Telex raad van bestuur: start 2019

03 februari 2019
Telex raad van bestuur: start 2019

Een kort overzicht van de dossiers en projecten, besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De raad van bestuur volgt de vertaalslag van 45 beleidsuitdagingen naar 20 werkpakketten op, in het kader van het nieuwe ISB-Beleidsplan 2019-2023. Op de algemene vergadering van mei 2019 zal dat voorgelegd worden aan alle leden. Samen met het bestuur werden ook de speerpunten en prioriteiten voor 2019 opgelijst in een Jaaractieplan. Er gebeurde ook opvolging van een bevraging van de voornaamste partnerorganisaties van ISB op Vlaams niveau. Het dagelijks bestuur besprak en stelde de begroting voor 2019 op.
 • Er werd een samenwerkingsakkoord voorbereid tussen ISB en VVSG. Dat zal in het voorjaar geformaliseerd worden.
 • De eerste input werd verzameld voor het ISB-memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. ISB zal haar leden daar de komende maanden bij betrekken.
 • ISB had overleg met Sport Vlaanderen en het kabinet van de minister van Sport i.v.m. de decretale opdracht van ISB. Het verslag werd opgevolgd.
 • De VIR-werking, het netwerk van recreatiedomeinen in Vlaanderen, zal in de toekomst het ISB verder als secretariaatsplatform gebruiken voor haar werking.
 • Stijn Werbroeck (Izegem en onder-voorzitter van ISB) zal ISB vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van MOEV.
 • Het bestuur deed opvolging van de 3 vacatures die ISB had openstaan op vlak van communicatie, organisatie en events, en stafmedewerker (tijdelijke vervanging).
 • ISB leverde begin januari het rapport op in het kader van de TWOL-studie rond toezicht en veiligheid in zwembaden. Die studie werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, in functie van mogelijke toekomstige wijzigingen in de Vlarem-regelgeving rond toezicht in zwembaden. Dat gebeurde in nauw overleg met een platform met vertegenwoordigers van publieke zwembaden met diverse exploitanten (gemeentelijk, PPS-partners, provincies, FARYS, private exploitanten ...).
 • In samenspraak met het bestuur werden de voorbereidingen en het programma van het ISB-Congres 2019 opgevolgd. Het concept en het opzet van het Beleidsforum op de eerste congresdag werd voorbereid met het dagelijks bestuur.
 • Er gebeurde een voorbereiding van de schepentreffens van februari in samenwerking met Sport Vlaanderen. Idem voor de inbreng van ISB-landelijk op de 5 provinciale voorjaarsontmoetingen van de ISB-afdelingen. 
 • Het werkplan voor EU Sport Link 2019-2020 werd goedgekeurd. De focus zal liggen op het begeleiden en ondersteunen van leden richting EU-projecten. Daarnaast zal met Sport Vlaanderen, VSF en EPOS en JINT gewerkt worden aan een goed format in Vlaanderen voor het Erasmus Sport-programma 2021-2027 (met verhoogde budgetten en met plannen voor een 'ankerpunt' in Vlaanderen). Dat alles gebeurt vanuit het inzetten van het de voorbije jaren ontwikkelde materiaal en netwerk om verbinding, ontmoeting en kennisontwikkeling te stimuleren. 
 • De operationalisering van het project Active Local Europe werd besproken.
 • Het dagelijks bestuur volgde het aanbod van ISB op vlak van Zeker Sporten op, waarbij geïnteresseerde gemeenten de mogelijkheid hebben om een verzekeringsaanbod voor individuele / losse sporters of personeelssport lokaal te communiceren.
 • De krijtlijnen voor de toekomstige 'online aanwezigheid' van ISB werden vastgelegd en opgevolgd.
 • Er werd gerapporteerd over de begeleidingsopdracht rond het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor naschools gebruik en de bijhorende publicatie die recent gelanceerd werd. 
 • Met het dagelijks bestuur werd het ondersteuningsaanbod rond de subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur opgevolgd. ISB voert dat uit in opdracht en op vraag van Sport Vlaanderen.
 • Het vernieuwde concept van het ISB-vormingsaanbod (aanbod via regio's, burensportdiensten en regionale bijeenkomsten gemeenten) werd opgevolgd.

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ShareDelen
 • Afdrukken