Ecosportieve sportclub • Ecosportieve sportclub 2.0

  Elke sportclub verbruikt energie en water, onderhoudt gebouwen en sportvelden, koopt en gebruikt materialen en producten, consumeert voeding en drank, verplaatst zich naar wedstrijden, evenementen, enzoverder. Kortom, ook een sportclub laat een ecologische voetafdruk na.  

  De brochure De ecosportieve sportclub is ontwikkeld in samenwerking met het Dynamoproject. De brochure helpt sportclubs, klein of groot en van competitiesport tot recreatiesport, duurzaamheid in de dagelijkse werking toe te passen en de belangrijkste milieu-uitdagingen van de sport- en clubactiviteiten praktisch aan te pakken. Zodanig dat de club een ecosportieve club wordt.

   

  De brochure bestaat uit twee hoofdstukken en geeft aan WAT je kunt doen en HOE je dat kunt doen.

  • Hoofdstuk 1 behandelt vijf thema’s waar sport milieu-impacten veroorzaakt en geeft per thema allerhande tips wat je kunt doen om die impacten te verbeteren. De thema’s zijn mobiliteit, afval, energie & water, eten & drinken en natuur. 
  • Hoofdstuk 2 gaat in op hoe je in de club dat proces kunt aanpakken van verbetering en acties ondernemen. Via vijf aspecten van het ‘ecosportieve parkoers’ maak je ecosportiviteit tot het DNA van je club. 

   

 • Charter voor sportclubs

  Doel van dit charter is een klimaat te creëren waarin sportclubs kunnen tonen dat ze met ecosportiviteit aan de slag gaan. Dat wil zeggen, clubs die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verminderen en verantwoord omgaan met energie, water, materialen, afval en natuurgebieden (dit laatste in geval van toepassing op de sporttak). Dit charter is een engagementsverklaring en geen resultaatsrapport. Zo kan je laten zien dat ook jouw club Ecosportief is.

  De zes ecosportieve principes van het Charter zijn:

  1. We voorkomen energie en waterverspilling.
  2. We kiezen voor duurzame verplaatsingen.
  3. We voorkomen voedselverspilling en kiezen voor duurzame voeding.
  4. We verminderen onze afval en gebruiken duurzame materialen en producten.
  5. Als we in de natuur sporten gaan we respectvol met planten en dieren om.
  6. We communiceren over onze ecosportieve acties met interne en externe betrokkenen.

  In de toekomst willen we gemeenten aanzetten om clubs te laten werken rond de thema’s uit dit charter en hen, net zoals de Panathlon verklaring, stimuleren dit te ondertekenen met het clubbestuur. Idem voor de sportfederaties.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken