Rechtspositieregeling

Kerninfo

 

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel bepaalt hoe de rechten en plichten van het gemeentepersoneel juridisch zijn vastgelegd.


De maatregelen hebben een directe of indirecte invloed hebben op de werking van de sportdienst en meer bepaald op:

  • de personeelsformatie en het organogram
  • de functiebeschrijving en het functieprofiel
  • de aanwerving
  • de bevordering
  • de evaluatie
  • het salaris
  • de functionele loopbaan
  • de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen

Wetgeving

Publicaties

FAQ's

 

Op de website van het Agentschap voor Binnenlandse zaken vind je een uitgebreide lijst van FAQ's over de rechtspositieregeling.

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken