Presentaties Trefdag Sportinfrastructuur • Presentaties ISB-Trefdag Sportinfrastructuur 2018

  • Sessie 1: Uitwisseling toezichters over dagelijkse werking

  Thema's uitwisseling toezichters

  • Sessie 2: Uitwisseling beheerders over personeelsbeleid in de sporthal

  Thema's uitwisseling beheerders

  Toezichters worden ingezet om te poetsen, administratief personeel bemant ook de onthaalbalie, poetspersoneel wordt ingezet op verschillende locaties, …. De functies in een sportcentrum evolueren richting dat van een ‘flexibele sporthalmedewerker’, een denkoefening waarin iedereen opnieuw zijn plaats moet vinden. 

   

 • Presentaties Trefdag Sportinfrastructuur 2016


  Voor elke groep sporthalmedewerkers was er een dagprogramma op maat. Presentaties die kunnen gedeeld worden, vind je hier. 


  Voor zaalwachters en technisch personeel - programmakeuze 1

  Voor zaalwachters en technische personeel – programmakeuze 2
  Dit programma integreert een BA4-opleiding voor niet-elektrisch geschoolden. 

  • Sessie 1: Deel A - BA4 voor niet-elektrisch geschoolden
  • Sessie 2: Deel B - BA4 voor niet-elektrisch geschoolden

  • Sessie 3: Het gesprek (durven) aangaan (met iedereen) zonder conflict
   Checklist conflicthantering

  Voor schoonmaakpersoneel

  • Sessie 1: Hoe belangrijk is een goede interne communicatie ?
   Checklist conflicthantering

  • Sessie 2: Rondleiding in de accommodatie en toelichting en uitwisseling over o.a. het schoonmaakplan van Wetteren
   Opmaak schoonmaakplan Wetteren

  • Sessie 3: Ook bij schoonmaak is veiligheid een prioriteit

  Voor administratie- en onthaalpersoneel

  • Sessie 1: Hoe belangrijk is een goede interne communicatie ?
   Checklist conflicthantering

  • Sessie 2: Kantoor in beweging, over meer bewegen en minder stilzitten achter je bureau
   Presentatie Kantoor in beweging, door LOGO (volgt nog)

  • Sessie 3: Tips en ideeën voor een efficiënte administratie, gekoppeld aan uitwisseling!
   Verslag Tips en uitwisseling

  Voor beheerders en sportfunctionarissen beheer

   

  Met de steun van sportdienst Wetteren  


  Met dank aan Janssen & Fritsen 

   

   

 • Presentaties Trefdag Sportinfrastructuur 2014


  Voor elke groep sporthalmedewerkers was er een dagprogramma op maat. Je vindt hier de presentaties of enkele conclusies die de sessie kort samenvatten: 

   

  Inleiding 
           
  Tim vermeire gaf een inleiding en een slotwoord over Team energy

   


  Voor zaalwachters

  • Klantgericht zijn, ook in vervelende situaties in je accommodatie.

  Te onthouden uit deze sessie:
  1. Van klagers kan je leren

  2. Let op met het gebruik van twijfeltaal (normaalgezien, eigenlij, in principe, feitelijk, de volgende keer, compensatie, ...)

  3. L = Luisteren à analyse maken, ventileren van de klacht; E = Erkennen = belangrijkste fase; O = opening zoeken; oplossing of alternatief positief formuleren 
  4. Haal de klager weg uit zijn groep

  5. Breng de klager van een emotionele naar een rationele toestand.

  6. Houd fysieke afstand in een zwaar verbale situatie (zijdelings communiceren)

  7. Mensen hebben een allergie voor wat ze moeten of niet mogen. Anders formuleren is dus de boodschap.

   

  Te onthouden uit deze sessie:

  1. De taken en verantwoordelijkheden van de clubs stijgen als je overschakelt op vliegende zaaalwachters. Duidelijk afspraken maken van bij het begin, maar ook begeleiding voorzien voor een inwerkperiode.

  2. Iedereen moet creatief denken, zowel de beheerder als de zaalwachter, om de kwaliteit van de accommodatie in de toekomst hoog te houden.

  3. Zaalwachters en beheerders moeten samen denken over de invulling van de taken van de zaalwachter om de functie van zaalwachter te kunnen verdedigen naar het beleid, zeker in kader van besparingen.

  4. Volgen van opleidingen en vvormingen biedt kansen om het jobniveau te verhogen. zaalwachters moeten die kansen dan ook grijpen.

  • (Brand)veiligheid bij evenementen in je accommodatie

  Te onthouden uit deze sessie:

  1. Rook is de belangrijkse vijand bij brand.

  2. Drie preventieregels: vermijd rookverspreiding, houd (nood)uitgangen vrij, blusmteriaal moet zichtbaar zijn en bereikbaar.

  3. Eigen veiligheid heeft altijd voorrang.

  4. Voorzie in je infrastructuur voldoende bergruimte zodat materialen niet voor nooddeuren en blusapparaten komen te staan

   

  Voor technisch personeel

  • Bij technische problemen is communicatie belangrijk, vooral intern maar ook extern.
               Presentatie Communicatie voor techniekers

  • Rondleiding sportcomplex van HOGent over energievriendelijke maatregelen

  Te onthouden uit deze sessie:

   

  1. Vooraleer de keuze te maken om te gaan voor energievriendelijke systemen, moet eerst een goede analyse van het gebouw gemaakt worden. bv HOgent gebouw 1 heeft men zonnecollectoren gezet, op gebouw 2 heeft men gekozen voor zonnepanelen.

  2. HOGent heeft een volledige centrale sturing. Alle meldingen van alle gebouwen worden daar opgevolgd. Van op verschillende locaties kan men ook connecteren om aanpassingen te doen aan het systeem.

  3. Technisch personeel is op dit moment nog maar weinig in contact gekomen met energie-efficiëntie.

  4. Duurzame systemen kosten zeer veel geld. De economische factor (het moet zichzelf terugverdienen) zal altijd belangrijk blijven om de keuze te maken voor duurzaamheid.

   

  • Opvolging van sporttoestellen en instructiefiches van de sporttoestellen

  Te onthouden uit deze sessie:

  1. De wetgeving (arbeidswetgeving, consumentenwetgeving, ..) zegt dat jaarlijkse controle verplicht is door een 'bevoegd' persoon.

  2. Bevoegd persoon die keurt/controleert is verantwoordelijk voor de toestellen. Daarom doen veel gemeenten beroep op een externe firma voor deze controle (bv Janssen-Fritsen)

  3. Een VIK is een veiligheidsinstructiefiche per toestel voor correct en veilig gebruik. Dit document kan je indekken tegen problemen.

  4. Een afgekeurd toestel kan nog verder gebruikt worden voor een andere bestemming. bv Zweedse bank wordt een zitbank (met een sticker waarschuwing en de melding hiervan)


  Voor schoonmaakpersoneel

  • Hoe blijf je steeds klantgericht bij soms onvriendelijke gebruikers? 

   Te onthouden uit deze sessie:
   1. Klagers zijn opportuniteiten om te verbeteren.
   2. Frustratie wegnemen is belangrijk:  L = Luisteren à analyse maken, ventileren van de klacht; E = Erkennen = belangrijkste fase; O = opening zoeken
   3. Bij agressieve reacties kan je beter afstand houden en zijdelings gaan staan of vanuit jezelf (eigenwaarde) aangeven dat je iets niet fijn vindt
   4. Machtspositie niet misbruiken (als.. dan ... ) --> beter of... of
   5. Triggermoment voorkomen is belangrik = het moment waarop je instinctief reageert (vlucht, vecht of verstijft)
  • Een praktijkvoorbeeld geeft meer uitleg over de aanpak in Zwevegem.
              Presentatie
  • Daarnaast krijg je een toelichting over probiotisch reinigen, een nieuwe milieuvriendelijke techniek.
              Presentatie 

  • Een praktijkgerichte sessie ergonomie helpt je om je job op een gezonde manier vol te houden.
               Presentatie 

  Voor administratie- en onthaalpersoneel

  • Hoe kan je een moeilijk gesprek of discussie kordaat maar positief afsluiten?


  Te onthouden uit deze sessie:

  1. Gesprek op dezelfde hoogte voeren bv alle twee zittend. Iemand die rechtstaat: voorstellen om te gaan zitten

  2. ‘Ja, maar’ vermijden à komt ontkennend over. Beter ‘ondanks’ anderzijds

  3. Empathie tonen = aan de kant van de klager zetten

  4. L = Luisteren à analyse maken, ventileren van de klacht; E = Erkennen = belangrijkste fase; O = opening zoeken; ‘Of … of ‘ = beter dan ‘als …, dan..’ à illusie van een keuze te geven. Daarna er wel een punt achter zetten

  • Efficiënt mailbeheer 
               Presentatie

   Te onthouden uit deze sessie:

   1. Effectief tijd voorzien om je todo-lijstje aan te pakken bv 3 x 2 uur /week. Dit geldt eigenlijk voor alle lijstjes die je maakt (zie punt 2)

   2. Werken met een mappenstructuur in je e-mails : 1. To do 2. In afwachting 3. Lezen 4. Archief

   3. Routine – 2 à 3 keer per dag mailbox openen (maximum 5 keer) – rest van de dag de mailbox sluiten --> dit hangt wel af van de bedrijfscultuur --> wordt verwacht dat je direct reageert?

   4. Binnenkomende mails beperken: Uitschrijven van nieuwsbrieven die je toch elke verwijdert, regels instellen zodat spam verdwijnt, en vaste antwoorden bv reservaties in een vaste map komen

   5. Indien personeelslid meer dan 1 functie heeft, is het goed om meerdere inboxen te voorzien (belangrijk om focus te behouden!)

    

    

  • Digitale mogelijkheden voor klantentevredenheid
               Presentatie bevragingen (o.a. google drive)
               Presentatie social media

  Te onthouden uit deze sessie: 

  1. Duidelijke regels afspreken maken rond gebruik van sociale media is belangrijk:

   bv facebook – niemand taggen, geen compromitterende foto’s, geen eigen mening online zetten (wel de mening van de gemeente), wie mag aanpassingen doen…

  2. Sociale media en infrastructuur lijkt minder voor de hand liggend, maar is zeker ook een meerwaarde , bijvoorbeeld Opvolging van de werken, opening van een nieuwe infrastructuur, link naar de reservatietool, inspraak bij nieuwe zaken
  3. Foursquare àapp voor sportinfrastructuur (werkt met GPS) waar bezoekers online commentaar geven op plaatsen waar ze komen. Dit  kan je niet beheren als beheerder van een accommodatie, maar is commentaar van individuele bezoeker
  4. Er zijn verschillende gratis tools online beschikbaar om klantentevredenheid te meten (Poll everywhere.com  - via sms/facebook/website / …)
  5. Google Drive is een heel handige online methode om bevragingen te doen. denk goed na over wat je wil bereiken, en vergeet je deelnemers niet te bedanken.  

   

  Voor beheerders en sportfunctionarissen beheer

  Te onthouden uit deze sessie:

  1. Zorg voor een evenwicht tussen efficiëntie en dienstverlening bij de denkoefening

  2. Wees creatief bij de taken voor de zaalwachter (controle, administratie, onderhoud, ... maar zorg ook dat ze dan opgeleid zijn

  3. Onbemand systeem is afhankelijk van ten eerste het gebouw zelf (bestaand of nieuw) en ten tweede van veelvoud van gebruikers

  4. zorg voor een haalbaar permanentiesysteem voor de leidinggevende

  5. Zorg voor goed overleg, opleiding en een goede band met de clubs.

   

   

  Met de steun van HOGent   


  Met dank aan Jannsen & Fritsen en D&D Sport.

   D&D

   

Contact

Van Belle

Lien Van Belle
stafmedewerker
T 03/780.91.07

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken