Mijn sportbeleid 2014-2019

Het sportbeleid in jouw gemeente is uniek in Vlaanderen!

Mijn Sportbeleid 2014-2019

Laat je voor de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 inspireren en ondersteunen aan de hand van onze projectfiches rond de beleidsprioriteiten, de brochure rond indicatoren en onze praktijkbundels. Kies er die elementen uit die passen binnen jouw lokaal sportbeleid: 

 

Werken met indicatoren

Acties formuleren

Inspiratie voor beleidsprioriteit 4

Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

Inspiratie voor beleidsprioriteit 2 

Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Mijn Sportbeleid 2014-2019

Visie- en praktijkbundels

Inspelen op tendensen

Aan de slag met de beleids- en beheerscyclus

Mijn Sportbeleid 2014-2019

  •  ShareDelen
  • Afdrukken