Overleg over pesticidenvrij beheer van sportterreinen

09 augustus 2013

Ook bedrijven die bezig zijn met groenonderhoud willen we mee betrekken.

 

Sportgrasvelden

Op terreinen groter dan 200 m² en private sport- en recreatiedomeinen mag je voortaan slechts een minimum aan pesticiden gebruiken. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt dat pesticidengebruik moet vermeden worden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

 

In oktober plant ISB een overleg met betrokken partners, zoals de voetbalbond, sportdiensten, groendiensten, en we willen hier ook graag één of meerdere bedrijven mee aan tafel hebben zodat we vanuit alle hoeken een praktijkgericht voorstel kunnen doen. Opzet van dit overleg is om een praktijkboekje te maken, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Onze bezorgdheid is vooral ook dat dit haalbare, realistische voorstellen worden die de gemeenten niet op onnoemelijk hoge kosten of grotere personeelsinzet jagen.

 

Interesse om dit overleg bij te wonen? Neem contact op met Lien.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken