Open zwemgelegenheden, en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke

Kerninfo

 

Gemeenschappelijke bepalingen

Open zwemgelegenheden

Watersportzones 

 

Gemeenschappelijke bepalingen 

 

Bacteriologisch onderzoek

Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder tenminste om de 14 dagen tijdens dit seizoen, wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een laboratorium erkend voor de analyse van drinkwater.

 

Dit bacteriologisch onderzoek dient minimaal uitgevoerd te worden vanaf 1 mei tot en met 30 september.

 

Toezicht

Een leerkracht/trainer/lesgever/begeleider van duikactiviteiten kan onder bepaalde voorwaarden een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudend persoon of redder:

 • De duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon; dit toezicht is aangepast aan de beoefende duikdiscipline
 • Bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken
 • Indien redder: in het bezit zijn van het hoger reddersbrevet van Bloso of het brever duiker-redder van Bloso of een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Bloso (inclusief bijscholing)

Reglement van inwendige orde

De exploitant hangt een reglement van inwendige orde uit op goed zichtbare plaatsen in de inrichting samen met de meest recente meetresultaten van de uitgevoerde bemonsteringen van het water. Dit reglement omvat tenminste volgende bepalingen:

 1. De toegang tot de zwemgelegenheid wordt verboden voor dronken personen
 2. Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het zwemwater toegelaten
 3. Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad
 4. Honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op het strand
 5. Kinderen van minder dan 6 jaar staan steeds onder het toezicht van een volwassene

 

Open zwemgelegenheden

 

Veiligheid van de bezoekers

In de zwemgelegenheid is vissen, roeien of andere waterrecreatie verboden. Zo er op dezelfde vijver andere recreatie- of sportactiviteiten plaatsvinden, zijn deze zones volledig gescheiden van het zwemgedeelte.

 

De plaatsen waar gedoken wordt zijn afgebakend en niet toegankelijk voor zwemmers. Er wordt niet gedoken in water met een doorkijklengte van minder dan 1 meter.

 

De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van het Bloso of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het Bloso. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

 

De redders worden tenminste eenmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Bloso.

 

Het minimale aantal toezichthoudende personen, waarvan tenminste de helft redder zijn, wordt bepaald door volgende formule (afronden naar beneden):

 1. Voor de eerste 150 baders: aantal toezichthoudende personen = (aantal baders/50) +1
 2. Daarboven, per 150 baders meer, 1 toezichthoudende persoon extra

Tenminste de helft (afgerond naar boven) is redder.

 

De toepassing van deze formule leidt tot de volgende tabel:

Aantal baders

Totaal aantal toezicht-

houdende personen

Waarvan minimum

aantal redders

1 - 49

1

1

50 - 99

2

1

100 - 149

3

2

150 - 299

4

2

300 - 449

5

3

 

 

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning en als de exploitant een toezichtsplan heeft opgesteld en naleeft, kan hij het aantal redders en toezichters beperken tot:

 • De oppervlakte van het bad bedraagt minder dan 200 m²: 1 redder
 • De oppervlakte van het bad bedraagt 200 m² of meer en de vorm van het bad is zo dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon: 2 toezichthoudende personen, waarvan ten minste 1redder
 • De oppervlakte van het bad bedraagt 200 m² of meer en de vorm van het bad is zo dat dit niet volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon: 3 toezichthoudende personen, waarvan ten minste 2 redders

Voor baden die nergens dieper zijn dan 1,40 meter gelden er ook andere bepalingen:

Onverminderd de voorwaarden inzake het maximum toegelaten aantal baders, wordt in zwembaden - met inbegrip van open zwemgelegenheden in meren en vijvers - die niet gebruikt worden als instructiebad en die nergens dieper zijn dan 1,40 meter het aantal toezichthoudende personen berekend zoals weergegeven in onderstaande tabel.

 

Wateroppervlakte (diepte < 1,4 m)

Extra voorwaarden

Maximaal aantal baders 

Aantal toezichthoudende personen* 

≤ 200 m²

1

> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

94

1

> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

144

2

> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

194

3

 

* De toezichthoudende personen hier bedoeld zijn elk in het bezit van hetzij een basisreddersbrevet van het BLOSO, hetzij van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO, of hetzij van een EHBO-brevet afgeleverd door een gemachtigde instelling voor het inrichten van de cursussen EHBO.

 

Watersportzones

 

Veiligheid van de sportbeoefenaars

De sportbeoefenaars dragen een reddingsvest, aangepast aan de beoefende sport.

 

De sportbeoefenaars staan onder constant toezicht van ten minste één persoon, vertrouwd met reddings- en reanimatietechnieken. Dit toezicht is aangepast aan de beoefende sportdiscipline.

 

Bij het beoefenen van de duiksport wordt er nooit alleen gedoken.

Wetgeving

 

'Open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren en vijvers' zijn volgens de definitie van titel I van Vlarem 'inrichtingen waar één of meerdere van de volgende activiteiten op regelmatige wijze worden beoefend: zwemmen, duiken, windsurfen en waterskiën'. Zeebadzones vallen niet onder deze categorie.

 

De sectorale voorwaarden voor open zwemgelegenheden staan in subafdeling 5.32.9.8 van VLAREM II bis. Deze subafdeling bestaat uit volgende onderdelen:

 

I. Gemeenschappelijke bepalingen voor open zwemgelegenheden en watersportzones

 • Art. 5.32.9.8.1 (zonder titel)
  § 1 Hygiëne en ongediertebestrijding
  § 2 Reglement van interne orde
 • Art. 5.32.9.8.2 Waterkwaliteit
  §1-3, zonder titel

II. Open zwemgelegenheden

 • Art. 5.32.9.8.3
  § 1-4, zonder titel
 • Art. 5.32.9.8.4
  § 1-3, zonder titel
 • Art. 5.32.9.8.5
  § 1-8, zonder titel

III. Watersportzones voor duiksport, surfen en waterskiën

 • Art. 5.32.9.8.6 (zonder titel)
 • Art. 5.32.9.8.7 (zonder titel)
 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken