Brochure 5 sportieve bouwstenen sportbeleid

ISB ontwikkelde een brochure met krachtlijnen voor een lokaal sportbeleid, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. De brochure richt zich naar toekomstige en potentiële schepenen en gemeenteraadsleden én naar vertegenwoordigers van het sportbeleid in het managementteam.

 

We schuiven de volgende 5 bouwstenen naar voor als krachtlijnen van een lokaal sportbeleid. De 5 bouwstenen spelen in op actuele trends. Ze kunnen op maat van de eigen lokale context ingevuld worden:

  • SPORTINFRASTRUCTUUR - Ga voor hedendaagse sportinfrastructuur. Geef ruimte aan sport.
  • SPORTPARTICIPATIE - Focus op niet-sporters en sedentairen. Heb aandacht voor kansengroepen en de vergrijzing.
  • SPORTCLUBS - Ondersteun sportclubs in een kwaliteitsvol aanbod. Maak van hen partners in je beleid.
  • GEZONDHEID en SPORT als MIDDEL - Zet bewegen in voor gezondheid. Gebruik sport als middel voor maatschappelijke uitdagingen
  • DOELGERICHT en DESKUNDIG - Zorg voor een efficiënte en slagkrachtige gemeentelijke organisatie. Eén die steunt op expertise.

Op het ISB-Congres werd deze brochure in primeur voorgesteld tijdens de werkgroep voor schepenen. Begin april  deed ISB een mailing met 3 ex. t.a.v. alle Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen. En de week na pasen ontvingen ook alle sportdiensen 3 exemplaren: 1 voor henzelf, 1 voor de sportraad en 1 om te bezorgen aan hun diensthoofd/sectorhoofd of de vertegenwoordiger van het sportbeleid in het managementteam.

De brochure werd ook verspreid op de VVSG-Trefdag op 29 maart, waar ISB een stand had. Heel wat schepenen en ambtenaren werden hier geïnformeerd (o.a. heel wat vrijetijdsprofessionals van lokale besturen).

 

Indien je interesse hebt in de brochure en niet binnen bovenstaande mailing valt, vraag dan een exemplaar aan via de webshop. Gemeenten kunnen ook extra exemplaren aanvragen (zolang de voorraad strekt) om te bezorgen aan het beoogde doelpubliek.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken