoorstel van een andere organisatie of dient zelf een EU-projectvoorstel in.
 5. De organisatie slaagt erin, vanaf de eerste keer of na enkele pogingen, aan een project deel te nemen dat door de EU wordt goedgekeurd en gefinancierd.
 6. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan 80% van de eerste EU-projectdeelnames, de organisaties vinden dat deelnemen aan een EU-project veel tijd en energie opslorpt, maar ook dat de voordelen van EU-projectdeelname beduidend hoger zijn dan de nadelen. Uit onderzoek blijkt ook dat bij een organisatie die aan EU-project deelnam, meer dan 75% van de recente belangrijke veranderingen in de organisatie voortvloeien uit kennis en ervaring opgedaan in een EU-project. EU-financiering biedt dus een grote kans voor jouw organisatie om een gewenste innovatie te realiseren.
 7. Bij het zoeken naar kansen om specifieke doelstellingen van de organisatie te realiseren, is EU-projectdeelname blijvend één van de mogelijkheden die de organisatie overweegt.
 
 • ShareDelen
 • Afdrukken