Veiligheid van producten en diensten

Aan de basis van de specifieke regelgevingen voor een veilige sportomgeving, ligt één algemene wet, namelijk de wet veiligheid producten en diensten (=Algemene wet betreffende de veiligheid van de consumenten die de veiligheid van alle producten, installaties en diensten regelt die niet gedekt zijn door een specifieke reglementering).

  • Deze wet bepaalt dat producenten zijn gehouden uitsluitend veilige producten op de markt te brengen en veilige diensten aan te bieden.
  • Een product of dienst wordt verondersteld veilig te zijn wanneer het voldoet aan geharmoniseerde normen, wat de risico's en risicocategorieën betreft die zijn geregeld in de betrokken normen.
  • Indien er voor een product of dienst, geheel of gedeeltelijk, geen geharmoniseerde normen zijn wordt de overeenstemming met de algemene veiligheidsvereiste beoordeeld aan de hand van bepaalde factoren.

Overkoepelende wet 

Deze wet is een overkoepelende wet en geldt voor iedereen die producten of diensten aanbiedt voor anderen bv sportkampen, sporttoestellen, …

Bijvoorbeeld: je organiseert een sportdag en het KB Actieve ontspanningsevenementen is niet van toepassing omwille van een aanbod met laag risico, dan ben je nog altijd als sportdienst verplicht om een ‘veilige dienst’ aan te bieden. Een risico-analyse kan altijd nuttig zijn om aan te tonen dat je vanuit veiligheidsstandpunt alles goed bekeken hebt, bv maatregelen voor begeleiding bij een fietstocht. 


Concreet toegepast

Deze wet werd daarna verfijnd aan de hand van verschillende koninklijke besluiten die ieder een bepaald toepassingsgebied hebben. Hierover werden andere dossiers aangemaakt. 

 

Ga naar  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken