Organiseer Multimove op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen

14 november 2016
Organiseer Multimove op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen

Ontdek de 5 praktijkvoorbeelden met inspiratie en tips.

 

Sporten en bewegen is voor heel wat kinderen allesbehalve een evidentie. Zowel financiële, culturele als praktische drempels maken dat sommige kinderen uit de boot vallen. Multimove wil zo veel mogelijk kinderen de kans bieden om aan beweegactiviteiten deel te nemen.


Deze nieuwe publicatie deelt via 5 inspirerende praktijkvoorbeelden tips en ideeën die meteen op het terrein bruikbaar zijn.

 

Het zijn praktijkvoorbeelden die zich tot specifieke doelgroepen richten. Zowel de benadering naar kinderen in armoede, kinderen met een beperking als kinderen van een andere origine, komen erin aan bod.

 

Bekijk de publicatie

 

Alle sportdiensten ontvangen deze publicatie weldra in hun brievenbus.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken