Presentaties en conclusies van de trefdag Sportparticipatie en Buurtsport 2018

 

Bekijk de presentaties, conclusies en extra info

van de 6de Trefdag Sportparticipatie. • 10u00 • Keuzeronde 1

  Sessie 1: Armoede en sport: zo werk je als team de drempels weg

  Samen maak je het lokale sportaanbod ook bereikbaar voor wie het niet breed heeft. Deze sessie geeft je tips & tricks om te zorgen dat armoede geen hindernis is om te sporten. Neem de leiding met de online opleiding van ISB rond sport en armoede als hulpmiddel.

   

  Aan het woord: Klaas Verstraete (ISB)

  X-helpt

   

  Sessie 2: Zo laat je kinderen in armoede deelnemen aan het verenigingsleven

  Kinderen die in armoede opgroeien kunnen zeker de weg vinden naar een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Wil jij weten hoe je de knelpunten kan aanpakken? In deze sessie vertellen mensen die daar ervaring mee hebben, hoe zij dit met succes hebben aangepakt. 

   

  Aan het woord: Kris De Visscher (Demos) 
  X-vertelt 

   

  Sessie 3: Hoe speelt je sportbeleid in op een veranderde maatschappij

  De maatschappij verandert… en daardoor ook het sportlandschap. In deze sessie ontdek je welke lessen te leren zijn uit de nog lopende doctoraatstudie ‘Sociaal-sportieve praktijken’. Wat is er veranderd? Welke invloed heeft dat op beroepskrachten in sportverenigingen? Hoe kan je als overheid hierop inspelen? Je komt het tijdens deze sessie te weten.


  Aan het woord: Pieter Smets (VUB/Demos)

  X-leert 

  • Presentatie
  • Experimenteer gerust met specifieke projectsubsidie/cocktailsubsidie/klaverbladsubsidie
  • De professionals die werken in sociaal sportieve praktijken zijn een ‘onzichtbaar beroepsprofiel’ die wel het nieuwe Sport voor Allen-beleid aan het uittekenen zijn 

   

  Sessie 4: Pak racisme in de sport aan!

  Ken jij de ‘bondgenotenstrategie’? Dat is een prima tool om racisme in de sport aan te pakken. In deze sessie krijg je praktische tools om racistisch gedrag van sporters, scheidsrechters, trainers, supporters, ouders, … aan te pakken.


  Aan het woord: Thomas Peeters (Orbit vzw)
  X-helpt 

   

  Sessie 5: Sociale profielen binnen je medewerkersteam

  Hoe kan jouw team beter inspelen op nieuwe maatschappelijke invloeden? Zijn er andere functiebeschrijvingen nodig in de lokale vrijetijdssector? In deze sessie wisselen we gedachten uit over hoe je sociale accenten legt bij het samenstellen van je team, mét praktijkvoorbeelden.


  Kevin Buydts (ISB) leidt deze uitwisseling
  X-vertelt 

  • Geen presentatie
  • Dit 'sociaal profiel' is de brug tussen sport en personen in een kwetsbare positie. Breng deze kennis gerust extern binnen in de dienst
  • Zet de 'sociale bril op', ook toepasbaar bij aanwerving nieuw personeel. Vergeet niet om 'voeling met doelgroep' te vermelden in de vacature
    

  Sessie 6: Hoera, geen beleidsprioriteiten meer… Maar wat nu?

  Ook zonder beleidsprioriteiten kan je ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen deelnemen aan sport. In deze sessie geven we praktische ideeën en tips over hoe je het sportaanbod laagdrempelig en betaalbaar maakt vanuit een beleidsmatige aanpak.


  David Nassen (ISB) leidt deze uitwisseling
  X-vertelt 

   

  Sessie 7: Zo zet je jouw buurtsportbeleid stevig op de kaart

  Elk buurtsportbeleid steunt op acht bouwstenen. In deze sessie toetsen we jouw buurtsportbeleid en -aanbod aan deze pijlers en bekijken we hoe je het kan versterken. Waar sta je? Waar wil je naartoe? En hoe kan je dat bereiken?

   

  Aan het woord: Piet Van der Sypt (Expertisecentrum Buurtsport)

  X-helpt 

   

  Sessie 8: Buurtsport vanuit verschillende organisatievormen

  De methode die Buurtsport hanteert, kan je op verschillende manieren gebruiken binnen je lokaal beleid. In deze sessie beschrijven we vier verschillende organisatievormen en geven we boeiende praktijkvoorbeelden en concrete tips. Zo verbreden we jouw kennis over hoe Buurtsport lokaal georganiseerd kan worden!

   

  Aan het woord: Roel Noukens (Expertisecentrum Buurtsport)

  X-vertelt

 • 11u15 • Plenaire sessie

   

  Ish inspireert

  Ish Ait Hamou

  We zijn enorm blij dat we Ish Ait Hamou mochten ontvangen op deze trefdag over buurtsport en sportparticipatie. Want als er één woord is dat telt bij die 2 thema's, dan is het wel positiviteit. Wij willen dat iedereen sportplezier ervaart, zonder uit te sluiten. Ish is de laatste jaren een belangrijke stem die mensen verenigt. En dat is ook waar het bij sportparticipatie om draait.

   

  Positieve vibes


  Wie anders dan Ish Ait Hamou draagt de laatste jaren met zoveel vuur een positieve boodschap uit? Als choreograaf, jurylid bij ‘So You Think You Can Dance’, als romancier, blogger en vlogger … Ish getuigt altijd van een menselijkheid die we iets te vaak missen in onze maatschappij. Dat liet hij ook zien op de Trefdag Sportparticipatie. Hij inspireerde met zijn verhaal, zijn passie en met zijn positieve vibes.


  “Vrijheid wordt geboren uit moed; de moed om jezelf te zijn als er van je verwacht wordt dat je net als iedereen bent”
  Quote van Ish Ait Hamou uit zijn eerste roman Hard Hart

   

   

   

 • 13u30 • Keuzeronde 2

    

  Sessie 9: De praktijk bewijst het: inzetten op sport en armoede werkt

  In deze sessie verrijken we je expertise over hoe om te gaan met sport en armoede. Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de valkuilen? Je krijgt boeiende input recht uit de praktijk door verschillende mensen die laagdrempelige sport aanbieden.


  Aan het woord: Zakayo Wandoloh (Demos)

  X-vertelt 

   

  Sessie 10: Zo geef je kansen aan anderstalige jongeren

  Wil je inzetten om ook anderstalige jongeren via sport te betrekken in het sociaal weefsel? Dan kan je ook jouw ‘sportkarretje’ haken aan het goed georganiseerde Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN). Dit is de doelgroep bij uitstek waarbij je via sport een heel leven kan veranderen.


  Aan het woord: Leslie Ramboer (Sportdienst Kortrijk)
  X-vertelt 

  • Geen presentatie
  • Taal is geen barrière geweest in dit verhaal. De jongeren zijn inventief in het vinden van andere manier om zich verstaanbaar te maken
  • ROOTS is voor de Kortrijkse stadsdiensten nu een voorbeeldproject wat betreft samenwerkingsverbanden in de stad
  • Dit project werd ook gesubsidieerd vanuit onderwijs: Dynamosubsidies
  • Elke nieuwe opleider in het ROOTS-traject krijgt een opleiding in het omgaan met kwetsbare groepen en anderstalige jeugd

   

  Sessie 11: Ook de lokale risicovechtsportclubs tellen mee

  Stap in de ring en incasseer tips en resultaten uit het huidige ondersteuningstraject dat het platform voor risicovechtsport momenteel aanbiedt. Verneem ook direct hoe ook jouw gemeente ondersteuning kan krijgen bij een nieuw traject.

   

  Aan het woord: Ineke Daelman (Risicovechtsportplatform)
  X-helpt 

   

  Sessie 12: FUNdamentals voor G-sporters

  Hoe kunnen we de niet-georganiseerde G-sporter optimaal informeren over de sportmogelijkheden én hen effectief aan het sporten krijgen? Met die vraag gaat G-sportfederatie Parantee-Psylos in deze sessie aan de slag. Verder willen we ook drempels die jongeren met psychische kwetsbaarheid ervaren op weg naar sport en bewegen in kaart brengen en wegwerken.

   

  Aan het woord: Tom Van Aken en Silke Van Hoof (Parantee-Psylos)
  X-vertelt 

   

  Sessie 13: Tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen (praktijkbezoek)

  Oude fabrieksgebouwen, braakliggende terreinen, onderbenutte schoolinfrastructuur, religieuze gebouwen, … Ze hebben vaak heel wat meer mogelijkheden dan je denkt. Waarom er geen waardevolle ruimte van maken waar iedereen bij wint? In deze sessie krijg je praktische tips om dit aan te pakken.

   

  Aan het woord: Tine Declerck (Toestand vzw, Allee Du Kaai)
  X-vertelt 

   

  Sessie 14: Stimuleer sportparticipatie met Europese middelen

  Zowel grote steden als kleine gemeenten kunnen extra middelen krijgen van Europa. In het verleden hebben verschillende organisaties op die manier extra middelen verkregen voor sportparticipatie. In deze sessie vertellen zij hun ervaringen en ontdek je hoe jij dit kan aanpakken.

   

  Aan het woord: Philippe De Witte (EU Sportlink)
  X-helpt 

   

  Sessie 15: Pin je buurtsportbeleid op jouw lokale kaart

  Staat buurtsport al stevig op de kaart in jouw gemeente? Aan de hand van acht bouwstenen geven we je tools in handen om zelf het buurtsportinitiatief te analyseren en te versterken. Waar wil je naartoe? Staan alle neuzen in dezelfde richting? Deze sessie geeft zuurstof aan elk buurtsportinitiatief.

   

  Aan het woord: Piet Van der Sypt (Expertisecentrum Buurtsport)
  X-helpt 

   

  Sessie 16: Laat doelgroepjongeren zelf successen behalen

  Niets zo sterk als de ‘power’ van jongeren. Geef ze kansen, ondersteun ze… en er komen gegarandeerd succesverhalen. In deze sessie leer je de kracht van de jongeren zelf te gebruiken om ‘bottom-up’ heel wat te realiseren. Een nieuwe cricketclub, zelfgemaakte infrastructuur, … geef jongeren kansen en er gebeuren wonderen.


  Aan het woord: Jonathan Eggermont (Uit De Marge/stad Menen), Peter Bertels (Buurtsport Turnhout) en Hassan Shah (Belgian Cricket Federation)
  X-vertelt

 • 14u30 • Keuzeronde 3

   

  Sessie 17: Iedereen wint bij pop-up beweeglocaties

  Een pop-up aanpak rond bewegen is ideaal om ook niet-sporters te activeren. Ook kan je op die manier meer dan één keer scoren met hetzelfde beweegtoestel. In deze sessie delen we enkele succesvolle ervaringen. Wedden dat jij met nieuwe inspiratie buiten komt?

   

  Aan het woord: Jan Thuy (Dienst Vrije Tijd Sint-Niklaas)
  X-vertelt 

   

  Sessie 18: Succesvol kansengroepen begeleiden naar het vrijetijdsaanbod

  Het is niet altijd eenvoudig om bepaalde kansengroepen te betrekken bij het lokale vrijetijdsaanbod. Toch kan het! Dit lukt met goede communicatie en door hen actief naar het aanbod te leiden. Zo is het mogelijk om hen blijvend te motiveren. In deze sessie bekijken we enkele inspirerende succesverhalen over twee verschillende manieren om dit aan te pakken.

   

  Aan het woord: Stijn Sabbe (sportdienst Oostende) en Jessi Taverniers (team Vrijetijdsbegeleiders Antwerpen).

  X-vertelt 

   

  Sessie 19: Sportfederaties als hefboom tot laagdrempelig sporten

  Nieuwe ideeën om te sporten kunnen ook starten bij sportfederaties en lokale clubs. Zo is het mogelijk om het sportaanbod uit te breiden en drempels weg te werken voor mensen uit kansengroepen. De sprekers in deze sessie geven je concrete ideeën over hoe samenwerken mogelijk is binnen "Sport(a) voor iedereen", het Futbalisata project en Buurtsport Oudenaarde.

   

  Aan het woord: Emily De Laere (Sporta-federatie vzw), Jeroen Vanderputte (Voetbal Vlaanderen), Griet Bonamie (Sportdienst Oudenaarde) en Bram Van Hecke (Rhinos Rugby Oudenaarde).

  X-vertelt 

   

  Sessie 20: Sport op het werk werkt

  Sport Vlaanderen scoort met het project Sport op het Werk. In deze sessie ontdek je de kracht, de speerpunten en wetenschappelijk onderbouwde resultaten over hoe nuttig het is om werk en sport te verenigen. We helpen je vooruit met verhalen uit de praktijk om ook in jouw gemeente sport op het werk te bevorderen.

   

  Aan het woord: Ken Nys (Sport Vlaanderen)
  X-helpt 

   

  Sessie 21: Ervaringen uitwisselen over de UiTpas/kansenpas in de sportclub

  Vind jij het moeilijk om sportclubs en andere vrijetijdsaanbieders mee te krijgen met het verhaal van deze passen? Dan is deze sessie zeker iets voor jou. Samen met collega’s wissel je ideeën en ervaringen uit. Zo krijg je nuttige tips en inspiratie over wat werkt en wat niet.

   

  David Nassen (ISB) leidt deze uitwisseling
  X-vertelt 

   

  Sessie 22: Bijleren van Europese praktijkverhalen

  Hoe doen ze het in de rest van Europa? Heel wat mensen uit onze sector gaan op Europese uitwisseling of zijn betrokken bij een Erasmus+ project. Enkele collega’s vertellen in deze sessie over hun ervaringen en wat ze hebben opgestoken van hun buitenlandse collega’s.

   

  Aan het woord: Katleen Laeremans (sportdienst Herselt) en Wim Bosschaerts (sportdienst Lille)
  X-vertelt 

   

  Sessie 23: Krijg inzicht in je buurtsportwerking

  Ken jij de ‘Quickscan Buurtsport’? Die tool geeft je meer inzicht in je actieterrein, doelstellingen en je eigen organisatie. Kortom: het is een leidraad om de buurtsportwerking in jouw gemeente te evalueren en sterker te maken. Het planningsjaar komt eraan! Daarom is deze sessie nu extra interessant.

   

  Aan het woord: Piet Van der Sypt (Expertisecentrum Buurtsport)
  X-helpt

   

  Sessie 24: Het belang van perspectief bij competentietrajecten

  In deze sessie zorgen we op basis van concrete praktijkvoorbeelden voor meer inzicht in enkele competentietracjecten voor jongeren via Buurtsport. Wat werkt en waarom? Wat is daarbij het belang van perspectief? Benieuwd? Inschrijven is de boodschap.

   

  Aan het woord: Roel Noukens (Expertisecentrum Buurtsport)
  X-leert

 • 15u30 • Keuzeronde 4

   

  Sessie 25: Via een buurtscan de hele buurt activeren

  Wil je de bewoners van een buurt in beweging krijgen? Dan moet je de buurt begrijpen. Hiervoor bestaan handige buurtscans die je snel een goed inzicht geven in een bepaalde buurt. In deze sessie gidsen we je door deze scans zodat je inzicht krijgt in de krachten, talenten en de inbreng in een bepaalde wijk. Vervolgens kan je samen aan de slag!

   

  Aan het woord: Ann Decorte en Lore Cuypers (Vital Cities, Howest)
  X-leert

   

  Sessie 26: Laat kinderopvang scoren door sport

  Het decreet ‘Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen’ is nog niet helemaal klaar. Toch zijn op dit moment de belangrijkste krachtlijnen al gekend. De nadruk zal liggen op een lokale regie en het samenwerken met lokale vrijetijdspartners. Ook jij kan hier al mee aan de slag. Ben je benieuwd hoe anderen dit al doen? Je komt het te weten in deze sessie.

   

  Aan het woord: Ellen Wendelen (VVSG)
  X-helpt

   

  Sessie 27: Iedereen actief in de hoofdstad

  In Brussel zijn er heel wat verenigingen en organisaties aan de slag met diverse kansengroepen. We laten enkele ervaren Brusselse initiatieven hun verhaal doen. Laat je inspireren! Want als het regent in Brussel druppelt het in Bevergem.

   

  Aan het woord: Thomas De Vos (JES) en Wim Poelmans (VGC)

  X-vertelt

   

  Sessie 28: Welke sport past bij welk kind?

  De juiste sport kiezen voor een kind is heel belangrijk. Het ‘SportKompas’ helpt kinderen van 8 tot 10 jaar bij het maken van de juiste keuze. Deze tool maakt gebruik van 15 beweegoefeningen die gouden tips opleveren om het kind te begeleiden naar een passende sport. In deze sessie ontdek je wat het kompas is en hoe je bijvoorbeeld hiermee de lokale basisscholen naar de sporthal kan halen.

   

  Aan het woord: Bruno D'hulster

  X-helpt

   

  Sessie 29: Anders beslissen over budgetkeuzes

  De mondige burger wil niet enkel om de 6 jaar een bolletje kleuren, hij wil ook meer en meer betrokken worden bij het gericht besteden van de budgetten. Praktijksprekers geven aan hoe ze met vernieuwende financieringsvormen effectief ruimte geven aan burgerparticipatie.

   

  Aan het woord: Iris De Keyser (sportdienst Leuven) en schepen van sport Maarten Van Tieghem (Wortegem-Petegem)
  X-vertelt

   

  Sessie 30: Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk

  Tegenwoordig kan je per kalenderjaar tot € 6.000 bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen. Is dat een zegen, of juist een vloek? In deze sessie ontdek je hoe je correct kan omgaan met deze nieuwe regels en hoe dit een meerwaarde kan zijn voor het lokale verenigingswerk. We geven antwoorden op jouw vragen!

   

  Aan het woord: Joris De Wortelaer (Dynamo Project)
  X-helpt

   

  Sessie 31: Succesvol sociale sportclubs ondersteunen

  Op basis van een project uit Mechelen reiken we handvaten aan over hoe je sociale sportclubs kan ondersteunen. Ga je zelf aan de slag met dit thema? Wil je samen mee doen en leren? Schrijf je dan in voor deze interactieve sessie! We onderzoeken samen hoe we duurzame verbindingen kunnen creëren tussen clubs en stakeholders.

   

  Aan het woord: Roel Noukens (Expertisecentrum Buurtsport) & Mikail Milissen (Stad Mechelen)
  X-vertelt 

   

  Sessie 32: De kracht van pleintjesvoetbal

  Het voetbalspel blijft populair op de pleintjes. Maar ook hier werkt vernieuwing en kan je voor een lokale meerwaarde zorgen. Dit kan ook in combinatie met (zaal)voetbalclubs, scholen en actieve buurtbewoners. Deze sessie geeft inspiratie over hoe je dit aanpakt.

   

  Aan het woord:  Neel Geyskens (Artkos vzw) en Yannick Arnoets (Streetsoccer Belgium)
  X-vertelt

 • ShareDelen
 • Afdrukken