Logboek zwembadwatercontrole

 

Als exploitant moet je volgens Vlarem een aantal gegevens bijhouden m.b.t de kwaliteitsvereisten van het zwembadwater en de opslag van chemicaliën.

 

Het Logboek Zwembadwatercontrole is opgesteld om precies die gegevens te registreren. Ondanks de automatisering en digitalisering blijkt dit nog steeds een nuttig werkinstrument.

 

Het logboek bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1 bevat weekoverzichten voor gegevens met betrekking tot de dagelijkse wateranalyses.
  • Deel 2 bevat maandbladen voor de registratie van de maandelijkse analyses, de opslag en aanvulling van chemicaliën, en de periodieke vaststellingen en opmerkingen.
  • Naast de registratie van de verplichte gegevens worden een aantal facultatieve gegevens opgenomen, die best samen kunnen worden genoteerd en bijgehouden, zoals de opmerkingen van de gezondheidsinspecteur, de reiniging van de zwembadbodem en -wanden …

Papier

Bestel de gedrukte versie van het Logboek Zwembadwatercontrole met handig doordrukpapier.

Digitaal

De digitale versie heeft als voordeel dat de werking van de automatische sturing direct kan worden opgevolgd. Dat geldt tevens voor de evolutie van de chloor, pH ...

 

Aangezien er geen getallen meer moeten worden overgeschreven, verloopt de registratie sneller en met minder risico op fouten.

 

In dat opzicht werd een formule opgenomen voor de automatische berekening van de gebonden chloor. Tevens werd een aantal automatische waarschuwingen ingebouwd als een meetwaarde wordt ingevoerd die buiten de door Vlarem vastgelegde onder- en/of bovengrenzen ligt.

 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken