Normen en keuringen

Kerninfo

Controles en keuringen

Momenteel bestaat er geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een periodieke controle van gym- en sportuitrustingen, wel voor speeltoestellen.

 

Enkel de nodige maatregelen die men moet treffen voor de bescherming van de veiligheid zijn terug te vinden. De beheerder van de sportzaal moet uit noodzaak periodiek controleren of een gymtoestel/installatie veilig is, al is dit niet wettelijk vastgelegd. De beheerder van een sportcentrum is echter wel verantwoordelijk voor de staat waarin de sporttoestellen/installaties verkeren. Daarom is het raadzaam om bij aanschaf via een aankoopprocedure van toestellen/installaties een onderhoudscontract af te sluiten zodat de leverancier regelmatig (bv. eens per jaar) de toestellen/installaties kan controleren.


Uitvoering

Bevoegd persoon 

Sommige toestellen hebben geen officiële keuring nodig maar een controle/inspectie door een bevoegd persoon. Een bevoegd persoon is een persoon die zich de materie heeft eigen gemaakt door bv. zelfstudie en dus kennis heeft van zaken. Iedereen mag gymtoestellen/installaties inspecteren. Inspecteren is dus wat anders dan keuren. Een bevoegd persoon kan dus een intern personeelslid zijn met kennis van zaken (nodige opleiding) of een externe.

Aanbevolen wordt de jaarlijkse grote inspectie uit te besteden aan een neutrale expert op gebied van sporttoestellen/installaties.


De EN 1176 voor speeltoestellen bevat een leidraad voor een inspectieschema. Deze kan je ook vertalen naar een sportzaal:

  • visuele inspectie - dagelijks tot wekelijks door de zaalwachter;
  • functionele inspectie - maandelijks tot 1x per kwartaal;
  • grote inspectie - 1 tot 2 keer per jaar door de preventieadviseur en de EDCT.

Daaraan gekoppeld een regelmatig onderhoud:

  • preventief onderhoud - vastzetten van verbindingen, oppervlaktebehandeling, smeren van lagers en dergelijke;
  • correctief onderhoud - vervangen van verbindingen, kapotte of versleten onderdelen, vernieuwen en dergelijke.

Externe Dienst voor de Technische Controles op de werkplaatsen (=EDTC)

Voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen, hef- en hijstoestellen zijn de keuringen door een EDTC opgenomen in de specifieke procedures. AIB-Vinçotte Belgium, OCB, ... zijn voorbeelden van een EDTC. Het onafhankelijk erkende keuringsorganisme beperkt zich tot het rapporteren, d.w.z. het geeft aan in welke staat zich de gymtoestellen / installaties / infrastructuur tijdens deze keuring bevonden. Vervolgens zal dan nog een onderhoud, een herstelling en/of vervanging van een onderdeel of van het toestel / de installaties moeten plaatsvinden door een technische firma

 

Normen

De Europese normen zijn technische richtlijnen die een bepaald veiligheidsniveau beschrijven. Elk sport - en gymtoestel heeft een eigen norm. 

Voor speeltoestellen is de normering wat eenvoudiger:

  • EN 1176 heeft betrekking op de normen voor speeltoestellen en is (voorlopig) in 7 stukken onderverdeeld. Deel 1 bevat algemene eisen voor alle speeltoestellen. In de delen 2 tot en met 6 worden aanvullende eisen voor specifieke toestellen behandeld.
  • Ook voor uitbaters is een deel van de normen interessant: de Europese norm EN 1176 deel 7 gaat over de plaatsing, de controle, het onderhoud en het gebruik van een  speeltoestel. De andere delen zijn voor uitbaters veel minder interessant, tenminste als ze niet zelf een toestel bouwen. Dit onderdeel is dus wat we ook voor de sportzalen kunnen gebruiken. 
  • EN 1177 slaat op de gebruikte bodemmaterialen.

Deze normen bevatten in verband met de veiligheid veel gedetailleerder omschrijvingen dan de KB’s. Daarom hanteren producenten en keuringsinstanties graag deze normen.

 

Normen zijn pas hanteerbaar als ze bestaan. Als de normen bijvoorbeeld een bepaald gevaarsaspect niet behandelen, dan moet voor dit gevaar een risicoanalyse opgemaakt worden.

 

Normen worden in België enkel verkocht door het Belgische Instituut voor Normalisatie (BIN). 

FAQ's

Wat zijn normen en hoe moet je ze interpreteren?

De Europese normen zijn technische richtlijnen die een bepaald veiligheidsniveau beschrijven. Ze houden rekening met onder andere de verbindingen, openingen en materialen van  speeltoestellen evenals de ondergrond en de ruimte rond de toestellen.

De Europese Normen worden samengesteld door de Europese normencommissie (CEN). CEN maakt de technische richtlijnen voor onder andere speeltoestellen en is te bereiken via het Belgische Instituut voor Normalisatie. U kunt er ook terecht voor vragen en informatie.

 

De afkorting EN staat voor Europese norm en het cijfer erachter is het volgnummer.

Zijn normen bindend? 

In principe zijn normen geen wetgeving en dus niet 'verplicht' te volgen. Aangezien het hier wel gaat om Europese richtlijnen om dit bijvoorbeeld op te leggen aan de producenten bij de aankoop van bepaalde materialen. De normen creëren een zekerheid op vlak van 'veilige' toestellen. 

 

Waar kan ik de normen vinden? 

De normen zijn aan te kopen bij Het Nationaal Bureau voor Normalisatie. Bij de zoekterm sport vind je meer dan 400 resultaten, dus je kan zelf kijken, in functie van de aankoopprocedure welke je nodig hebt. De normen zijn altijd betalend, prijzen van 40 tot 100 euro per norm. 

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken