Lezingen, sessies & praktijktafels: donderdag 22 maart

Bekijk een grotere versie • Plenum • Sport-talkshow

  10u15-11u15

   

  Huismoderator Ruben Van Gucht neemt je mee in boeiende babbels met enkele unieke gasten.

  • Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB, lag als pleitbezorger van participatieve democratie mee aan de basis van de G1000 en is een veelgevraagd politiek-analist in de media.
  • Frank Van Eekeren, senior adviseur aan de Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap en auteur van ‘De Waardenvolle Sportclub’ als onderzoeker op vlak van Sport&Society.
  • Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, met zijn ondernemings- en mensenvisie die resulteerde in een unieke bedrijfscultuur kreeg hij al 7 keer de prijs voor Beste Werkgever.

  Via filmpjes, citaten en een boeiend gesprek bieden ze hun eigen kijk op verbindende krachten, lokaal en sportbeleid.

   

 • Lezing 3 • Daan Sorgeloos

  Word een change agent in sport
  11u25-12u25

   

  Gemeenten moeten snel en flexibel inspelen op maatschappelijke veranderingen en noden. Een voorwaarde voor maatwerk is een platte organisatiestructuur.

   

  Verandering draait rond cultuur en wendbaarheid. Over welke perspectieven, rollen en vaardigheden beschikt een change agent?

   

  Daan Sorgeloos (Antwerp Management School en Ginkgo Consulting) is expert veranderingsmanagement en dynamisch spreker.

    

 • Plenum • Lezing 4 • Merel De Vleeschouwer

  Rond Punt: verbinding als het vierkant draait 
  15u30-16u30

   

  Bij een conflict flap je er de gekste dingen uit. Zo bots je frontaal met je gesprekspartner en doe je meer kwaad dan goed. Dit geldt voor jou, maar misschien nog meer door medewerkers onder elkaar of naar jou toe, of zelfs in je persoonlijke omgeving.

   

  Door verwijten en oordelen te uiten, door gelijk te willen halen en te eisen, krijg je kortsluiting met je gesprekspartner. Het gevolg is vaak een verzuurde (werk)relatie die moeilijk te herstellen is.

   

  ‘Rond Punt - verbinding als het vierkant draait’ inspireert je om (opnieuw) verbinding te creëren als het vierkant draait:

  • Hoe krijg ik nu juist verbinding met iemand?
  • Hoe bereik ik een win-winsituatie?
  • Hoe slaag ik erin om meer open te staan voor de ander?
  • Hoe laat ik de ander weten wat ik zelf graag wil?

  Na een sport- en lerarenopleiding ontpopte Merel De Vleeschouwer zich gedurende 7 jaar tot een ware sales-expert bij Telenet. Bij THoCC (The House of Contact Centers) was Merel actief als trainer & coach in contactcenters. Stille dromen werden vertaald in workshops clownerie, presentatietechnieken, de beginselen van emotionele-intelligentie en NLP. Sinds 2014 mag ze zich dan ook met trots ‘certified coach’ noemen.

   

  Welk pad Merel ook bewandelde, steeds werd ze aangetrokken en opgeslorpt door de interactie tussen mens en mens. Haar missie? Anderen inspireren, hen een spiegel voorhouden en helpen om elke dag het beste uit zichzelf te halen.

   

  Imboorling leert jou waardevol te communiceren via interactieve presentaties, workshops en persoonlijke coachingsessies.

 • Sessie 23 • De verbindende kracht van KAA Gent

  11u25 - 12u20
  Praktijkspreker

   

  Zo omschrijft de KAA Gent Foundation zich in haar nieuwe beleidsplan. Heel wat steden en gemeenten hebben één of meerdere topsportclubs in hun midden en zijn op zoek naar een succesvolle formule om samen te werken. In 2017 werd KAA Gent verkozen tot sociaalste voetbalclub van het land door de Pro League.

   

  Met 32 projecten en een jaarbudget van meer dan € 500.000 bouwt de topsportclub uit Gent verder aan haar maatschappelijk engagement in nauwe samenwerking met de stad en club. Ontdek in deze sessie hoe de verschillende partners voor dit succesverhaal hebben gezorgd.


  In 14 sociaal-emancipatorische projecten werkt de organisatie vandaag met meer dan 600 mensen aan het versterken van persoonlijke vaardigheden, het creëren van groepsdynamiek, buurtengagement en samenlevingsopbouw. Deze werking wordt in het bijzonder uitgebouwd op buurtniveau in Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena. Daar beheert de KAA Gent Foundation zelfs een wijkhuis.

  Met een eigen methodiek worden mensen aangemoedigd verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, vormingen worden aangeboden. De maatschappelijke werking die de KAA Gent Foundation op stedelijk niveau rond KAA Gent heeft uitgebouwd, kan op kleinere schaal ook uitgebouwd worden bij de 13 lokale Gentse voetbalclubs. Deze clubs werken vandaag samen binnen het partnerschap Elk Talent Telt.

  door Wim Beelaert | coördinator KAA Gent Foundation

 • Sessie 24 • Lokaal sportbeleid kan mee het verschil maken

  11u25 - 12u20
  Lezing

   

  De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties trachten de wereld te verbeteren tegen 2030. Leg de link tussen lokaal en globaal en speel in op de uitdagingen en kansen die dit voor de lokale sportsector biedt.


  Peter Wollaert van CIFAL Flanders wijdt je in in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Hij reikt je handvaten aan om hier concreet mee aan de slag te gaan binnen de context van lokaal sportbeleid. Ook jij kan je steentje bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

  door  Peter Wollaert | directeur CIFAL Flanders

   

  CIFAL Flanders maakt deel uit van UNITAR, het netwerk van internationale opleidingscentra dat verbonden is aan de Verenigde Naties. Een van de werkdomeinen van CIFAL Flanders is de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen inpasbaar te maken in lokale besturen.

  www.cifal-flanders.org

 • Sessie 25 • Buurtsport zorgt voor perspectief

  11u25 - 12u20
  Uitwisseling

   

  Essentieel bij het empoweren van maatschappelijk kwetsbare jongeren is perspectief bieden.

   

  De 7 projecten uit het Buurtsportbegeleidingstraject 2017 gingen hiermee aan de slag. Welke lessen kunnen we hieruit leren, en waar liggen de valkuilen? Wat is het belang van voor- en nazorg? Welke rol kan of moet de lokale overheid spelen om perspectief te bieden?

   

  In deze sessie is er ook tijd om samen met de deelnemers de vertaling te maken naar de eigen projecten.

 • Sessie 26 • De Waardenvolle Sportclub

  13u10-14u10
  Lezing

   

  Betere prestaties leveren op én buiten het veld: bestuurders staan onder druk en vragen zich af hoe zij tegelijkertijd voor verschillende, soms conflicterende waarden kunnen zorgen.


  Zij moeten sportieve waarden (door te zorgen voor prestaties op het veld), culturele waarden (door ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen bij de club) en zakelijke waarden (voor sponsors, media en overheden) creëren.


  Daar komt bij dat van de club ook steeds meer wordt verwacht dat zij bijdraagt aan het oplossen van problemen in onze samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, integratie en gezondheid. Dit betekent dat bestuurders ook publieke waarde moet creëren.

   

  Frank van Eekeren gebruikte zijn ervaringen als speler, trainer, adviseur en onderzoeker om een nieuw ideaaltype voetbalclub te ontwerpen: de Waardenvolle Club, waarin bestuurders ervoor zorgen dat hun club een waardevolle bijdrage levert aan de veranderende samenleving terwijl tegelijkertijd de clubidentiteit behouden blijft.

   

  De Waardenvolle Club draagt oplossingen aan die ook bruikbaar zijn voor (sport)bestuurders van andere hybride organisaties.

   

  door 

  Frank Van Eekeren is als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Tevens coördineert hij het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht en het Vitality onderzoeks- en onderwijsprogramma van Universiteit Utrecht, UMCU en TU Eindhoven. Ook is hij manager van het landelijke kennis- en innovatienetwerk Sport & Society, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen met elkaar samenwerken aan vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport.

  Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema's zijn: publieke waardecreatie in en door voetbalorganisaties; MVO door sportorganisaties, maatschappelijke impact van mega sport evenementen; sport en ontwikkelingssamenwerking; goed bestuur in internationale sportorganisaties.

 • Sessie 27 • Sport bouwt bruggen naar andere beleidsdomeinen

  13u10-14u10
  Praktijksprekers

   

  Sport heeft raakvlakken met heel wat andere beleidsdomeinen, maar je moet wel zelf alert zijn voor die verbindingen. Tijdens deze sessie zien we hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen en hoe sportmedewerkers de schakel kunnen zijn tussen sport en andere beleidsdomeinen.


  Het Nederlandse Helledoorn, sportgemeente van het jaar 2016, zet structureel in op die verbinding tussen sport en bewegen en andere beleidsterreinen. In die mate zelfs dat er specifiek een nieuwe medewerker voor aangeworven werd. Hoe kwamen ze tot die keuze en wat zijn hun ervaringen tot nu?

  door

  Hans Galgenbeld | teamhoofd sport gemeente Hellendoorn
  René Nijhof | coördinator sport en bewegen gemeente Hellendoorn


  In Sint-Niklaas legde Jan Thuy vroeger als deskundige andersgeorganiseerde sport, diversiteit en toegankelijkheid van de sportsector en buurtmanager al actief de link tussen sport, welzijn en andere beleidsthema’s. Nu trekt hij die lijn door binnen het nieuwe team vrijetijdsparticipatie. Hij vertelt je hier graag meer over.

  door Jan Thuy | deskundige team jeugd en vrijetijdsparticipatie stad & OCMW Sint-Niklaas

 • Sessie 28 • Als clubs mee investeren in infrastructuur

  13u10 - 14u10
  Uitwisseling

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 11 (op dag 1).

   

  … dan volgt de binding met hun infrastructuur vanzelf. Wissel uit over hoe je als gemeente clubs kan ondersteunen in hun investeringen en op zoek kan gaan naar financiële samenwerkingen. Zo creëer je een grotere betrokkenheid in het onderhouden van de infrastructuur.

   

  Gemeenten zijn meer en meer op zoek naar middelen en manieren om ook clubs te betrekken in hun investeringsbeleid. Geef je als gemeenten hiervoor subsidies, werk je met renteloze leningen of ondersteun je vooral als waarborg bij de bank … Er zijn heel wat mogelijkheden.

   

  We bieden geen pasklare antwoorden maar door de uitwisseling tussen collega’s krijg je vermoedelijk een aantal concrete aanpakken die voor jou relevant kunnen zijn.

   

  door Lien Van Belle | ISB vzw

 • Sessie 29 • Zwemmers en toeristen binden via nieuwe media

  13u10-14u10
  Lezing

   


  Stefaan Lammertyn zet elke dag nieuwe media in om kennis en kennissen te verbinden. Hij toont je met praktische voorbeelden hoe je ook als zwembad of recreatiedomein gebruik kan maken van nieuwe media, om je bezoekers te binden aan je zwembad of domein.

   

  ‘Social Media Evangelist’ Stefaan Lammertyn is zaakvoerder bij Pixular online communicatie en auteur van het boek 'Succesvol met sociale media'.
  door Stefaan Lammertyn @slk8500 

 • Sessie 30 • Oefencomplex KAA Gent

  12u45 - 14u10
  Bezoek

   

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 37.

   

  Neem een exclusieve kijk in dit nagelnieuwe oefencomplex in Oostakker, afgestemd op de noden van het eerste team. Het hoofdgebouw bevat kleedkamers, fitness- en wellnessvoorzieningen en slaapruimtes. Het outdoor gedeelte bevat natuur- en kunstgrasvelden, een looppiste en power-hill.

 • Sessie 31 • Aan de slag met de online tool armoede en sport

  14u20 - 15u20
  Lezing / voorstelling

   

  ISB ontwikkelde een nieuwe online opleiding rond sport en armoede. Je kan er zelf of samen met je team mee aan de slag. 

   

  Tijdens de sessie geven we eerst een overzicht van de inhoud. Aan de hand van 5 hoofdstukken ontdek je hoe je je aanbod beter af kunt stellen op mensen in armoede. Naast kennismaken met de leefwereld van mensen in armoede geven we ook enkele concrete zaken aan om in jouw gemeente mee aan de slag te gaan.

   

  De opleiding biedt kansen om vorming te organiseren binnen de gemeente. In een tweede deel van deze sessie schuiven we een aantal tips naar voor om in team aan de slag te gaan met de vorming. Met wat extra achtergrond en enkele didactische tips helpen we je op weg.

   

  Op deze manier kan je meteen aan de slag als de opleiding na het congres online komt!


  door Klaas Verstraete | medewerker ISB 

 • Sessie 32 • Netwerken is net als werken

  14u20 - 15u20
  Lezing

   

  Stefaan Lammertyn leert jou tips & tricks om de vaardigheden van een echte netwerker onder de knie te krijgen. Leer luisteren naar je collega’s, laat van je horen en durf in dialoog gaan. #AllesVoorEenGlimlach


  ‘Social Media Evangelist’ Stefaan Lammertyn is zaakvoerder bij Pixular, een online communicatiebureau. ‘Netwerken is net als werken’ is al 25 jaar zijn drijfveer. Nieuwe media als LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest ... maken hem het leven elke dag eenvoudiger. Hij is ook auteur van het boek 'Succesvol met sociale media'.


  door Stefaan Lammertyn | @slk8500 

 • Sessie 33 • Goesting in Europa? Eenvoudiger dan je denkt!

  14u20 - 15u20
  Praktijksprekers

   

  Een door de EU gefinancierde uitwisseling van jongeren organiseren? Tijdens een training een virtuele sportwedstrijd initiëren tussen jouw lokale en een buitenlandse vereniging? Met jouw sportdienst een lokale sportclub ondersteunen bij een Europees initiatief?

   

  Laat je begeesteren door de getuigenissen van 3 eenvoudige Vlaamse lokale sportprojecten in Europa. Je krijgt ook een overzicht van nog meer succesvolle Europese sportprojecten van lokale besturen. We vertellen je ook bij wie je terecht kan om je te helpen zélf zo’n project te realiseren.


  Laakdal ging in 2016 met een 30-tal jongeren naar een sportkamp in zustergemeente Jurbarkas (Litouwen). In 2017 namen een 30-tal jongeren uit Jurbarkas samen met 30 Laakdalse jongeren deel aan een sportkamp in de Laakdalse bossen. Erasmus+ Youth in Action financierde beide projecten.

  door  Gert Van Rooy l sectorhoofd vrije tijd Laakdal l Bekijk het project op Facebook


  De sportdienst van Gent duelleerde tijdens de Europese Week van de Sport 2017 met 3 van haar G-sportclubs tegen de Rhinos G-sportclub van zusterstad Wiesbaden (Duitsland). Alle teams voerden de opdracht uit tijdens hun reguliere training in eigen land en hielden elkaar op de hoogte via filmpjes en foto’s. Voor de atleten, hun clubs en de steden Gent en Wiesbaden was het een leuke uitdaging om een internationale overwinning te behalen. Het creëerde ook een speciale band tussen de deelnemers uit beide steden, hun clubs en sportdiensten.

  door Kaat Ketele l consulent G-sport Stad Gent l Meer over het project


  Voetbalclub City Pirates, met werking in 4 Antwerpse wijken, ging met een groep van 14 adolescente meisjes een weekje voetballen en op ontdekking in Loule (Portugal). Erasmus+ Jeugd betaalde de grootste kost van dit ‘Shoot for dreams’ Europees project.
  door  Oscar Coppieters l coördinator van het City Pirates Europees project l Meer over het project


  Inspirerende voorbeelden van nog andere eenvoudige EU-sportprojecten van Vlaamse lokale besturen. En: wie helpt bij het uitwerken van jouw Europees sportproject?

  door Philippe De Witte l coördinator EU Sport Link

 • Sessie 34 • Bedrijfssport verbindt personeel

  14u20-15u20
  Praktijksprekers

   

  Werknemers die blaken van energie zorgen voor een bruisende organisatie. Sportief personeel heeft duidelijk een aantal voordelen. We bespreken 2 cases waar het gemeentepersoneel wordt aangemoedigd om aan sport te doen, zowel tijdens als na de werkuren. Daarnaast bekijken we ook de keerzijde van de medaille: wat als er ongevallen gebeuren tijdens of na de werkuren? Op welke verzekering kan je wel of niet beroep doen? 

   

  Gemeente Mol (36.000 inwoners) biedt zijn medewerkers o.a. een competitie aan via de app ‘GameBus’, lanceerde een beweegcampagne ‘beweeg en scoor’ met sportambassadeurs en kick offs . Maar ook tijdens de werkuren wordt het stilzitten tegengegaan door de desk-bikes, zitballen en andere ergonomische ingrepen op het bureau.
  door Bart Van Dijck | sportfunctionaris Mol

   

  In Beerse (18.000 inwoners) stelde de werkgroep CIA (Collega’s In Actie) enkele beweegmomenten en lessenreeksen op poten zoals start2sport, yoga, functional training … tijdens én na de werkuren. In interne sportcompetities nemen de verschillende afdelingen het tegen mekaar op. De werkgroep CIA komt ook financieel tussen in de aankoop van een zwemabonnement, de huur van sportinfrastructuur en biedt de werknemers ook de mogelijkheid om op regelmatige tijdstippen de fysieke paraatheid te testen.
  door Ronald Van Gils | Sportfunctionaris Beerse


  Wat als er een ongeval gebeurt? Wanneer ben je verzekerd? Bij welke activiteiten is een extra verzekering nodig en welke activiteiten vallen onder de arbeidsongevallen verzekering?  Ethias licht toe aan de hand van enkele realistische scenario's.

  door Bart Hannes | Ethias

 • Sessie 35 • De leerlijn zwemmen als verbinding tussen partners

  14u20-15u20
  Praktijksprekers

   

  Zwemscholen, zwemclubs en scholen hanteren samen één leerlijn waaraan ieder zijn eigen programma koppelt. Dit blijkt op het terrein niet evident. We bekijken de cruciale rol van de zwembadbeheerder of sportdienst hierin en verschillende scenario’s om hiermee om te gaan.

   

  Gemakkelijker gezegd dan gedaan … dat klopt. Het is een rol die de beheerder of de sportpromotor tot nu toe nog niet op zich heeft genomen. Hij moet hiervoor een aantal stappen nemen, zonder daarbij te willen bepalen hoe elke partner zich aanpast aan wat het zwembad zegt.

   

  Er moet een positieve visie ontstaan in de gemeente waarbij alle partners hun eigen rol in het totaalplaatje zien en de afstemming zien als een meerwaarde voor hun eigen werking.

   

  door o.a. 
  Filip Roelandt | docent zwemmen HOGent en bezieler van de leerlijn
  Mirjam Poelmans | stad Genk

  Gretl Vandamme | Zwemfed

 • Sessie 36 • Maak de impact van jouw sportbeleid concreet

  13u30-15u20
  Praktijksprekers

   

  Tijdens deze introductiesessie zetten we de ‘impact’-bril op. Leer je project of beleid zo te omschrijven dat het duidelijk is op welk probleem het een antwoord biedt.

   

  Zo maak je de beoogde impact concreet en tastbaar, wat ervoor zorgt dat je project of beleid de goede richting uitgaat en relevant blijft. Dit helpt je in je communicatie naar stakeholders om aan te tonen dat jouw (Buurt)sportproject ‘werkt’.


  door Marjolein van Poppel | stafmedewerker ISB

 • Sessie 37 • Oefencomplex KAA Gent

  13u15 - 15u20
  Bezoek

   

  Neem een exclusieve kijk in dit nagelnieuwe oefencomplex in Oostakker, afgestemd op de noden van het eerste team. Het hoofdgebouw bevat kleedkamers, fitness- en wellnessvoorzieningen en slaapruimtes. Het outdoor gedeelte bevat natuur- en kunstgrasvelden, een looppiste en power-hill.

 • Praktijktafels 3 • Sportpromotie-ideeën voor jong en oud

  11u20 - 12u20

   

  1 • Mobiel 21 • Leren fietsen van 0 tot 99

  De Fietsschool van Mobiel 21 helpt iedereen die niet kan fietsen op de fiets. Fietslessen aan volwassenen, workshops aan ouders en kinderen, opleidingen voor nieuwe fietslesgevers, begeleiding bij de opstart van lokale fietseducatie-initiatieven, en brede verspreiding van fietseducatie-expertise, .... Voor een antwoord op al je fietseducatie-vragen moet je bij de Fietsschool zijn.

  door Hannelore Depypere, Mobiel 21

   

  2 • Leuven Vital cities  • Moving Neighbours

  Buurtbewoners bundelen ‘SAMEN’ hun krachten om de fitste wijk te worden. Ze krijgen daarbij ondersteuning van coaches die hen begeleiden, motiveren en bewust maken van wat hun eigen wijk allemaal te bieden heeft. Zo werken we aan een actievere en gezondere duurzame samenleving waar mensen elkaar inspireren.

  door Kurt De Roeck, UC Leuven

   

  3 • Sportdienst Maldegem • Sportieve ouderopvang

  Omdat veel ouders tijdens de sportles van hun kinderen langs de zijlijn stonden of gingen lopen op de atletiekpiste, startte de sportdienst van Maldegem voor hen een concreet project. Tijdens de les Multimove kunnen ouders en grootouders deelnemen aan een easy bootcamp.

  door Jeroen Calsijn, Maldegem

   

  4 • DAC (Dilbeek Atletiek Club vzw) • Sportieve kinderopvang

  Elke zondag kunnen Dilbeekse ouders gedurende een uur onder begeleiding een uurtje joggen. Er zijn 7 loopgroepen zodat iedereen op zijn eigen tempo kan deelnemen. Tijdens de looptraining van de ouders worden de kinderen sportief en creatief opgevangen in de club. Het zijn de (jonge) leden van de club die instaan voor de opvang van kindjes vanaf 2,5 jaar.

  door Johan Lombaert, Atletiekclub Dilbeek

   

  5 • Hexagone • Van Aquajoga tot high-intensity trainingen in het water… Hasselt ging aan de slag met de Wobble balansplank

  Inspelend op trends als Bootcamp, Yoga en Pilates werd de Wobble opblaasbare balansplank ontwikkeld voor op het water. Alle trends van op het droge krijgen nu ook een plaats in het zwembad. Samen met Kataqua ging Hexagone aan de slag om trainingen uit te werken die het sporten op het water een boost geven en veel mogelijkheden creëren voor een nieuwe werking. En de stad Hasselt zag er graten in en zette hiermee een ladies night op poten.

  door Michel Van Deurzen, Hexagone

 • Praktijktafels 4 • Innovatie in sportinfrastructuur

  14u20 - 15u20

   

  1 • Neptunus Structures • Een tijdelijke sportinfrastructuur, de oplossing voor uw capaciteitsproblemen?

  Standaard richtlijnen voor tijdelijke infrastructuur geven je inzicht in wat kan en wat niet. Is zo’n structuur betaalbaar? Kan je op maat werken? Kan je ook enkel kleedkamers of sanitaire ruimtes inzetten om tijdelijke onbeschikbaarheid op te vangen?

  door Luuk Kempen, Neptunus

   

  2 • Copertiz • Een nieuwe toplaag voor je Finse piste

  De ideale toplaag voor een Finse piste moet een blijvende dempende werking hebben, het overtollige water draineren en een bij voorkeur lange levensduur waarborgen. Kokos classic chips is nog niet gekend in de sportsector, maar kan dankzij zijn specifieke eigenschappen de innovatieve toplaag zijn voor de nieuwe Finse pistes.

  door Joris Mertens, Copertiz

   

  3 • Euronet • Kleedkamers zonder schimmels en geurtjes

  De zoektocht naar een efficiënte vloerbehandeling in natte ruimtes is voor sportdienst soms echt moeilijk. Schimmels en geurtjes zijn soms moeilijk te weren. Maar het kan. Met een ontsmettingsproduct dat 100% biologisch afbreekbaar is en dat kan verneveld worden door een batterij aangedreven vernevelaar. Dit laatste lost dan weer de praktische onhandigheid op om met gieters met chloor te werken. Toepasbaar voor zwembaden en kleedkamers in sporthallen.

  door Gino Quackles, Euronet

   

  4 • Optisport • Sport en maatschappelijk vastgoed samen beheren, een voorbeeld uit Rotterdam

  Het hokjesdenken vervaagt ook op vlak van beheer. Wie een sporthal kan beheren, is misschien ook in staat om aan aanpalend woonzorgcentrum te beheren, of een instelling voor personen met een beperking? Die redenering maakte ook de stad Rotterdam toen ze Optisport aanstelde om het sportcentrum te combineren met een rusthuis en een centrum voor G-werking. Het inzetten van senioren en de personen met een beperking voor bepaalde activiteiten, geeft ook het sportcentrum een sociale dimensie.

  door Filip Claes, Optisport

   

  5 • Farys • Een skatepark op maat van de jongeren Gent

  In Gent wil men een groot en innovatief skatepark aanleggen. Participatie in de voorbereidingen van dit project nemen een belangrijke plaats in. Hoe kom je te weten welke nieuwste skate-elementen er zijn en hoe breng je doelgroep en ontwerp samen?

  door Katrien Vandenhecke, Farys

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken