Telex raad van bestuur: zomer 2019

09 september 2019
Telex raad van bestuur: zomer 2019

Een kort overzicht van de dossiers en projecten, besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • Tijdens de Raad van Bestuur van augustus werd een tussentijdse evaluatie en bijsturing gedaan van de Werkingsbegroting 2019 en ons Jaaractieplan 2019.
 • Er gebeurt opvolging van het lopende overleg over de vernieuwing van de decretale opdracht van ISB voor de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen. De huidige overeenkomst loopt tot en met 2019. Indien er geen vernieuwing komt op korte termijn, wordt in tussentijd de lopende overeenkomst verder gezet.
 • Het Dagelijks Bestuur coördineert en volgt de procedure voor de invulling van de directiefunctie op in navolging van de beslissing van huidig directeur David Nassen om nieuwe wegen in te slaan. De sollicitaties werden eind augustus afgesloten en momenteel loopt de procedure. Ten vroegste eind oktober, uiterlijk begin januari 2020 mag een nieuwe invulling verwacht worden. Het Dagelijks Bestuur volgt ook de overdracht op van de taken en verantwoordelijkheden van David naar de huidige stafmedewerkers in functie van de tussenperiode vanaf midden oktober.
 • In navolging van de Algemene Vergadering van 28 mei werd de ISB-Ambitienota Verkiezingen 2019 gefinaliseerd en gecommuniceerd. In navolging van deze AV werd in mei ook de Raad van Bestuur formeel terug samengesteld. De samenstelling is identiek aan die in 2018.
 • ISB maakt een oefening om de vertegenwoordigingen en het lobby-netwerk van ISB actueel in kaart te brengen samen met de beoogde en gerealiseerde impact.
 • ISB zal inzetten op een praktische vertaalslag van de Impact Wizard op basis van de expertise opgedaan in het CATCH-project rond Buurtsport. Dit in samenwerking met VUB en de Sociale Innovatie Fabriek.
 • De Waagnatie in Antwerpen werd in samenwerking met de stad Antwerpen vastgelegd als ISB-Congreslokatie 2020. De Raad van Bestuur deed ook een eerste brainstorm rond het congresthema. Er werd ook een detailanalyse gemaakt van de kosten/opbrengsten van het ISB-Congres 2019.
 • Begin 2019 leverde ISB een opdracht af bij de Vlaamse Overheid rond een 'Leidraad voor toezichtsplannen in publiek toegankelijke zwembaden' (TWOL-studie). In het najaar zal bekeken worden hoe we met enkele pilootzwembaden hier in de praktijk mee aan de slag kunnen gaan. We plannen ook om dit mee te nemen in de overleggen met de nieuwe bevoegde kabinetten. 
 • ISB vraagt een verderzetting van de huidige afwijkingsprocedure rond pesticidenvrij beheer van sportvelden. Samen met VSF en Sport Vlaanderen engageren we ons ook om gesprekken te voeren rond het opstarten van een Green Deal Sport. Voor wat ISB betreft vanuit een brede kijk op sport en duurzaamheid.
 • Er wordt een nieuwe bevraging kengetallen zwembaden voorbereid.
 • ISB volgt via Active Local Europe samen met de EU-collega's Vereniging Sport en Gemeenten (Nl), ANCI (Ita) en DSGb (Dui) het dossier rond microplastics en de rubberinfill van kunstgras op in belang van steden en gemeenten in Europa. ISB volgt ook Belgisch overleg tussen Sport Vlaanderen, BOIC en EOC op.
 • In het ISB-magazine van oktober verschijnen de resultaten van de buurtsport 2-meting. In het najaar wordt gewerkt aan een uitgebreider rapport.
 • ISB werkt mee aan een VVSG-initiatief rond een lerend netwerk over naschoolse opvang en Vrijetijd.
 • ISB zorgt voor ondersteuning van Mechelen, Antwerpen en Aalst rond het project 'Sportwijk X' met het oog op samenwerking tussen sportclubs. ISB coördineert een ondersteuningsopdracht van Sport Vlaanderen in samenwerking met VSF en Brug 8.
 • In het najaar loopt intern bij ISB een oefening rond een strategische en technische analyse voor de online aanwezigheid van ISB (website, kennisbank, CRM, ...) dit met het oog op een vernieuwing van onze online kanalen in 2020. Een externe expert werd hiervoor aangesteld.

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ShareDelen
 • Afdrukken