WIJ!-trajecten

Sport en WerkInleving voor Jongeren: WIJ!

Werkzoekende jongeren zonder diploma toch aan werk helpen is een belangrijke opdracht voor onze samenleving. Om die reden zullen de komende drie jaar 6.242 jongeren de kans krijgen om een intensief traject naar werk af te leggen. Sport kan binnen dat traject voor heel wat van deze jongeren een competentieversterkend element betekenen. Dit proeftraject loopt dus voor de lokale sector voorlopig tot midden 2017.

 

Met het integreren van een sportcomponent binnen WIJ! wil bevoegd Minister Muyters de volgende doelstellingen nastreven:

  • Versterken van arbeidsgerichte competenties en attitudes
  • Ontwikkelen van een gezonde en actieve levensstijl en de bevordering van de fysieke fitheid
  • Het potentieel van de lokale context en de lokale sportsector (sportclub, buurtsport…) benutten, stimuleren en versterken
  • Een structureel, duurzaam, lokaal netwerk uitbouwen tussen tewerkstellings-, sport- of vrijetijdsactoren

Wie doet wat in welke regio?

In de volgende regio’s hebben de door ESF Vlaanderen geselecteerde WIJ!-uitvoerders een component sport in hun acties:

 

Regio

Uitvoerder

Contactpersoon

Antwerpen

Groep Intro

annemie.vandenhende@groepintro.be

 

Vormings- en Opleidingskansen (Vokans)

uitvoering door Alexander Calder Arbeidsintegratie

sofie.meyvis@calder.be

 

SkillBuilderS (SBS)

gert@skillbuilders.be

Kempen 

SBS

Els@skillbuilders.be

Mechelen

Vokans

uitvoering door Alexander Calder Arbeidsintegratie

sofie.meyvis@calder.be

Limburg

SBS

aline@skillbuilders.be

Gent en gentse rand

SBS

marjan@skillbuilders.be

Meetjesland - Leie en Schelde

Vokans

linda.turelinckx@vokans.be

Waas en Dender

SBS

marjan@skillbuilders.begert@skillbuilders.be

Zuid- Oost-Vlaanderen

SBS

marjan@skillbuilders.be

Halle-Vilvoorde

SBS

Els@skillbuilders.be

Brugge

Randstad

roy.deketelaere@randstad.be

Oostende

Randstad

veerle.dehouck@randstad.be

Westhoek

Centrum voor vormings- en Activeringsprojecten (Argos)

eline.descamps@ieper.be

 

Deze WIJ!-uitvoerders hebben geen sportproject ingediend:

 

Regio

Uitvoerder

Leuven

Wonen en Werken opleiding

Midden West-Vlaanderen

T-Groep

Zuid West-Vlaanderen

T-Groep 

Meer info

  •  ShareDelen
  • Afdrukken