Brochure met 5 sportieve bouwstenen op komst

16 maart 2012

Met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in het vooruitzicht, stellen politieke partijnen en toekomstige schepenen hun verkiezingsprogramma's samen. ISB presenteert op woensdag 21 maart tijdens het komende ISB-Congres vijf essentiële sportieve bouwstenen die de basis vormen van het toekomstig lokaal sportbeleid.

sportieve bouwstenen sportbeleidEen brochure met vijf essentiële sportieve bouwstenen voor verkiezingsprogramma's en het bestuursakkoord zal tijdens het ISB-Congres aan de aanwezige schepenen van sport worden bezorgd. Volgend op het congres wordt de brochure ruim verspreid naar alle schepenen van Sport in Vlaanderen, colleges van burgemeester en schepenen en het management van de gemeenten en steden. Ook sportdiensten ontvangen uiteraard een exemplaar.

 

Deze bouwstenen zijn het resultaat van een rondvraag bij sportdiensten. Ze reflecteren de open blik van het ISB-team en de leden van de raad van bestuur van ISB als ledenvereniging en kenniscentrum. Met de brochure wil ISB in 'woelige' tijden van planlastvermindering en besparingen en met de uitdaging van integrale beleidsplanning voor de deur, het lokaal sportbeleid ondersteunen. De brochure geeft krachtlijnen die de basis moeten vormen van het sportbeleid in elke gemeente, steeds vertaalbaar op maat van de lokale context en rekeninghoudend met actuele tendensen.

 

De brochure '5 essentiële sportieve bouwstenen' met inhoudelijke inspiratie voor toekomstige schepenen en beleidsmakers is complementair met de handleiding 'Krachtige voorzetten om te scoren'. Deze 'technische' handleiding reikt een stappenplan en blauwdruk aan sportdiensten en sportraden om een 'memorandum' op te stellen.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken