Speelterreinen

Kerninfo

 

Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen.

 

Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens 1 speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen.  Voorbeelden ervan zijn: schoolspeelplaats, speelplein, kinderopvang, openbare, privé- en indoorspeeltuinen, recreatiedomeinen, skateparken …

 

De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen.

 

Veiligheid en speelplezier

Door de samenwerking tussen de gebruikers, de speelterreinsector en de overheid wordt de veiligheid van de speelterreinen in België gegarandeerd, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren.

 

Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.

Speelom vzw

Voor de veiligheid van speelterreinen verwijzen wij graag door naar Speelom vzw. Dit is een ledenorganisatie, opgericht in 2000, met als opdracht het organiseren van vormings- en informatieactiviteiten over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen om de speelwaarde en de veiligheid van speelomgevingen te bevorderen. Hier vind je informatie over opleidingen, maar ook interessante publicaties en de normen van o.a. speeltoestellen, valdempende ondergronden ...

 

VVJ verzorgt het secretariaat van Speelom: T 03/369.94.45 - E info@speelom.be

Ga naar de website van Speelom

Wetgeving

 

In België zijn 2 Koninklijke Besluiten van kracht in verband met de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen:

Publicaties

 

Brochure Speelterreinen

De brochure 'Speel op Veilig' laat je kennis maken met de inhoud van de KB's.

 

Handboek Veiligheid van Speelterreinen

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft een handboek uitgegeven dat de KB's verduidelijkt. Het besteedt veel aandacht aan de Europese normen, en in het bijzonder aan EN 1176 (speeltoestellen) en EN 1177 (schokdempende bodemoppervlakken). Die informatie wordt vervolgens in een breder kader geplaatst, door ook algemenere beschouwingen over spelen en speelterreinen op te nemen. 

 

Ga naar het handboek 'Veiligheid van Speelterreinen'

 

Veiligheidsgidsen

Voor de sport- en recreatiesector werden veiligheidsgidsen ontwikkeld als toepasing van de wetgeving. Deze veiligheidsgidsen zijn bindend en moeten dus opgevolgd worden.

Andere websites

 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Veiligheid speelterreinen
  Op de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie tref je heel wat informatie aan over de veiligheid van producten en diensten m.b.t. de bescherming van de consument.
 • Nationaal Bureau voor Normalisatie (NBN)
  De Belgische nationale instelling die verantwoordelijk is voor het realiseren en publiceren van normen in België.
 • Kind en Samenleving
  Kind & Samenleving wil, via onderzoek en ontwikkeling, bewerkstelligen dat kinderen en jongeren vanuit hun actorschap en eigenheid volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
 • Recreabel
  Belgische vereniging van leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en andere producten en diensten ten bate van de recreatieve sector

FAQ's

 

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden gebundeld per thema. We verwijzen je dan ook graag naar dit document.

Extra info

 

Veiligheid van speelterreinen valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Je kan hier dus terecht voor al jouw vragen hieromtrent.

 

Contactpersoon voor de sport- en recreatiesector

Kwaliteit en Veiligheid - Reglementering en Controlebeleid - Consumentenveiligheid
Jan De Coninck

T 02/277.93.16 - F 02/277.54.39

jan.deconinck@economie.fgov.be

 

Centraal meldpunt voor ongevallen (via formulier achteraan in de bestaande veiligheidsgidsen):

T 02/277.75.55 - F 02/277.54.38

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken