Finse piste

In deze tekst vind je de omschrijving van een Finse piste, de subsidies die in 2011 en 2012 werden uitgedeeld door Vlaams Minister van Sport Minister Muyters, en extra info.

Wat is een Finse piste?

Een Finse piste is een loop- en joggingpad met een minimale omloop van 800m en een breedte van minimum 1,5m.

 

De pistes bestaan uit 2 lagen. Als er geen aarde of zand gebruikt wordt, als onderlaag, dan gaat de keuze doorgaans naar steenslag. Geotextiel en (pap)zand  worden ook gebruikt. De keuze voor de bovenlaag van de piste gaat in de meeste gevallen naar houtsnippers en boomschors(schillen), geotextiel in mindere mate. De dikte van deze lagen ligt gewoonlijk tussen de 100 mm en de 200 mm.

 

Het is aan te raden verlichting te plaatsen langs het parcours zodat ook tijdens de wintermaanden het parcours optimaal en veilig gebruikt wordt. Intussen bestaat ook al slimme verlichting, waarbij de verlichting slechts een aantal paaltjes tegelijk aansteekt op basis van sensoren die reageren op de snelheid van de loper.

 

Bewegwijzering langs de Finse piste is zeker een meerwaarde, vooral omdat deze looppistes ook veel beginnende lopers aantrekt. Afstand inschatten is dan nog zeer moeilijk. In veel gevallen wordt er gewerkt met lussen zodat lopers zelf afstanden kunnen combineren.

 

In volgend artikel vind je een beknopte omschrijvingen van de verschillende aspecten die van belang zijn bij de aanleg van een Finse piste. Dit artikel werd opgemaakt op basis van een aantal praktijkvoorbeelden.

  • Artikel 'De vraag' 
    Wat kost de aanleg van een Finse piste? Wat is de ideale lengte? Waarmee moet er nog rekening gehouden worden bij de aanleg van een Finse piste?
  • Praktijkvoorbeeld Finse pistes
    Op basis van een rondvraag van ISB bij 15 Vlaamse gemeenten (respons: 10) werd informatie rond Finse pistes verzameld wat betreft aanleg, onderhoud, kostenplaatje, verlichting … In deze bijdrage vind je een (schematisch) overzicht.

 

Subsidies Vlaamse overheid Minister Muyters

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeerde in 2011 en 2012 in de aanleg of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur. 

 

In 2011 kregen 91 lokale besturen in Vlaanderen ondersteuning voor sportinfrastructuur. Door de grote vraag lanceerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in januari 2012 een tweede oproep, die opnieuw zeer succesvol was.  In het voorjaar 2012 zijn de 111 ontvankelijke dossiers grondig geanalyseerd door een adviescommissie met vertegenwoordigers van het departement CJSM, Bloso, de Vlaamse Sportraad, de Vlaamse Atletiekliga en de Vlaamse Sportfederatie. Resultaat is dat 55 projectindieners een subsidie krijgen, samen goed voor ruim 3 miljoen euro. Daardoor kunnen 21 gemeenten een Finse piste aanleggen (en 34 een moderne sportvloer).

 

Sinds 2012 werden geen subsidie-oproepen meer gelanceerd omtrent Finse pistes. 

 

Meer informatie

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken