Multimove voor kinderen

'Multimove voor kinderen' is een gevarieerd bewegingsprogramma op lokaal niveau voor jonge kinderen vaCREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75n 3 tot 8 jaar, waarin de ontwikkeling van de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden centraal staat. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

 

Het flankerend onderzoek toont aan dat de motorische vaardigheden van kinderen die Multimove volgen er significant op vooruit gaan, terwijl kinderen uit een controlegroep die een klassiek bewegingsaanbod volgen eerder op hun zelfde niveau blijven hangen. 

 

Multimove in jouw gemeente?

Vanaf najaar 2014 werd het Multimove-aanbod uitgerold over heel Vlaanderen en Brussel. Elk lokaal bestuur, naschools opvang initiatief, sportclub en private organisatie kan een Multimove-aanbieder worden! Spring dus mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier te prikkelen om gezond en gevarieerd te bewegen.  

 

Lokale besturen kunnen zelf Multimove aanbieden. Daarnaast kunnen zij ook als overkoepelende organisator voor verschillende initiatieven binnen de gemeente fungeren. Initiatieven kunnen komen van clubs, scholen, kinderopvang, sociale organisaties …

Wil je als gemeente zelf Multimove-aanbieder worden? Bekijk de voorwaarden op multimove.be.

 

Doelstellingen

Het doel op lange termijn is om het jonge kind (3-8 jaar) in Vlaanderen een brede waaier van bewegingskansen (waarin alle basiscomponenten aanwezig zijn) te bieden en een degelijke begeleiding, met een optimale ontwikkeling van de basismotoriek als gevolg.

 

Om dit te bereiken werden in 2012 pilootprojecten opgestart, met volgende 2 strategische doelstellingen:

  • Ouders en begeleiders kennen het belang en de mogelijkheden van de motorische ontwikkeling van het kind, met het accent op brede vorming en plezierbeleving. (kennisontwikkeling)
  • Initiatieven, programma's en activiteiten gericht naar de leeftijdscategorie 3-8 jaar hebben een aangepaste inhoud en begeleiding, waarbij de brede motorische basisvorming centraal staat. (productontwikkeling

Het project is een initiatief van Vlaams minister van Sport Muyters en wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid. Dit wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen de Vlaamse Sportfederatie (VSF), ISB, de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de Vlaamse Trainersschool.

 

Ga naar www.multimove.be voor meer info.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken