Algemene milieuvoorwaarden

Algemene voorschriften

Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II bis behandelt de algemene voorschriften zoals

 • Inplantingsvoorschrift
 • Toepassing best beschikbare technieken (BBT)
 • Hygiëne-, risico- en hinderbeheersing
 • Meet- en controleinfrastructuur
 • Opslag van gevaarlijke stoffen

Algemene bepalingen

De algemene bepalingen staan beschreven in subafdeling 5.32.9.1 van Vlarem II bis. Ze gelden voor alle zwembaden. Ze hebben betrekking op brandvoorkoming en -bestrijding, de elektrische installatie, de verlichting en de meldingen aan de afdeling Toezicht Volksgezondheid.

 

Art. 5.32.9.1.2:

 • blustoestellen
 • overleg brandweer
 • toe- en uitgangswegen
 • pictogrammen

Art. 5.32.9.1.3:

 • controle elektrische toestellen
 • beperking weerspiegeling van het licht in het water
 • verlichtingsinstallatie

Art. 5.32.9.1.4: meldingen aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid:

 • datum eerste ingebruikname
 • sluitingsperiode
 • wederingebruikname
 • bouwtechnische veranderingen
 • voorleggen en bespreken van elke wijziging van de inrichting

 • ShareDelen
 • Afdrukken